“Sosyal Devlet`in Belediyecilik Anlayışı” konusunu , etkili bir üslupla

advertisement
CHP
BURSA İL BAŞKANLIĞI
29.Mart.2009 Yerel Seçimler
Belediye Başkan Adaylarına Yönelik
Akademik Bilgilendirme Programı
10 Şubat 2009 günü ; “Sosyal Devlet’in Belediyecilik Anlayışı” konusunu ,
etkili bir üslupla ortaya koyan Prof. Dr. Tahir BAŞTA YMAZ, yaptığı sunumla ,konunun
inceliklerine ve yanlış uygulamalara dikkat çekerek özetle şunları ifade etti:
“Toplumsal bütünlüğü sağlamak oldukça zordur.Zengin ile yoksulu bir arada
yaşatmak için dengesizlikleri ortadan kaldıracak tedbirleri almak devletin
görevidir.Sosyal adalet toplumda barışa yönelik bir yapının oluşturulabilmesinin
iktisadi,siyasi ve kültürel gereklerini ifade eder.Sadece nimetlerin adil dağılması
adaleti ve barışı sağlamaz,külfetlerin de adil dağıtılması gerekir.Örneğin;bir asgari
ücretli 970 ytl.vergi verirken (2007),bir kurum 360 ytl. vergi veriyorsa külfet
paylaşılmıyor demektir.
Güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani;sosyal adaleti ve
toplumsal dengeyi sağlamak sosyal hukuk devletinin yükümlülüğüdür.
Sosyal devlet anlayışı,açık toplum olmayı gerektirir. Açık toplum insanların kendi
kaderlerini belirleyecek kapıların açık olmasıdır.Bireylere eşit şans ve fırsatlar
verilmelidir.Oysa bugün yoksulluk kapalı bir toplumda sistematik yapı içinde yer
almaktadır.
Sosyal devlet, insan onur ve kişiliğine yaraşır yaşam koşullarını gerçekleştirmekle
görevli bir hizmet, dağıtım ve bölüşüm devletidir.Barış; adalet ile mümkündür.
Bir toplumda,çoğunluk “batsın bu dünya” şarkısını söylüyorsa o toplum batar.”
( 10 Şubat 2009 )
Download