Cari açık sorunu üzerine Bu yılın başından itibaren

advertisement
Cari açık sorunu üzerine
İ.Hüseyin Yıldız 13/06/2007
Bu yılın başından itibaren, YTL'nin aşırı değerli durumunu sürdürmesine karşın, ihracatımız
büyük bir hızla artıyor. Hatta ihracatın artış hızı,ithalatın artış hızından fazla olduğu için dış
dengede de olumlu bir gelişme gözleniyor. Bu sonuca bağlı olarak bir süredir, kimi
ekonomistler tarafından cari denge üzerine oldukça iyimser bulduğumuz yorumlar yapılıyor.
İlk dört ayın dış ticaret verilerinden hareketle cari açık rakamının, geçen
yılın 4-5 milyar dolar daha altında gerçekleşeceği öngörüsünde bulunanlar
çıktı. Bu yazımda,
bu
tahminlere
katılmadığımı
belirterek,
gerekçelerimi
tartışmaya çalışacağım.
Dış ticaret açığının azalmasında en önemli katkı ihracat tarafından geliyor.
İhracat, nasıl bu kadar artabildi diye baktığımızda, verimlilik artışının
bunu sağladığını görüyoruz. Verimlilik artışı ise, modernizasyon yatırımları
ve çoğu can havliyle yapılan ve bir kerelik olduğunu söyleyebileceğimiz
yeniden yapılanma çalışmalarından sağlanıyor. Bu sayede, kar marjları bir
süre daha şirketleri yaşatmaya yetecek seviyelerde tutulabiliyor.
Ancak, öyle bir noktaya gelindi ki, artık şirketler için, mevcut marjları korumak da mümkün
olamayacak. Çünkü, verimlilik artışı sağlamak artık daha zor.Geriye, döviz kurlarından
faydalanarak rekabet gücünü sürdürmek kalıyor ki, bu durum da, zaten aşırı değerli YTL' nin
biriktirdiği tehlikelerin (başta enflasyon) daha da artması demektir. Üstelik ironik bir şekilde,
ihracat artışı da aslında, düşük kurlarla yapılan ithalata dayalı olarak
gerçekleşiyor.
Yukarıdaki tabloyu bu durumu teyit ediyor olması nedeniyle koydum. Dikkat
edilirse, ihracatın artış hızının ithalatın artış hızından fazla olması, hiç
de sürdürülebilir bir duruma işaret etmiyor. İthalatı azalan kalemler yatırım malları ve tüketim
malları. Ancak, ara malı ithalatı halen son sürat artmaya devam ediyor. Bu durum, ihracattaki
artışı da izah ediyor.
İhracatın, içerideki ekonomik faaliyete yaptığı katkı ise
ihracat,
içerideki
yerli
üretime
değil,
daha
çok
dayanıyor. Üstelik, iç talep de giderek yerli üretimi
Sonuç olarak, bu ihracat yapısının ekonomiyi uzun süre
değildir.
Dolayısıyla
bu
gidiş,
cari
dengede
de
sağlamayacaktır.
Nitekim, ilk dört ay rakamları sonucunda,
mutlak rakam olarak halen iyileşmemiştir.
itibariyle 12.258 milyon USD civarında)
dış dengenin cari açığa katkısı
(Cari açık, Ocak-Nisan dönemi
Dikkat edilirse, tüm bu senaryolarda, dönüp
geliyoruz. Kurların değişmesi (artması) halinde
karşımıza enflasyon çıkıyor.
Kaynak: http://www.aksam.com.tr/yazar.asp?a=80461,10,28
çok sınırlı. Çünkü
ara
malı
ithalatına
daha az destekliyor.
desteklemesi mümkün
kalıcı
bir
iyileşme
dolaşıp hep kur seviyelerine
ise, en önemli sorun olarak
Download