09/2004 Dönemi - Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

advertisement
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20)
Bağımsız Denetim'den
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım
gücü ile ifade edilmiştir)
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
1. Kasa
2. Bankalar
3. Diğer Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
4. Diğer Menkul Kıymetler
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-)
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E. Stoklar
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı Mamüller
3. Ara Mamüller
4. Mamüller
5. Emtia
6. Diğer Stoklar
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
8. Verilen Sipariş Avansları
F. Diğer Dönen Varlıklar
II. DURAN VARLIKLAR
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C. Finansal Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)
3. İştirakler
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
6. Bağlı Ortaklıklar
7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
3. Binalar
4
Geçmemiş
Geçmemiş
30.09.2004
30.09.2003
4.050.933
503
0
0
503
4.047.550
3.754.390
0
293.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.880
0
0
0
2.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
6. Döşeme ve Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
10. Verilen Sipariş Avansları
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
2. Haklar
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5. Verilen Avanslar
F. Diğer Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
681
0
0
0
(681)
0
0
16.944
16.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067.877
0
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20)
Bağımsız Denetim'den
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım
gücü ile ifade edilmiştir)
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)
I. KISA VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Ödenecek Giderler
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler
6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
8. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Vergi Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Çıkarılmış Tahviller
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
4. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
6. Borç Reeskontu (-)
5
Geçmemiş
Geçmemiş
30.09.2004
213.779
0
0
0
0
0
0
187.137
0
0
0
187.137
0
25.473
27
0
0
17.681
7.765
0
0
0
0
1.169
0
1.169
15.669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.09.2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
III. ÖZ SERMAYE
A. Sermaye
B. Sermaye Taahhütleri (-)
C. Emisyon Primi
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
E. Yedekler
1. Yasal Yedekler
2. Statü Yedekleri
3. Özel Yedekler
4. Olağanüstü Yedek
5. Maliyet Artış Fonu
6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları
7. Geçmiş Yıl Karı
F. Net Dönem Karı
G. Dönem Zararı (-)
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1. ........... Yılı Zararı
2. ........... Yılı Zararı
I. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0
15.669
15.669
0
3.838.429
2.360.016
0
94.071
0
0
0
0
534.515
0
0
31.045
0
0
0
503.470
0
(69.828)
0
0
0
919.655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PASİF TOPLAMI
4.067.877
0
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20)
Bağımsız Denetim'den
(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım
gücü ile ifade edilmiştir)
AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL)
A. Brüt Satışlar
1. Yurtiçi Satışlar
Geçmemiş
Geçmemiş
30.09.2004
30.09.2003
111.605.004
0
111.605.004
0
2. Yurtdışı Satışlar
0
0
3. Diğer Satışlar
0
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
0
0
1. Satıştan İadeler (-)
0
0
2. Satış İskontoları (-)
0
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
0
111.605.004
0
(110.857.989)
0
C. Net Satışlar
D. Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
E. Faaliyet Giderleri (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
747.015
0
(355.560)
0
0
0
(37.269)
0
(318.291)
0
391.455
0
91.574
0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
0
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
0
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
91.410
0
164
0
(215.770)
0
0
0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0
0
267.259
0
H. Finansman Giderleri (-)
FAALİYET KARI (ZARARI)
6
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
0
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0
0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
0
0
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-)
0
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
0
3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
K. Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı)
0
0
(337.087)
0
(69.828)
0
0
0
(69.828)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
AVRASYA MENKUL KIYMETLER
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ
BİLANÇO DİPNOTLARI
(Aksi Belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmiştir.)
1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :
Ortaklığın faaliyet konusu, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak
Menkul Kıymetler Portföyü işletmektir.
2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların adı pay oranı ve pay tutarı :
30 Eylül 2004
Adı Soyadı / Unvanı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Global Portföy Yönetimi A.Ş.
% 4.66
110,000.-
Halka Açık Tutar
%95.34
2,250,016.2,360,016.-
Enflasyon Düzeltme Etkisi
219,822.2,579,838.-
Toplam Sermaye (Enflasyona Göre Düzeltilmiş)
3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve
imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :
Şirketin sermayeyi temsil eden hisse senetleri, (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. 30 Eylül 2004
tarihi itibariyle toplam 2,000,000 pay (A) grubu, 2,358,016,000 pay (B) grubu hisse senedidir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların herbiri 10,000 oy hakkına, (B) grubu payların
herbiri 1 oy hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.
4-
Kayıtlı
sermayeli
ortaklıklarda
kayıtlı sermaye tutarı :
7
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Ortaklık “Kayıtlı Sermaye Sistemi”ne tabi olup, 30 Eylül 2004 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı
10,000,000.-TL’dir. Ödenmiş sermayesi ise 2,360,016.-TL’dir.
5- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları :
Yoktur.
6- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler :
Yoktur.
7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yoktur.
Yoktur.
8- Cari dönemde duran varlık hareketleri :
30 Eylül 2004
-
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi
duran varlıkların maliyeti :
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi
-
duran varlık maliyeti :
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : Yoktur.
d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma
derecesi : Yoktur.
9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı :
Yoktur.
10- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi :
Alacaklar
Ortaklar
Ödenmemiş Temettü
Global Menkul Değerler A.Ş.
Toplam
Borçlar
Ticari
Ticari
Olmayan
Ticari
Ticari
Olmayan
503.-
-
-
27.-
503.-
-
-
27.-
11- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman
ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre
yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile
dönemsellik varsayımlarını değiştirecek
8
gerekçeleri :
muhtemel
gelişmeler
ve
bunların
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
a) Uygulanan Muhasebe İlkeleri : Şirket muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve mali tabloların
hazırlanmasında; Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Seri XI , No :I ve No:20 sayılı tebliğleri
ve bu tebliğlerde değişiklik yapan diğer tebliğlerin hükümlerini esas almıştır. paranın satın alma
gücündeki değişikliklerin mali tablolara olan bozucu etkisini gidermek amacıyla cari ve önceki
dönem mali tabloları, paranın cari dönem sonundaki satın alma gücü cinsinden yeniden ifade
edilmiştir.
Devamı Dipnot 11
Şirket, Seri: XI No: 20 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarını ilk defa 31
Aralık 2003 tarihinde düzenlemiş bulunmaktadır. Mali tabloların bu tebliğ hükümleri uyarınca ilk
defa düzenlendiği 2003 yılı hesap dönemi başına kadar olan dönemde düzeltilmiş tutarları ile
olmak üzere, aktif kalemlerden, borçların ve öz sermaye kalemlerinin çıkarılması sonucunda
kalan kısım öz sermaye hesap grubu içinde, geçmiş yıllar karı / (zararı) hesabında izlenmektedir.
İlk mali tablo denkleştirme işlemi 31 Aralık 2002 tarihli bilanço üzerinde yapılmış olup 2002 yılı
hesap dönemine ilişkin dönem karı ilgili tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltme işlemine tabi
tutulmamıştır.
b) Düzeltme İşleminde Kullanılan Ölçütler: Mali tablo kalemlerinin paranın bilanço günündeki
satın alma gücü cinsinden ifadesi; parasal olmayan kalemlerin SPK’nın Seri XI; No: 20 tebliğinde
öngörülen standartlar çerçevesinde gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonraki tutarlarının uygun
düzeltme katsayıları ile çarpılarak cari değerlerinin bulunması anlamına gelir. Yıllar itibariyle
uygulanan enflasyon düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir.
Tarih
30 Eylül 2004
31 Aralık 2003
31 Aralık 2002
31 Aralık 2001
Endeks
8,069.7
7,382.1
6,478.8
4,951.7
Düzeltme katsayısı
1,0000
1,0931
1.2455
1.6297
c) Kamu Kesimi Tahvil Senet Bonoları : Borsada işlem gören kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları,
vadelerine kalan gün esasına göre değerlenmiş olup tahakkuk ettirilen tutar bilançoda “Menkul
Kıymetler Gelir Tablosunda ise ‘’Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar” hesap grubu içinde
gösterilmiştir.
d) Bağlı Menkul Kıymetler : Seri XI No :1 Tebliğin 29.Maddesi uyarınca, vadelerine kalan gün sayısı
esas alınarak değerlemiş olup, ortaya çıkan değer artışı ‘’ Borsada Oluşan Değer Artışı’ hesap
kaleminde gösterilmiştir.
e) Maddi Duran Varlıklar : Enflasyona göre düzeltilmiş değerleri ile bilançoda yer almaktadır.
Düzeltme işleminde kullanılan katsayıların belirlenmesinde, duran varlıkların aktife giriş tarihleri
esas alınmıştır.
f) Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Maddi olmayan duran varlıklar enflasyona göre düzeltilmiş
değerleri üzerinden itfa payları indirildikten sonra net olarak gösterilmektedir. Düzeltme işleminde
kullanılan katsayıların belirlenmesinde ise, duran varlıkların aktife giriş tarihleri esas alınmıştır.
g) Amortisman Ayırma Yöntemleri : Cari yılda maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, enflasyona
göre düzeltilmiş değerleri üzerinden faydalı ömür ve kıst esası göz önünde bulundurularak normal
amortisman usulünde amortismana tabi tutulmuştur. Amortismana tabi varlıkların tahmin
edilen faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir:
9
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Duran Varlık Cinsi
Makine Tesis
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Faydalı Ömür (Yıl)
5
5
Amortisman Oranı
%20
%20
Devamı Dipnot 11
h) Cari Dönem Vergi Karşılığı : 24 Nisan 2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
4842 Sayılı Kanun çerçevesinde 24 Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumlar Vergisi
Oranı % 30 olarak uygulanmaktadır. (KVK Geçici Madde 32 uyarınca, 01 Ocak 2004-31 Aralık 2004
dönemi için oran %33 olarak uygulanacaktır.) Hesaplanan vergi, beyanname verme süresi olan 30
Nisan 2004 tarihi itibariyle tek taksitte ödenmektedir. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren fon payı
uygulaması kalktığından, hesaplanacak Kurumlar Vergisi üzerinden ayrıca % 10 oranında fon payı
uygulanmayacaktır.
İstisna kazançlar da dahil olmak üzere dağıtılmayan kazançlar stopaja tabi değildir. (Karın
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmamaktadır. ) Karın dağıtımı halinde, dağıtılan kar tutarı
üzerinden (halka açık şirketler dahil) % 10 oranında stopaj hesaplanmaktadır.
Tam mükellef kurumlar yılın üçüncü, altıncı, dokuzuncu ve on ikinci ayları itibariyle elde edecekleri
gelirleri üzerinden % 30 (KVK Geçici Madde 32 uyarınca, 01 Ocak 2004-31 Aralık 2004 dönemi için
oran %33 olarak uygulanacaktır.) oranında geçici vergi ödemek zorundadırlar.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, beyanname üzerinde gösterilen zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde vergi uzmanları beş yıl içinde Şirket’in vergi beyannamelerini,
ilgili muhasebe kayıtları ile birlikte inceleyip gerekirse vergi hesaplamalarını düzeltebilirler. Şirket’in
yıllık kurumlar vergisi beyannamesi Yeminli Mali Müşavir tarafından tasdik edilmektedir.
50 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye’ye döviz olarak getirildiğinin
tevsik edilmesi kaydıyla serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlar Gelir Vergisi
Kanunu’nun 75/4 maddesi kapsamında menkul sermaye iradı sayılmadığından Kurumlar Vergisi
ve kurum stopajı matrahı dışında tutulmaktadır.
i) Kıdem Tazminatı: İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına hak kazanan personelin ileride ödenmesi
muhtemel borç yükü hesaplanmakta ve gerekli karşılık ayrılarak genel yönetim giderlerinde
muhasebeleştirilmektedir.
j) Parasal Kalemler: Parasal kalemler, bilançoda kayıtlı değerleriyle gösterilmektedir.
k) Gelir ve giderler : Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Gelir tablosu
kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinde, “Dokuz Aylık Ortalama Düzeltme Katsayısı”
kullanılmıştır.
12- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi:
Yoktur.
13-Şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına
10
sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
açıklanır.) :
Yoktur.
14-İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:
Yoktur.
15- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
Yoktur.
16- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı :
Yoktur.
17- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı :
Yoktur.
18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı :
Yoktur.
19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :
Yoktur.
20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve
finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi :
Menkul Kıymet
Hisse Senedi
Kamu Kesimi DT- HB
Toplam
Borsa Rayici
Maliyet
3,431,152.293,000.3,724,152.-
3,711,222.289,767.4,000,989.-
SPK XI / 1
3,754,390.293,160.4,047,550.-
21- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları
çıkaran ortaklıklar :
Yoktur.
22- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan
11
hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları :
A) Bilanço Kalemleri
30 Eylül 2004
A-I/A-3 Diğer Hazır Değerler :
Global Menkul Değerler A.Ş. C/H
503.503.-
A-I/D-4 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar :
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
2,880.2.880.-
P-I/B-4 Diğer Ticari Borçlar
Muhabir Cari/Hisse Senetleri
187,137.187,137.-
P-I/E-2 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Global Hayat Sigorta A.Ş.
Komisyon Gider Karşılığı
Kemal Matbaası
1,169.871.121.177.-
B) Gelir Tablosu Kalemleri
30 Eylül 2004
G/F-3 Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri :
Faiz ve Temettü Gelirleri
91,410.91,410.164.-
G/F-4 Faal. İlgili Diğer Gelir ve Karlar :
Repo Reeskontu
164.-215,770.-
G/G-Diğer Faali. Giderler ve Zararlar: :
Hisse Senedi Değer Azalışı
215,770.-
23- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar
tutarlarının ayrı ayrı toplamları :
Yoktur.
24- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları
ve bunların borçluları :
Yoktur.
25- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak
tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) :
Yoktur.
26- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim
dökümü,
iştirakler
ve
bağlı
ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların
12
ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan
dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem,
Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup
tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde
düzenlendiği:
Yoktur.
27- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde
edilen bedelsiz hisse senedi tutarları :
Yoktur.
28- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri :
Yoktur.
29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları :
Yoktur.
30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları :(Tam TL Olarak)
Yoktur.
31- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı :
Yoktur.
32- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı :
Yıl içerisinde çalışan personelin ortalama sayısı 3 olup tümü idari personeldir.
33- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar :
33.1 01/09/2004 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında TTK 451. Maddesi ve KVK 37, 38 ve 39.
Maddeleri kapsamında ‘’devralma yolu ile birleşme’’ prosedürü çerçevesinde Global Menkul Kıymetler
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’le birleşmeden vazgeçilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz % 100 bedelli
sermaye artırım kararı alarak SPK’luna başvurmuş ve Kurul Kaydına alınma talebi kabul edilmiştir.
33.2 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/12/2003 tarih ve 1630 sayılı kararı uyarınca, Enflasyona göre
düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve Geçmiş yıllar zararı’nda izlenen tutar
16/06/2004 tarihli genel kurul kararı uyarınca özkaynak kalemlerinden mahsup edilmiştir.
33.3 30 Eylül 2004 tarihli mali tabloda yer alan Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde oluşan yedek
akçeler ile ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin kayıtlı değerleri ve enflasyona göre düzeltilmiş
değerleri aşağıdaki gibidir:
Kayıtlı
Değerler
2,360,016.-
Enflasyon
Etkisi
219,822.-
Enflasyona Göre
Düzeltilmiş
Değerler
2,579,838.-
Hisse Senedi İhraç Primleri
94,071.-
8,762.-
102,833.-
Özel Yedekler
31,045.-
2,892.-
33,937.-
Ödenmiş Sermaye
13
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Geçmiş Yıl Karları
503,470.-
46,895.-
550,365.-
Özsermaye Enflasyon Düzeltme
Farkları
Toplam
586,642.-
54,642.-
641,284.-
3,575,244.-
333,013.-
3,908,257.-
AVRASYA MENKUL KIYMETLER
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
(Aksi Belirtilmedikçe Milyon TL olarak gösterilmiştir.)
1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : Dönemin tüm amortisman
giderleri ve itfa payları toplamı 5,598.-TL olup detayı şöyledir;
30 Eylül 2004
a) Amortisman giderleri :
-
b) İtfa ve tükenme payları :
5,598.-TL
2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : Dönemin karşılık giderleri 8,874.-TL olup detayı
şöyledir;
Kıdem Tazminatı Karşılığı
30 Eylül 2004
7,681.-
Gider Tahakkukları
1,193.8,874.-
3- Dönemin tüm finansman giderleri :
Yoktur.
4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısım :
Yoktur.
5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle
14
yapılan satış ve alışlar :
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Yoktur.
6- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri:
Şirket’in Global Menkul Değerler A.Ş.’ne yapmış olduğu ödeme tutarı 31,707.- TL olup
kurtaj
giderlerinden oluşmaktadır.
7-
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı : 38,622.-TL’ dır.
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) :
Yoktur.
9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri
(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) :
Hisse senetlerine ilişkin stok maliyeti hesaplama yöntemi olarak Ağırlıklı Ortalama Maliyet
yöntemi kullanılmaktadır.
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:
Yoktur.
11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi
maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde
yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları :
Yoktur.
12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi :
Yoktur.
13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların
tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not :
Yoktur.
14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı
15
ayrı
gösterilmek
koşuluyla,
hisse
AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
başına kar ve kar payı oranları: (Tam Olarak)
Yoktur.
15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde
gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler :
Yoktur.
16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde
gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler:
Yoktur.
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:X, NO:16 NUMARALI TEBLİĞİN 28/B MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR
a) 30/09/2004 dönemine ilişkin mali tablolar ve dipnotlar tarafımızca incelenmiştir.
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde rapor, önemli konularda gerçeğe
aykırı bir açıklama ya da açıklamamız tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir
eksiklik içermemektedir.
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem
itibariyle , mali tablolar ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgiler, şirketimizin mali durumu ve faaliyet
sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
AVRASYA MENKUL KIYMETLER
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
Ayşegül BENSEL
H.Kadri SAMSUNLU
Yön.Kur.Bşk.Vk.
Yön.Kur.Üyesi
16
Download