islam`ı yaymak için güç

advertisement
İSLAM’I YAYMAK İÇİN GÜÇ
Şeyh Mehmet Efendi’nin 16 Mart 2015 Sohbeti
As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Audhu billahi min as-shaytani r-rajim. Bismillahi rRahmani r-Rahim. As-salatu wa s-salamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidi l-awwalina wa l-akhirin.
Meded ya RasulAllah, meded ya Sadatı Ashabı Rasulillah, meded ya Meşayihına, destur ya Mevlana Şeyh
Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el-Hakkani destur. Tariqatuan as-sohbah, wa l-khayru fi
jam'iyyah.
Allah'a şükür Şeyh Efendi'nin himmetiyle, bereketiyle epeyce bir ihvanları ziyaret ettik, epeyce bir
memleketlere gittik. Oradaki ihvanlar, müritler maşaAllah Şeyh Efendi'ye hürmet ettikleri gibi bize de
hürmet ettiler, memnun oldular. O da insanın imanının yüksekliğine delalet eder. İnsan ne kadar manevi
mertebesi yüksekse o kadar ahiretten haz alır. Yani bu insanlar dünyayı vermiş gibi oldular, o kadar
sevindiler ki, Şeyh Efendi'nin yerine Şeyhimiz geldi diye sevindiler.
O da Şeyh Efendimiz'in hürmetine nereye gidiyorsak muhakkak himmeti yetişiyor, ruhaniyeti hazır
oluyor. Yoksa bizim hiçbir şeyimiz yok. Onun emriyle, Onun yaptığı şeyler, iyilikleri, öğrettikleri insanları
boş bırakmamak için bu yolculuğa çıkmıştık. Bu sene içinde epeyce bir yer gittik. O da lazımdı yani,
seyahat Peygamberlerin sünnetidir. Onlara emirdir. Onlar için emirdir ki insanlar hidayete gelsin. Oturup
durmayın diyor. Çünkü oturduğu yerde ekseriyetle bir tembellik olur yahut oradaki insanlar itibar etmez,
kıymet bilmez insanlar.
Onun için Allah Azze ve Celle devamlı Peygamberlere seyahat edin diye emir var. Buna misal olarak
Sultan Mahmud Haznevi Hazretleri sefere çıkmıştı. Geçerken bakmış bir dergah, kulübe, bacadan duman
tütüyor, mübareği ziyaret edeyim demiş. Şeyh Hasan Harakani Hazretleri vardı, girmiş tabi Sultan
Mahmud Haznevi Hazretleri Ehli Sünnet ve l-Cemaat bir de epeyce kuvvetli, epeyce yani bu Hindistan'a
İslam'ı koyan adamdır.
Girince tabi biraz Sultan olarak girmiş yani oraya, bakmış kimse iltifat etmiyor. Biraz bozulmuş, o vakit
Hazreti Hasan Harakani Hazretleri'ne demiş ki, Şeyhin nasıl bir insandı, nasıl bir adamdı Şeyh Bayezid
Bestami Hazretleri diye. O da demiş ki Şeyhim, Şeyhime bakan imana gelir, müslüman olur. O vakit
Sultan da demiş, sen nasıl oluyor da yani, Şeyhin Peygamber Efendimiz'den yüksek miydi? Çünkü orada
tabi bakanlar çoğu müslüman olmadı.
www.saltanat.org
Page 1
Ebu Cehil, Ebu Lehebler vardı, Velidler vardı, bilmem neler vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz'e
bakmışlar ama müslüman olmamışlar. Nasıl böyle diyorsun yani? Peygamber'e bakan müslüman
olmuyor, senin Şeyhine nasıl bakıp da müslüman oluyor? E onlar Peygamber olarak bakmıyorlardı. Ebu
Talib'in yetimi diye bakıyorlardı.
Ebu Talib amcası, o bakıyor diye yetim olarak öyle şey bakıyorlardı. Yani onun için hiçbir şeyi
Peygamber'in yerinde kıymet bilmediler. Ama Bayezid Bestami Hazretleri'ne baktıkları vakit mecusisi de,
ateşperesti de işte bu Bayezid Bestami Hazretleri diye söyleyince ona himmet yetişiyordu.
Öyle deyince Sultan, Sultan tabi Allah ona hem akıl vermiş hem idrak vermiş hem hemen hakkı kabul
eden insan, doğru söyledin demiş. Bu defa ikram etmişler, kapıya kadar getirmiş kendisini Hasan
Harakani Hazretleri'ne demiş, ya ben girerken yüzümüze bakmadınız, şimdi ne için böyle zahmet
etmeyin, biz gideriz. Yok demiş. Gelirken kibirle girmiştin, giderken nefsin boyun eğdi. Onun için ikram
ettik sana.
Böyle şeyler Evliyalar edep, terbiye öğretirler. Şeyh Efendi de dediğimiz gibi bütün bu dünyanın
neresinde varsa illa bir mürid bırakmış, bir dergah yahut oraya bir nokta atmış. İnşaAllah onları,
hayattayken gene iyiydi de, şimdi oralar himmetiyle yeşerecek. Yani nasıl makinenin düğmesine basılıp
da çoğalırsa inşaAllah öyle o faaliyete geçecekler. O da hepsi Şeyh Efendimiz'in himmetiyle, bereketiyle,
Peygamber Efendimiz'in lütfuyla olacak Allah'ın izniyle. Ona yani bizim bir gücümüz yetmez, biz zayıf
insanlarız. Ama onlar oralara boş yere gitmediler. Oraları hazırladılar.
Allah'ın izniyle İslam, hakiki Ehli Sünnet ve l-Cemaat, Tarikat, Peygamber aşıkları oradan çıkacak, bütün
bu Şeyh Efendimiz'in dergahlarından. Bizim kendi gücümüzle, kendi işimizle olsa bin senede de
yapamayız. Şeyh Efendi yaptı onları Allah'ın izniyle, onlar nur olacak, hidayet yerleri olacak, bereket
yerleri olacak etrafa, iyilik, güzellik, bereket, nur saçılacak Allah'ın izniyle. Onları gördük her gittiğimiz
yerde öyle.
Bir de Şeyh Efendi'nin bir senedir hemen hemen bizden cismani olarak ayrıldı ama herkesin içinde,
herkese daha fazla yetişiyor şimdi. Daha rahat yetişiyor. İnsanlar her gittiğimiz yerde anlatıyorlar, nasıl
himmetleri yetişti, nasıl rüyalarda gördüler. Onun için yani doğru yoldayız Allah'a şükür, bu büyük bir
nimettir. Bu nimetin kadrini bilsin herkes. Allah iyileri çoğaltsın. Allah iyi yerde toplasın hepsini inşaAllah.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=13345&name=2015-03-16_tr_PowerToSpreadIslam_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 2
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards