DERGiLERi

advertisement
zirve
"GELENEGiYLE
OKUL,
BiRiKiMiYLE
DERSANE"
DERGiLERi
MATEMATiK
DKS
Konu Testi
Genel Tekrar
Testi i
2006/2007
1.
4.
A ve B birer küme olmak üzere;
s(A u B)
=
36,
A = {a, b, c}
ve B = {1} kümeleri veriliyor.
Buna göre, A nin alt kümelerinden kaç
tanesi, B nin alt kümelerine denktir?
s(A \ B) = a,
s(B \ A) = a
s(A
ri
B)
=
+
A) 1
8 ve
16 olduguna
B) 2
0)4
C) 3
göre;
A kümesinin eleman sayisi kaçtir?
A)28
B) 26
C) 24
0)22
5.
Yandaki
semada
verilen K, L ve M
kümelerine
göre,
asagidakilerden
hangisi dogrudur?
2.
Herkesin ingilizce,
A) L ve M kümeleri denk kümelerdir.
Fransizca veya Türkçe dil-
u
B) L
M kümesi
sayilari esittir.
lerinden en az bir dili konustugu 45 kisilik bir
turist kafilesinde 22 kisi ingilizce, 23 kisi Fransizca, 21 kisi Türkçe konusabilmektedir.
8 kisi
ingilizce ve Fransizca, 9 kisi Fransizca ve
Türkçe, 7 kisi Türkçe ve ingilizce, 3 kisi de bu
üç dili de konusabilmektedir.
ile K kümesinin
eleman
C) K kümesinde
olup, L ri M kümesinde
olmayan eleman sayisi 4 tür.
u
D) L
M kümesinde
olup, K kümesinde
olmayan eleman sayisi 3 tür.
Buna göre, asagidakilerden hangisi yanlistir?
A) Bu dillerin en az ikisini konusabilen
vardir.
B) Bu dillerin sadece birini konusabilen
si vardir.
c)
Fransizca veya Türkçe konusabilen
vardir.
D) ingilizce veya Fransizca konusabilen
si vardir.
15 kisi
27 ki-
6.
K
=
L
= {x: x <
{x: 10
<
x
<
20 ve x E N}
25 ve x E N}
35 kisi
olduguna
göre,
K \ L kümesi asagidakiler-
den hangisidir?
37 ki-
A) {O, 1,2,3,
4}
C) {21, 22, 23, 24}
3.
44 kisilik bir sinifta 20 kisi futbol, 14 kisi basketbol oynamasini biliyor. 12 kisi de hiç bir
oyun bilmiyor. Sinifta yalniz futboloynayan
ögrenciler ile yalniz basketboloynayan
ögrenciler sira tasimaya giderlerse, geriye
kaç ögrenci kalir?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 16
7.
B) {22,23,24}
D) 0
= {ZELZELE} ifadesi için asagidakilerden
hangisi dogrudur?
Z
A) 7 elemanli bir kümedir.
B) Bir küme belirtmez.
C) 1 elemani i bir kümedir.
D) 3 elemanli bir kümedir.
Matematilf
8.
2006/2007
13.
3, 5, O, 7, 8 rakamlarindan olusan ve rakamlari tekrarsiz, dört basamakll dogal sayilarin en büyügü ile en küçügünün toplami
kaçtir?
A) 12323
B) 12143
ci 11 890
D) 11810
OKS Konu
Testi
Ardisik 5 çift sayinin toplami m ise, ortanca
sayi nedir?
A) m-S
S
B) m
S
C) m+1
S
D) m+S
S
14. -S- [3- (4 + 2)] + 5 + [4- (5-1)]-4
isleminin sonucu kaçtir?
9.
ABC
Yandaki toplama isleminde A,
B ve C birer rakami göstermektedir. Buna göre, A, B ve C
rakamlari arasinda asagidaki
iliskilerden hangisi yoktur?
CAB
+ BCA
2997
A) A = B = C
C) A
+
B
+
B) A
+
B
=
A) 1
D) - 2
18
15.
D) A- B = 1
C = 27
C) -1
B) O
a, çift sayidir.
x = a2
y = a3
+
a4
z = a5 + a6 + al
10.
ABC
Verilen
olduguna göre, yukarida tanimlanan x, y, z
sayilari için asagidakilerden
hangisi dogrudur?
isleminin
sonucu kaçtir?
4C
x
çarpma
+ 1092
A) x tek sayi, y çift sayi, z tek sayidir.
B) x çift sayi, y çift sayi, z çift sayidir.
ci
A) 10996
B) 11 299
ci 11 539
D) 11 739
x çift sayi, y çift sayi, z tek sayidir.
D) x tek sayi, y tek sayi, z çift sayidir.
(-2)'1-3.21+6
16. -----
11. abc ve bae üç basamakli dogal sayilardir.
1-1-21-(-i)
abc - bae = 720 olduguna göre, asagidakilerden hangisi daima dogrudur?
A) -18
A) a
+
b
B)
a-
ci
a>b>e
b
D) a· b
+c=
=7
=
isleminin sonucu kaçtir?
B) -3
C)3
D) 6
13
9
17.
Asagidaki ifadelerden kaç tanesi dogrudur?
i. iki tek sayinin çarpimi tek sayidir.
ii. iki tek sayinin farki tek sayidir.
iii. Bir çift sayi ile üç tek sayinin çarpimi tektir.
12.
27 den 116 ya kadar olan sayilardan kaç tanesi çift dogal sayidir?
iV. Pozitif çift sayilarin,
A) 43
A)4
Test - 6
B) 44
1-B
2-A
C) 45
3-A
4-B
bütün kuwetleri
D) 46
5-A
6-B
7-B
S-C
9-0
10-C
pozitif tam sayi olan
çifttir.
B) 3
11-B
12-C
C) 2
13-0
14-A
D) 1
15-C
16-B
Download