Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/453-3320
Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri hk.
Bursa, 09/04/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO.: 186
Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden (OAİB) alınan yazıda; Genel Sekreterliklerince
firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına
destek vermek amacıyla eğitim programları düzenlenmekte olduğu;
Bu programlar çerçevesinde, üye firmalarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda
bu defalık toplam beş günlük yoğun bir Dış Ticaret Eğitim Programının 05-09 Mayıs
2014 tarihleri arasında OAİB Merkez Bina’da, (Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 120 Balgat
Çankaya ANKARA) gerçekleştirileceği, seminer programı ve içeriğinin Ek’de yer almakta
olduğu;
Katılımın ücretsiz olduğu söz konusu eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin,
30 Nisan Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar OAİB Genel Sekreterliğinin eğitim
portalı ( http://egitim.oaib.org.tr ) üzerinden başvuru yapmaları gerekmekte olduğu;
bildirilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Ekler:
 Program:
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Dis_Ticaret_Bilgilendirme_Seminerleri
_OAIB_09042014.pdf

Başvuru kayıt: http://egitim.oaib.org.tr/kayit
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Önder EVCİ - Şef
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards