ders plânı - files.eba.gov.tr

advertisement
DERS PLANI
BÖLÜM I
Fen Bilimleri
Dersin adı
6
Sınıf
Vücudumuzdaki Sistemler
Ünitenin Adı/No
Hücre
Konu
8 ders saati (28 Eylül-2 Ekim 2015) (5-9 Ekim 2015)
Önerilen Süre
BÖLÜM II
6.1.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar
sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
6.1.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü
Güvenlik Önlemleri (Varsa):
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça
Açıklamalar
Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri, İnceleme, Deney
Ders Kitabı, dergi, internet
- Mikroskobun gelişimi ve diğer teknolojik araçlar yardımı
ile değişen hücre yapılarına örnekler verilir.
- Hücre, doku, organ, sistem ve organizma kavramlarının
tanımlarına ve aralarındaki ilişkilere değinilir.
[!] Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklarken,
Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe verdiği önem ile insanlar
arasındaki dayanışma örneklerle vurgulanır.
Etkinlikler
Özet
Bitki ve Hayvan Hücresini Karşılaştıralım
Hücre Modeli yapalım
Mikroskobik canlıların varlığının tespiti mikroskobun icadı
ile gerçekleşmiştir.
İlk mikrosskobun temeli Antonie van Leeuwenhoek
tarafından atılmıştır. Merceklere olan ilgisi ile bugünkü
mikroskobun ilk örneğini hazırlamıştır.
Daha gelişmiş özelliklere sahip mikroskop ise Robert Hooke
tarafından oluşturulmuştur. 1665 yılında ilk kez hücreyi
keşfeden bilim adamı olmuştur.
Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde
mikroskoplar çok küçük hücrelerin, tüm detaylarını
gözler önüne serebilmektedir. Bu sayede hastalıkların tedavisinde önemli bir yol alınmıştır.
Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Görünüşleri Aynı Olabilir mi?
Mikroskopta bitki (soğan) ve hayvan (deri parçası) hücreleri incelendiğinde hücrelerin
birbirinden farklı olduğu görülüyor.
Deri Hücresi İncelemesi
Sadece bitki hücrelerinde bulunan Hücre Duvarı (Hücre Çeperi), bitkilerin dayanıklılığını
sağlar. Hücre zarını çevreleyerek hücreye destek verir.
Organizmadan Hücreye
Bir fabrika düşünün, bir şeyler üretmek için çalışan birbirine bağlı birçok bölüm var. Bu
bölümlerden herhangi biri çalışmazsa işler aksar.
Organizmalar da tıpkı fabrikalar gibi birbiri ile uyumlu çalışan sistemlerden oluşur.
Vücudumuz birbirine bağlı birçok sistemin uyum içinde çalışması ile hayatta kalabiliyor.
Sistemleri oluşturan yapılar ise organlardır. Organları ise dokular oluşturmuştur. Örneğin
kas ve kemik dokularının birlikte çalışması ile kollarımız oluşmuştur. Dokular ise temel yapı
taşımız olan hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kas hücrelerinin bir araya gelmesi ile
kas dokusu oluşur.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
• Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde
öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ÖlçmeDeğerlendirme etkinlikleri
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Download