Uluslararası Finansman (Seçmeli) (MGMT 619) Ders Detayları

advertisement
Uluslararası Finansman (Seçmeli) (MGMT
619) Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Uluslararası
Finansman
(Seçmeli)
MGMT Her
619
İkisi
3
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Doktora
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
0
3
10
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Finansal piyasaların küreselleştiği ve finansal
serbestleşmenin arttığı bu dönemde finans
yöneticisi olarak görev alacak kişilere, uluslararası
finansın temel prensiplerini, uluslararası finansal
pazarları, döviz piyasalarında risk yönetimini ve
diğer önemli finans konularını aktarabilmek ve
ulusal ve uluslararası alanda başarılı olabilmelerini
sağlayacak bilgilerle donanmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Uluslararası para sistemi, döviz piyasaları (spot,
forward, swap, futures) kur riski yönetimi, global
sermaye maliyeti gibi konular ve örnek olay
çalışmaları
• Çağdaş uluslararası finansal yönetim ilkeleri,
kavramları ve uygulamalarını öğretilmesi
• güncel finansman ve risk yönetim araçlarının
(forward, swap, futures gibi) açıklayabilmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Uluslararası para sistemi
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 9-40
2
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve
Uluslararası Likidite
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 41-54
3
Ödemeler Bilançosu
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 55-77
4
Döviz Piyasası
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 78-116
5
Temel parite koşulları
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 117-154
6
Faiz Arbitraj
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 117-154
7
Döviz ve Faiz Türev Ürünler:
Vadeli İşlemler
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 180-196
8
Döviz ve Faiz Türev Ürünler:
Gelecek işlemleri
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 180-196
9
Döviz ve Faiz Türev Ürünler:
Opsiyon
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 180-196
10
Döviz ve Faiz Türev Ürünler:
Swap
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 180-196
11
Ara sınav
-
12
Uluslararası Mali Piyasalar: Para
Piyasaları
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 285-316
13
Uluslararası Mali Piyasalar:
Sermaye piyasaları
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 285-316
14
Dış Ticaretin Finansmanı
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 406-450
15
Uluslararası Bankacılık
Halil Seyidoğlu, Uluslararası
Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul s. 475-496
Kaynaklar
Ders
Kitabı:
1. Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları 19,
İstanbul
2. M. Moffett, A.I Stonehill, Davis K. Eiteman, 2012,
Fundementals of Multinational Finance, Pearson 4th Ed.,
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
5
10
Sunum
1
10
Projeler
1
20
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
20
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
9
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Karar mekanizmalarını destekleyen çok boyutlu
analizler yürütmek için farklı kaynaklardan bilgi
toplayabilmek ve farklı disiplinlerin araç ve
yöntemlerini uyarlayabilmek.
X
2 Alanındaki uluslar arası bilimsel çalışmaları takip
edebilmek ve literatüre yeni katkı yapabilecek düzeyde
bir yabancı dile vakıf olabilmek.
X
3 İşletme alanına ilişkin edindiği bilgileri, yapmış olduğu
araştırmaların sonuçlarını içinde bulunduğu örgütün
paydaşlarına yazılı ve sözlü olarak doğru bir iletişimle
aktarmak.
X
4 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında güncel ve
ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya
araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
derinleştirmek ve işletme alanına yenilik getirecek
özgün araştırmalar yaparak elde ettiği bulguları tarafsız
ve eleştirel bir uslupla raporlamak.
X
5 Alanında çalışma yapmak için gerekli araştırma
yöntemlerinden ve araçlarından, bilgisayar
programlarından ve iletişim kanallardan yararlanmak.
X
6 Eleştirel bakış açısı ve analitik düşünebilme yetisi ile
problemleri saptayabilmek, stratejik ve geniş açıdan
düşünebilme yetisi ile problemin ve çözüm önerilerinin
tüm paydaşlar üzerindeki etkisini görebilmek ve
işletmenin hedeflerine ulaşması için optimal kararlar
alabilmek.
X
7 İşletme alanındaki bilgileri ve diğer alanlardaki bilgileri
ilişkilendirip, sentezlemek, bilimsel çalışmalarında ya
da sorunların çözümünde disiplinlerarası yol izleyerek
özgün sonuçlara ulaşmak.
X
8 Edinmiş olduğu bilgileri, yapmakta olduğu tüm
faaliyetlerde toplumsal ve evrensel ahlaki değerleri
gözeterek kullanmak.
X
9 Kazanılan stratejik düşünme yetisi ve bütüncül
yaklaşım perspektifi ile içinde bulunduğu örgütü
geliştirecek hedefleri belirlemek, uygulamak ve
yönlendirmek.
X
10 Gerek bağımsız olarak gerekse proje grupları içinde
yapmış olduğu çalışmalarda verileri toplayabilme,
nicel/nitel yöntemlerle analiz yapabilme, sonuçları
yorumlayabilme yeteneği ile karar almada ve
karşılaşılan sorunların çözümünde önerilerde bulunmak.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
14
8
112
Sunum/Seminer Hazırlama
1
10
10
Projeler
1
30
30
Ödevler
5
5
25
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
40
40
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
285
Download