Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

advertisement
Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı
1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz.
Proje kapsamında Doğa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde eğitim almakta olan öğrencilerin
ebeveynleri ve öğretmenlerine, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların çeşitli gelişim alanlarının
desteklenmesine yönelik eğitim hizmeti sunulacaktır. Bu eğitim hizmeti, öğretmenlere ve
ebeveynlere sunulacak olumlu davranışların kazandırılması, davranış problemlerinin azaltılması ve
çocukların cinsel eğitimi; öğretmenlere sunulacak olan etkinlik çizelgelerinin kullanımı, PECS (Resim
Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi – Picture Exchange CommunicationSystem) kullanımı ve
beceri ve kavram öğretimi konularını kapsayacaktır. Söz konusu konularla ilgili başlıklar aşağıdaki
tabloda yer almaktadır. Ayrıca Doğa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde eğitim almakta olan
Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, eğitimci tarafından
hazırlanacaktır.
2. Eğitim müfredatını detaylı olarak bu kısımda her eğitim günü için belirtiniz.
Eğitim Günü
1.Gün (Hafta İçi)
2.Gün (Hafta İçi)
3.Gün (Hafta
Sonu)
Saat
8 Saat
8 Saat
8 Saat
Eğitim Yeri
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Eğitim
Tarihleri
-
-
-
Eğitim Konuları
OSB olan çocuklara olumlu davranışların
kazandırılması (Öğretmenlere yönelik)
Pekiştirme
Pekiştirme Türleri
Pekiştireç belirleme
Pekiştireçleri etkili kullanma
Pekiştirmeyi silikleştirme
İpucu sunma
İpucu türleri
Doğru ipucu türünü belirleme
İpucunu silikleştirme
OSB olan çocuklara davranış problemlerinin
azaltılması(Öğretmenlere yönelik)
Problem davranışlar
Problem davranışların nedenleri
Problem davranışların işlevleri
ÖDS Modeli
Problem davranışları azaltma
Problem davranışları azaltma yöntemleri
OSB olan çocuklara olumlu davranışların
kazandırılması (Ailelere yönelik)
Pekiştirme
Pekiştirme Türleri
Pekiştireç belirleme
Pekiştireçleri etkili kullanma
Pekiştirmeyi silikleştirme
1
İpucu sunma
İpucu türleri
Doğru ipucu türünü belirleme
İpucunu silikleştirme
OSB olan çocuklara davranış problemlerinin
azaltılması(Ailelere yönelik)
4.Gün (Hafta
Sonu)
8 Saat
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
-
Problem davranışlar
Problem davranışların nedenleri
Problem davranışların işlevleri
ÖDS Modeli
Problem davranışları azaltma
Problem davranışları azaltma yöntemleri
OSB olan çocuklara iletişim becerilerinin
kazandırılması(Öğretmenlere yönelik)
5.Gün (Hafta İçi)
6.Gün (Hafta İçi)
7.Gün (Hafta
Sonu)
8.Gün (Hafta
Sonu)
8 Saat
4+4
Saat
8 Saat
4+4
saat
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
-
İletişim Becerilerinin Gelişimi
İletişim Becerilerinin Gelişiminin
Desteklenmesi
Henüz Konuşmayan Çocuklarda İletişim
Becerilerinin Gelişiminin Desteklenmesi
Fırsat Öğretimi
Ortak Dikkat Öğretimi
OSB olan çocuklara yönelik cinsel eğitim
(Öğretmenlere yönelik)
-
-
Cinsel gelişim
Otizmde cinsel gelişim
Cinsiyet eğitimi
Tacize karşı korunma eğitimi
OSB olan çocuklara iletişim becerilerinin
kazandırılması(Ailelere yönelik)
İletişim Becerilerinin Gelişimi
İletişim Becerilerinin Gelişiminin
Desteklenmesi
Henüz Konuşmayan Çocuklarda İletişim
Becerilerinin Gelişiminin Desteklenmesi
Fırsat Öğretimi
Ortak Dikkat Öğretimi
OSB olan çocuklara yönelik cinsel eğitim(Ailelere
yönelik)
-
Cinsel gelişim
Otizmde cinsel gelişim
2
Derneği
9.Gün (Hafta İçi)
8 Saat
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Cinsiyet eğitimi
Tacize karşı korunma eğitimi
OSB olan çocuklarda etkinlik çizelgelerinin
kullanımı (Öğretmenlere yönelik)
Etkinlik çizelgeleri
Etkinlik çizelgesi hazırlama
Aşamalı yardım
İlerlemenin takibi
Çizelgeleri genişletme, yenilerini ekleme
-
OSB olan çocuklarda PECS (Picture Exchange
CommunicationSystem) kullanımı
10. Gün (Hafta İçi)
8 saat
11. Gün (Hafta
Sonu)
4 saat
11. Gün (Hafta
Sonu)
4 saat
12. Gün (Hafta
Sonu)
8 saat
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanıma
Derneği
-
OSB olan çocuklarda PECS (Picture Exchange
CommunicationSystem) kullanımı
-
8 saat

3. Evre: Resim ayırt etme

4. Evre: Cümle kurma
OSB olan çocuklara beceri ve kavram öğretimi
(Öğretmenlere yönelik)
-
Kavram öğretimi
Kavramın özellikleri
OSB olan çocuklara beceri ve kavram öğretimi
(Öğretmenlere yönelik)
-
OSB olan çocuklara kavram öğretme süreci
Beceri öğretimi
Beceri analizi
OSB olan çocuklara beceri öğretme süreci
Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın
hazırlanması (4 öğrenci)
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
13. Gün (Hafta İçi)
PECS nedir, ne için kullanılır?
PECS evrelerini uygulama
 1. Evre: İletişim girişiminde bulunma
 2. Evre: İletişim girişiminde ustalaşma
-
Var olan performansın kaydı
Kısa dönemli amaçların belirlenmesi
Uzun dönemli amaçların belirlenmesi
Öğretim yöntem ve materyallerinin
belirlenmesi
3
Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın
hazırlanması (4 öğrenci)
14. Gün (Hafta İçi)
8 saat
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
-
Var olan performansın kaydı
Kısa dönemli amaçların belirlenmesi
Uzun dönemli amaçların belirlenmesi
Öğretim yöntem ve materyallerinin
belirlenmesi
Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın
hazırlanması (4 öğrenci)
15. Gün (Hafta
Sonu)
8 saat
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
-
Var olan performansın kaydı
Kısa dönemli amaçların belirlenmesi
Uzun dönemli amaçların belirlenmesi
Öğretim yöntem ve materyallerinin
belirlenmesi
Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nın
hazırlanması (4 öğrenci)
16. Gün (Hafta
Sonu)
8 saat
Kırkpınar
Halkı Otizm
Dayanışma
Derneği
-
Var olan performansın kaydı
Kısa dönemli amaçların belirlenmesi
Uzun dönemli amaçların belirlenmesi
Öğretim yöntem ve materyallerinin
belirlenmesi
3. Eğitime Katılacak Kişi Sayısı: 16 Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuk, 32 ebeveyn, 16 öğretmen
4. Eğitimcide Aranan Şartlar: Gelişim psikolojisi konusunda uzman olma
Özel eğitim alanında lisansüstü eğitim almış ya da alıyor olmak
PECS sertifikasına sahip olma
5. Eğitimcide Aranacak Referanslar:
6. Proje Kapsamında Danışmanlık Talep Edilmiş ise Danışmanlık İçeriği Hakkında Bilgi Veriniz.
7. Danışmanlık Hizmeti Sağlayacak Firma/Uzmanda Aranacak Şartlar:
4
Önemli Not:
- Teknik destek kapsamında eğitimle ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.
-
-
Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim
esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi
kurumun sorumluluğundadır. Ajans’ın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Yararlanıcının gönderdiği şartname doğrultusunda Ajansın yaptığı satın alma sonucu anlaşılan firma ya da
uzman kararı nihaidir.
Eğitimlerin verimli geçmesi ve eğitimler sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Yüklenici ile
Yararlanıcı eğitim başlamadan önce irtibata geçerek eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yapmak ve faaliyet
planını en uygulanabilir şekilde hazırlamakla yükümlüdür.
Faaliyet, Yararlanıcı ve Hizmet sağlayan firma ile anlaşma yapıldıktan sonra 1 (Bir) ay içerisinde
tamamlanmak zorundadır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 10 (on)
gün içerisinde nihai raporunu ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programı’ndan faydalanmayacaktır.
5
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards