Java Temelleri : Do While, While, For Döngüleri

advertisement
Do While, While, For Döngüleri, For-break;
Do While, While, For Döngüleri, For-break;
Java
While
While en çok kullanilan tekrarlama yapilarindan biridir. ( ) içindeki boolean terim true (dogru) oldugu sürece
yeniden islemi döndürür. Eger programda boolean islemini sonuçlandiracak bir ifade yoksa sonsuza dek veya
program baska bir yöntemle durdurulana dek devam eder.
while( boolean degisken yada sabit){
boolean degisken veya sabitin degeri true oldugunda yapilan islemler
}
Yazım şekli öyledir ve küçük bir örnekte göstermek gerekirse;
int sayi=2;
while(sayi <= 1000)
{ sayi *= 2; } //Sayi 1000 den büyük veya 1000 e esit oldugunda durur.
Do..While
Yapinin while yapisindan temel farki, döngünün içine en az bir kere girilme zorunlugunun olmasidir. Gösterilen bu yeni yapi, bir
önceki while yapisina göre daha ender kullanilar.
do
{
boolean degisken veya sabitin degeri true oldugunda yapilan islemler.
Bu paranteze boolean degerinin ne olduguna bakilmaksizin en az bir kere girilir
}
while( boolean degisken yada sabit)
Örnek;
package javaapplication2;
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class NewApplet extends Applet {
public void paint(Graphics g) {
int saydirici = 1;
int x = 25;
do {
www.dijitalders.com
Do While, While, For Döngüleri, Forbreak;
1
Do While, While, For Döngüleri, For-break;
g.drawString(Integer.toString(saydirici), x, 25);
x += 15;
} while (++saydirici <= 10);
}
}
For
For tekrarlama yapisi genellikle sayilari belli bir düzen içinde arttirmak için kullanilir. Genel yapisi asagida gösterilmistir.
Programlamadaki sayi saydirmaya dönük uygulamalarda en fazla kullanilan yapidir.
www.dijitalders.com
Do While, While, For Döngüleri, Forbreak;
2
Do While, While, For Döngüleri, For-break;
for(baslangiç degerleri ; boolean degisken veya sabiti ; tekrarlama degiskeni artisi)
{ boolean degisken veya sabiti true (dogru) oldugunda yapilan islemler }
Kod şekli böyle yazılmaktadır. Aşağıda örnekte 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını vermektedir.
package javaapplication2;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int toplam =;
for(int sayi=1; sayi<101; sayi++){
toplam += sayi;
}
System.out.println("1 den 100 e sayilarin toplami : "+toplam);
}
}
www.dijitalders.com
Do While, While, For Döngüleri, Forbreak;
3
Do While, While, For Döngüleri, For-break;
Gördüğümüz gibi 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulmaktadır.
ÖZGÜR EL
www.dijitalders.com
Do While, While, For Döngüleri, Forbreak;
4
Download