mimari tasarım 5_ öğrenim çıktıları

advertisement
MİMARİ TASARIM 5_ ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Dönem boyunca yürüttüğünüz proje sürecinde, aşağıda yer alan hususların her birini, plan,
kesit şemaları veya 3 boyutlu şemalar eşliğinde nasıl ele aldığınızı, 4-5 sayfalık bir rapor ile
veya tesliminize yapacağınız ek bir pafta üzerinde açıklayınız:
Tasarım Düşüncesini Geliştirme Becerileri
• Süreç içinde sorduğunuz tasarım soruları nelerdi? Şemalarla ortaya koyunuz.
• Tasarım alternatifleriniz nelerdi? Şemalar yardımıyla açıklayınız.
• Tasarımınıza tekrar ve birimleme (modülasyon) kavramları nasıl yön verdi şemalarla
açıklayın.
Tasarım Alanı Verileri
• Tasarımın alanının sunduğu doğal ve yapısal eşikler nelerdi? Tasarımınıza bu veriler
nasıl yansıdı? Şemalar yardımıyla açıklayınız.
• Tasarımın alanının sunduğu topoğrafya, peyzaj, iklimsel koşullar, su akış yönü
verilerini tasarımınızda nasıl yorumladığınızı şemalar yardımıyla anlatın.
• Tasarım alanından edindiğiniz yoğunluk ve arazi kullanım verilerini nasıl kullandınız?
Şemalarla açıklayın.
Tasarımda Yaşamsal Güvenlik Önlemleri
• Tasarımınızda kullandığınız , yangın, deprem, sığınaklar ve otoparklara dair güvenlik
önlemlerini içeren yönetmelik ve standartlar nelerdi? Listeleyiniz
• Tasarımınızın yangın kaçış şemasını veriniz ve kaçış mesafeleri ile birlikte bu şemayı
açıklayınız.
• Kullanılan malzeme ve strüktürün yangın dayanımına yönelik özelliklerini veriniz.
• Depremle ilgili aldığınız yapısal önlemleri açıklayınız.
• Sığınak şemanızı, kapasiteleri ile gerekli hizmet mekanlarını belirterek açıklayınız.
• Otopark şemanızda ilgili yönetmelik ve standartlarda beklenen gerekliliklerin nasıl
karşılandığını anlatınız.
Finansal Öngörüler
• Tasarımınızda ilk yatırım, yapım ve işletim maliyetleri konusunda yaptığınız
araştırmaları kaynak belirterek açıklayınız
• Tekrar, birimleme, tesisat birliği konusundaki girdilerinizin projenin yapım ve işletim
maliyetlerine etkisini şemalarla tartışınız.
Download