Müzik

advertisement
………………………………………………………………………………………………………………………………..OKULU
ÖZEL EĞİTİM SINIF
I………………….…EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI
AĞIR-ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4.-5-6-7-8. SINIFLAR MÜZİK DERSİ ÇERÇEVE PLANI
Model
Olma
Tekniği,
SoruCevap,
Anlatım.
Dans Etme,
Artık
Materyallerle
Basit Müzik
Aleti Yapma
Etkinliği
ÖLÇME-
MÜZİK
ALETLERİ,
DEĞERLENDİRME
Şarkı
söyleme.
ATATÜRKÇÜLÜK
ARAÇGEREÇLER
Model
Olma
Tekniği,
SoruCevap,
Anlatım.
GEZİGÖZLEMİNCELEME
ETKİNLİKLER
AMAÇLAR
YÖNTEMTEKNİKLER
SÜRE
TEMA: SES VE SES KAYNAKLARI-HIZ VE RİTM-ŞARKI SÖYLEYELİM-ÇALGILARIMIZ-MÜZİKLİ OYUNLAR
U.D.A:
Sesleri genel özellikleriyle tanır.
K.D.A:
1. Ses çıkarma çalışmaları yapar.
2. Sesin yönünü bulur.
3. Ses kaynaklarını tanır.
4. Sesleri ayırt eder.
5. Sesleri taklit etme çalışmaları yapar.
U.D.A:
Sesler arasındaki temel ilişkileri kavrar.
K.D.A:
1. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre tanır.
2. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarına göre taklit eder.
BİLGİSAYAR.
MÜZİK
ALETLERİ,
NESNELER
Sınıf İçi
Gözlemler
Sınıf İçi
Gözlemler
1
U.D.A:
Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanır.
K.D.A:
1. Müziğe uygun hareketler yapar.
2. Ritm tutar.
3.Müzikli oyunlarla ilgili beceriler geliştirir.
4. Müzikli oyunlara katılmaya istekli olur.
Model
Olma
Tekniği,
SoruCevap,
Anlatım.
Notaları
Porte
Çizgisinde
Uygun
Yere
Yazma
Etkinliği
Model
Olma
Tekniği,
SoruCevap,
Anlatım.
Farklı
Müzik
Türlerine
Uygun
Danslar
Etme
Etkinliği
MÜZİK
ALETLERİ,
BİLGİSAYAR,
CD,
RADYO,...
Sınıfta
yapılan
müzik
etkinliklerine
katılır.
Sınıf İçi
Gözlemler
U.D.A:
Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygusunu
geliştirir.
Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmaktan zevk alır.
K.D.A:
1. Grupla şarkı seslendirir.
2. Çalgıları tanır.
3. Çalgıları çıkardıkları seslere göre tanır.
4. Ezgileri sesini ve çalgısını kullanarak seslendirir.
MÜZİK
ALETLERİ,
BİLGİSAYAR,
CD,
RADYO,...
Farklı
ortamlarda
sunulan
müzik
etkinliklerine
katılır.
Atatürk'ün
sevdiği
müzikler.
Sınıf İçi
Gözlemler
2
Download