ZAFER İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK DERSİ

advertisement
SORU 1: Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
2746
1473
+ 3095_
1796
2874
+4990__
SORU 2: Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen değerleri bulunuz.
2817
....
+....
+ 4397
7409
8002
SORU 3:
Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
7348
6003
-2768
- 2547
SORU 4: Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen değerleri bulunuz.
....
8305
- 2348
- . . . ._
3059
2998
SORU 5: Aşağıdaki işlemlerde A+B+C+D=? (A,B,C,D Sayılarının aldıkları değerlerin
toplamı isteniyor. İki işlem için de ayrı ayrı sonuç bulunacaktır. )
4A6B
A+B+C+D=........
A7B3
A+B+C+D=.........
+C7D5_
- 4C6D_
8346
2325
SORU 6: Ardışık 3 (üç) sayının toplamı 81 olduğuna göre bu sayılardan en büyük olanı
kaçtır?
Çözüm:
Yanıt:...........
SORU 7: Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.
420753:___________________________________________________________________
647003:___________________________________________________________________
SORU 8: 780463 Sayısının, on binler basamağı ile yüzler basamağının, basamak değerleri
toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 12
b) 80400
c) 8463
d) 84000
SORU 9: 2057 Sayısını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda sayı kaç olur?
a) 2000
b) 257
c) 2100
d) 2500
SORU 10: 3 Basamaklı ardışık 3 çift sayını toplamı en fazla kaç olur?
a) 300
b) 2997
c) 2994
d) 998
SORU 11: Aylık 200 ytl kira, 65 ytl fatura, 70 ytl yakacak, 195 ytl gıda, 40 ytl eğitim,
45 ytl giyim, 56 ytl taksit gideri olan bir işçi, aylık 435 ytl asgari ücretle çalışmaktadır.
Bu işçi saati 4 ytl karşılığı mesaiye kalmaktadır. Bütün giderlerini net karşılayabilmesi
için ayda kaç saat mesaiye kalması gerekir?
a) 8 sat
b) 24 saat
c) 59 saat
d) 87 saat
SORU 12: Bir çıkarma işleminde çıkan farkın toplamı 7298 olduğuna göre eksilen sayı
kaçtır?
a) 0
b) 3149
C 7298
d) 9000
SORU 13: Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 4648 dir. Buna göre
eksilen sayı kaçtır?
a) 9296
b) 2324
c) 1162
d) 4648
SORU 14: Bir çıkarma işleminde çıkan 2468 dir. Fark çıkanın yarısı olduğuna göre
eksilen sayı kaçtır?
a) 2468
b) 4936
c) 1234
d) 3702
SORU 15: İki toplananlı bir toplama işleminde toplam 4372 dir. Toplananlardan biri 3
basamaklı bir çift sayı olduğuna göre; diğer toplananın alabileceği en küçük değer kaçtır?
a) 4272
b) 3374
c) 999
d) 5200
SORU 16: Bir açısı 900 (derece) olan bir üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Bir tane geniş açısı vardır.
b) Diğer iki açısı dar açıdır.
0
c) Diğer açılarının toplamı 90 den büyüktür. d) Diğer iki açısı dik açıdır.
SORU 17: 3, 4, 0, 7 Rakamları yalnızca 1 (bir) kez kullanılarak oluşturulabilecek en
büyük tek sayı kaçtır?
a) 3407
b) 7430
c) 7403
d) 4307
Download