İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı`na Yusuf

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı
: Asya Katılım Bankası A.Ş.
Adresi
Telefon ve Fax No.
: Altunizade Kuşbakışı cad.No: 2 ,34662
Üsküdar / İSTANBUL
: (0216) 554 50 00 – (0216) 554 50 24
Tarih
: 04.07.2005 - 32
Konu
: Sermaye Piyasası Kurulunun
Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na
Açıklanacak Özel Durum : Bağlı ortaklığımız Asyafin İnşaat San. Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.’nin
04.07.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Bankamızın %99.90 oranında payının bulunduğu bağlı ortaklığımız Asyafin İnşaat San. Dış Ticaret
ve Pazarlama A.Ş.’nin, 04.07.2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; “Şirket mali yapısının
güçlendirilmesini teminen aktifinde yer alan Asyafin Turizm Proje İnşaat Taahhüt Emlak Sanayi ve Ticaret
A.Ş. paylarının, Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen
30.06.2006 tarihli Rapor ile tespit edilen 42.026.881 YTL.’lik şirket değeri baz alınarak 25.00 YTL. nominal
değerli 1 hissenin 3.502,24 YTL’den taliplerine satılmasına” karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla.
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Yusuf İzzettin İMRE
Ünal KABACA
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür
Tarih Saat: 04.07.2006 / 17:15
Tarih Saat: 04.07.2006 / 17:15
Download