TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

advertisement
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
İngiltere Cranfield Üniversitesi’nden Prof. Martin Christopher, “Gelecekte kurumların
arasındaki rekabet; ürettikleri ürünlerde veya bu ürünlerin tüketildiği ülkelerde değil,
kullandıkları TEDARİK ZİNCİRLERİ arasında olacaktır.” diyerek Tedarik Zinciri’nin
önemini son derece etkili bir şekilde vurgulamıştır. Yine New ve Payne,1995 yılında
Tedarik Zinciri Yönetimi kavramını, hammaddenin elde edilmesinden, üretilen ürünün son
kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan süreç içerisinde üretim ve tedarik proseslerinin her bir
elemanının birleştirilmesi olarak tanımlayarak, tedarik zincirinin önemine değinmişlerdir .
Bugün, tüketimin ve satış kanallarının son derece artarak süre geldiği günümüzde, çok
önemli kavramlarından bir tanesi olan Tedarik Zinciri Yönetimi’ni, bizler, bilgi ve hizmet
akışının, başlangıç noktasından son tüketim noktasına ulaşıncaya kadar ki hareketliliğin etkin
ve verimli bir şekilde planlanması, depolanması ve taşınması hizmetlerinin bütünü olarak
tanımlıyoruz.
İşletmeler için hammadde ile başlayan, ve onun mamule dönüşmesi ile devam eden ticari
ürünün, müşteriye ulaştırılması ve son kullanıcı tarafından tüketilmesi aşamalarını kapsayan
fiziksel ve bilgi akışının tamamı anlamına gelen bu zincirin; ürünlerin üretimini ve müşteriye
doğru zaman ve mümkün olan en uygun koşullarda teslimatını sağlayabilmek üzere tedarik
zinciri üzerinde yer alan satıcıların, üreticilerin, toptancıların veya tedarikçilerin etkin şekilde
entegrasyonu için kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler bütününü kapsadığını
düşündüğümüzde, kurumlar için bu kavramın can damarı anlamına geldiğini görebilmek hiç
de zor değil. Her firma bir tedarik zincirinin parçasıdır ve artık günümüzde rekabet işte bu
zincirler arasındadır.
Tedarik Zinciri’nin yararlarının neler olduğuna şöyle bir göz atacak olur isek, karşımıza,
•
Daha fazla verimlilik,
•
Daha fazla esneklik ,
•
Daha düşük envanter ve stok,
•
Daha kısa tedarik süreleri,
•
Daha fazla müşteri sadakati,
•
Satış tahminlerinin doğruluğu,
•
Lojistik maliyetlerinin azaltılması,
•
Genel verimlilik,
•
Talep tahmin başarısı,
•
Daha yüksek kârlar gibi son derece önemli kavramlar çıkmaktadır.
Genel anlamda baktığımızda, dış kaynak kullanım düzeyinin artması, taşıma maliyetlerinin
yükselmesi, işlemlerin iyileştirilmesi gereksinimi, rekabet baskısı, elektronik ticaretin öneminin
artması ve envanterin kontrol altına alınması gibi sebepler ile Tedarik Zinciri Yönetimi’ne
geçiş sağlandığını hatırlatırken, artık bu kavramı daha fazla benimsememiz ve üzerinde
durmamız gerektiğini ve üniversitelerin de ilgi odağını oluşturmaları temennisi ile sözlerimi
noktalıyorum.
Saygılarımla,
Dr.Hakan Çınar
www.hakancinar.com
Download