EK‐5 Ders İzlencesi 2016‐2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı

advertisement
 EK‐5 Ders İzlencesi 2016‐2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: DIŞ TİCARET PROGRAMI Dersin adı: Uluslararası İktisat Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze Dersi veren öğretim görevlisi: EYMEN NAMAZCI Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri: [email protected] Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme Dersin genel içeriği: saatleri: Uluslararası İktisat, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri tüm yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Uluslararası ekonomik olayların kapsamına ise; dış ticaret işlemler, üretim faktörlerinin politikaları, dış ekonomik ilişkilerin kalkınma üzerindeki etkileri, uluslararası ekonomik birleşmeler ve dünya para sistemi gibi konular girmektedir. Dersin verildiği sınıf: BB 201 Dersin türü (zorunlu/ seçmeli): Zorunlu Dersin dili: Türkçe Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev 1 Arasınav 1 Final Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: % Arasınav %40 Final %60 Derse devam zorunluluğu: % 70 Haftalar İşlenecek Konular/ Yapılacak Planlanan Öğrenme Dersin Kaynakları Etkinlikler Çıktıları ve Alt Beceriler 1 Tanışma ve Ders İçeriği Hakkında Bilgi Verilmesi Uluslararası İktisat Teorik olarak edindiği 2 Dış Ticaret Kuramı ve Gelişimi Teori Politika ve Mekantalistler, Fizyokratlar ve Klasik bilgi ve becerileri uygularken eleştirel bir Uygulama Teori Prof. Dr. Halil Seyidoğlu yaklaşımla GÜZEM CAN YAYINLARI değerlendirir. Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teorik olarak edindiği 3 Dış Ticaret Kuramı ve Gelişimi Teori Politika ve bilgi ve becerileri Klasik Teori, Fırsat Maliyeti uygularken eleştirel bir Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu yaklaşımla GÜZEM CAN YAYINLARI değerlendirir. Eymen Namazcı Ders Notları 4 Dış Ticaret Kuramı ve Gelişimi Teorik olarak edindiği Uluslararası İktisat Uluslararası Ticarette Arz ve Talep Modelleri bilgi ve becerileri uygularken eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 Dış Ticaret Kuramı ve Gelişimi Kayıtsızlık Eğrileri Analizi ve Genel Denge 6 Dış Ticaret Kuramı ve Gelişimi Dış Ticareti Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar, Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi 7 Dış Ticaret Politikası Gümrük Tarifeleri ve Tarife Dışı Araçlar 8 9 ARA SINAV Dış Ticaret Politikası Tarife Dışı Araçlar 10 Dış Ticaret Politikası Uluslararası Ticaret Anlaşmaları ve Bağlı Ticaret Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikaları Teorik olarak edindiği bilgi ve becerileri uygularken eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Uluslararası ticaret ve uluslararası iktisada ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Uluslararası ekonomi, finans ve muhasebe konularına hakim olmakla beraber bunları uygulamada da başarıyla gerçekleştirir. Uluslararası ticaret ve uluslararası iktisada ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Uluslararası ekonomi, finans ve muhasebe konularına hakim olmakla beraber bunları uygulamada da başarıyla gerçekleştirir. Uluslararası ticaret ve uluslararası iktisada ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Uluslararası ekonomi, finans ve muhasebe konularına hakim olmakla beraber bunları uygulamada da başarıyla gerçekleştirir. Uluslararası ticaret ve uluslararası iktisada ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu 11 Döviz Piyasası 12 Ödemeler Bilançosu 13 Uluslararası Finansal Sermaye Akımları ve Resmi Krediler 14 Global ve Bölgesel Nitelikteki Birleşmeler sahiptir. Uluslararası ekonomi, finans ve muhasebe konularına hakim olmakla beraber bunları uygulamada da başarıyla gerçekleştirir. Uluslararası ticaret ve uluslararası iktisada ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Uluslararası ekonomi, finans ve muhasebe konularına hakim olmakla beraber bunları uygulamada da başarıyla gerçekleştirir. Uluslararası ticaret ve uluslararası iktisada ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Uluslararası ekonomi, finans ve muhasebe konularına hakim olmakla beraber bunları uygulamada da başarıyla gerçekleştirir. Teorik olarak edindiği bilgi ve becerileri uygularken eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Teorik olarak edindiği bilgi ve becerileri uygularken eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama Prof. Dr. Halil Seyidoğlu GÜZEM CAN YAYINLARI Eymen Namazcı Ders Notları *Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download