Slayt 1 - video.eba.gov.tr

advertisement
SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ
ESKİŞEHİR
İran
Medeniyeti
NURDAN
GÜL
KÖKTEN
İlk çağda İran’da kurulan Medeniyetler hangileridir?
Medler
Persler
Medler
Aslen Avrupa kökenli bir kavim olup, bölgede ilk kültürü
oluşturdular.
M.Ö. 550′de Persler tarafından ortadan kaldırıldılar.
PERSLER
Ülke yönetimi merkezi ve mutlak monarşiye dayanıyordu.
Mısır, Mezopotamya ve Anadolu kültüründen etkilendiler.
Ülke toprakları Satraplık denen eyaletlere ayrılır ve başlarına merkezden bir vali gönderilirdi.
Mezopotamya ve Mısır’ın tamamına Hindistan’ın bir kısmına hakim oldular
Zerdüştlük (Mecusilik) denen bir dine inanıyorlardı.
Kral, tanrı Ahuramazda’nın yeryüzündeki temsilcisiydi
İlk divan teşkilatını kurdular
Yandık
İlk posta ve istihbarat teşkilatını kurdular
Anadolu’yu egemenlik altına alıp İyon şehir devletlerini ele geçirmek
istemeleri İskender’in Pers (İran) seferine çıkmasına neden oldu.
Bu sefer sonunda da Persleri M.Ö. 330′da Büyük İskender yıktı.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards