3.hafta ödev cevapları

advertisement
n
k2
1--
2k
kullanıcıdan aldığı n değerine göre yandaki matematiksel işlem sonucunu
k 1
bulan bir java programı yazınız.
package toplamornegi;
import java.util.Scanner;
public class toplamsembolu {
public static void main(String[] args)
{
int k,n,toplam;
toplam=0;
Scanner oku=new Scanner(System.in);
System.out.println("n değerini giriniz");
n=oku.nextInt();
for (k=1;k<=n;k++){
toplam=toplam+(k*k-2*k);
}
System.out.println(+n+"değeri için toplam sembol sonucu="+toplam+"dır");
}
}
2- Klavyeden girilen N sayısına göre T1 , 0’ dan N'e kadar olan sayıların toplamı,T2 , 0’dan den N'e
kadar olan tek sayıların toplamı ve T3 , 0’dan N'e kadar olan çift sayıların toplamını göstermek üzere
bu değerleri hesaplayan ve sonuçları yazdıran programı yazınız.
package toplamlar;
import java.util.Scanner;
public class toplamlar {
public static void main(String[] args) {
int T1,T2,T3,N,i;
T1=0;T2=0;T3=0;
Scanner oku=new Scanner(System.in);
System.out.println("N değerini giriniz=");
N=oku.nextInt();
for(i=0;i<=N;i++){
T1=T1+i;
}
for(i=1;i<=N;i=i+2){
T2=T2+i;
}
for(i=0;i<=N;i=i+2){
T3=T3+i;
Algoritma ve Programlamaya Giriş II
F.Ü Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Hafta3 ödev cevabı
1
}
System.out.println("N'e kadar olan sayıların toplamı="+T1+"Tek sayıların toplamı"+T2+"Çift
sayıların toplamı="+T3);
}
}
3- Kullanıcıdan aldığı sayıya göre ilgili sayı için çarpım tablosunu oluşturan bir java programı
yazınız.
Örneğin:
run:
10*1=10
10*2=20
10*3=30
10*4=40
10*5=50
10*6=60
10*7=70
10*8=80
10*9=90
10*10=100
package carpimtablosu;
import javax.swing.JOptionPane;
public class carpimtablosu {
public static void main(String[] args) {
int max=10;
int sayi;
sayi=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Çarpım Tablosunu görmek istediğiniz
sayıyı giriniz"));
for (int min=1;min<=max;min++)
{
System.out.println(sayi+"*"+min +"="+(sayi*min));
}
}
}
Algoritma ve Programlamaya Giriş II
F.Ü Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Hafta3 ödev cevabı
2
4- Girilen n sayısının tam bölündüğü sayıları bulan bir java programı yazınız
Örneğin:
sayınızı giriniz:
40
40sayısı1 sayısına tam bölünür
40sayısı2 sayısına tam bölünür
40sayısı4 sayısına tam bölünür
40sayısı5 sayısına tam bölünür
40sayısı8 sayısına tam bölünür
40sayısı10 sayısına tam bölünür
40sayısı20 sayısına tam bölünür
40sayısı40 sayısına tam bölünür
package tambolunme;
import java.util.Scanner;
public class tambolunme {
public static void main(String[] args) {
int sayi,n;
Scanner oku=new Scanner(System.in);
System.out.println("sayınızı giriniz:");
sayi=oku.nextInt();
for (n=1;n<=sayi;n++)
{
if(sayi%n==0)
{
System.out.println(+sayi+ "sayısı" +n+" sayısına tam bölünür");
}
}
}
}
Algoritma ve Programlamaya Giriş II
F.Ü Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Hafta3 ödev cevabı
3
5- Girilen iki sayının en büyük ortak bölenini bulan bir java programı yazınız.
Örneğin:
44
66
Cevap: 22
package enbuyukortakbolen;
import javax.swing.JOptionPane;
public class enbuyukortakbolen {
public static void main(String[] args) {
int s1,s2;
s1=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("İlk sayıyı giriniz:"));
s2=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("ikinci sayıyı giriniz:"));
int t=1;
int k = 1;
while (k <= s1 && k <= s2) {
if (s1 % k == 0 && s2 % k == 0)
t = k;
k++;
}
JOptionPane.showMessageDialog(null,t);
}
}
6- İlk hafta föyünde benzer bir örnek mevcuttur.
7-Soldan sağa sırasıyla, While, For ve Do-While döngülerinin akış diyagramlarıdır.
9- Üslü ifadeler için bir java programı geliştirilecektir. Program kullanıcıdan sayıyı ve üssünü
alacak ve işlemi gerçekleştirip sonucu ekrana yazacaktır. Böyle bir java programı geliştiriniz.
(Not: pow fonksiyonu kullanılmayacaktır!)
Örneğin ;
Sayıyı giriniz: 3
Üssü giriniz: 3
Sonuc=27 .
Algoritma ve Programlamaya Giriş II
F.Ü Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Hafta3 ödev cevabı
4
package uslusayi;
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int sayi,ust,i,carpim=1;
Scanner oku= new Scanner(System.in);
System.out.println("sayi yi giriniz:");
sayi=oku.nextInt();
System.out.println("ust değerini giriniz:");
ust=oku.nextInt();
for(i=1;i<=ust;i++){
carpim=carpim*sayi;
}
System.out.println(+sayi+" sayisinin " +ust+". derece kuvveti " +carpim+" dır");
}
}
10- Random ile belli aralıkta rastgele üretilen bir sayının tahminine yönelik, tahmin edilen
Sayının değerine göre “aşağı”, “yukarı” vb. şeklinde uyarılarla yeni tahminlerin alınabileceği
bir java programı oluşturunuz. (Tahmin sayısını sınırlı tutabilirsiniz.)
package sayitahminoyunu;
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int sayi;
int n=(int) Math.round((Math.random()*100));
Scanner oku=new Scanner(System.in);
do{
System.out.println("Tahmin değeriniz:");
sayi=oku.nextInt();
if(sayi==n){System.out.println("Bravo!!!");break;}
else if(sayi<n){System.out.println("Daha büyük bir değer giriniz");}
else if (sayi>n){System.out.println("Daha küçük bir değer giriniz");}
}while(n>0);
}
}
Algoritma ve Programlamaya Giriş II
F.Ü Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Hafta3 ödev cevabı
5
Download