ege üniversitesi ödemiş meslekyüksekokulu süt ve besi hayvancılığı

advertisement
EGE ÜNİVERSİTESİ
ÖDEMİŞ MESLEKYÜKSEKOKULU
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI
Programın Amacı: Bu programın amacı; gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde ekonomik
değeri olan tek ve/veya çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin
kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip,
kamu ile özel sektörün Ar-Ge destek personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli
teknik eleman yetiştirmektir.
Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’nda
teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir
ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.
Mezunların Çalışma Alanları:
• Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe
Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.
• Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış
Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.
• Özel Sektör İşletmeleri: İstihdam alanları; tıbbi ve aromatik bitki ithalat ve ihracatını
yapan işletmeler, bitkisel ilaç ve gıda desteği imal eden işletmeler, yetiştiricilik yada
toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan firmalar ile bunların satışını yapan aktarlar ve
işyerleri.
• Kendi işletmeleri: Tıbbi ve aromatik bitki üretim ve pazarlama işletmeleri.
Meslekte İlerleme Olanakları: Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde
performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir.
Ayrıca; Anadolu Üniversitesi Açık öğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi
lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve
Bitki Koruma Bölümleri ile Fen Fakültelerinin Kimya Bölümüne geçiş yapabilir. Dikey
geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ve “Kimyager” unvanı alırlar.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards