HALA SULTAN

advertisement
HALA SULTAN
Şeyh Mehmet Efendi’nin 25 Temmuz 2015 Sohbeti
Audhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. As-salatu wa s-salamu ala
Rasulina Muhammadin Sayyidi l-awwalina wa l-akhirin. Meded ya RasulAllah, meded ya Sadatı Ashabı
Rasulillah, meded ya Meşayihına destur, Şeyh Abdullah Faizi d-Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım elHakkani, destur. Tariqatuna as-sohbah, wa l-khayru fi jam'iyyah.
İnşaAllah şimdi ziyarete gidiyoruz mübarek bir ziyaret, Hala Sultan Hazretleri. Şeyh Efendi derdi ki bu
ziyaret, İslam aleminde en mühim ziyaret ilk başta Hala Sultan gelir sonra Eyüp Sultan Hazretleri'ni
ziyaret gelir, ondan daha mühimdir, mübarektir. Hala Sultan Hazretleri Peygamber Efendimiz'in süt
annesinin kız kardeşi, onun için hala derlerdi. Ümmüharam binti Milhan Hazretleri.
Peygamberimiz'in mucizesi ile yani mucizesine şahit oldu. Ümmeti Muhammediye'ye hem bereket oldu
hem o mucize de naklolmuş oldu. Peygamber Efendimiz Medine'deyken ziyaretine devamı giderdi, halası
çünkü. Orada istirahat ederdi, yatardı. Bir gün gene öyle aynı şekilde ziyarete gitmiş. Mübarek saçlarını
taradı halası Peygamber Efendimiz'in.
Bir rehavet geldi, uzandı, uykuya daldı Peygamber Efendimiz. Gülerek uyandı. Mübarek hatun sormuş,
ne gördün Efendim böyle şey yapıyorsun, gülerek uyandınız diye. Demiş ki gördüm benim ümmetimden
sahabeler denize tahtlara binip de denizden gidiyorlar. Bir Ceziretu l-Hadra yani Kıbrıs'ı fethetsinler diye
o vaziyette gidiyorlar. Tahtlarda gidiyorlar, gemilerde gidiyorlar. Ne mübarek, ona sevindim. Onun için
gülüyorum, tebessüm ediyorum demiş Peygamber Efendimiz, çok hoşuna gitmiş.
Şimdi deniz mücahidi, kara mücahidinden çok daha faziletlidir diyor Peygamber Efendimiz. İki misli ecri
var onların. Mübarek hatun dedi beni de, onlardan olmak için bana da dua et dedi Peygamber
Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz dua etmiş, sen de onlardan olasın diye. İkinci defa dalmış.
Gene aynı vaziyette kalkmış Peygamber Efendimiz. Gene sormuş niçin böyle, ne gördünüz Efendimiz
diye. O demiş, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, gene aynı şekilde gördüm, ümmetimden tahtlara
binmiş gidiyorlar denizde. Ona sevindim, ona tebessüm ettim demiş. Bana da dua et onlarla beraber
olayım demiş.
Peygamber Efendimiz yok olmaz demiş. O, çünkü hatun Kıbrıs'a geldiği vakit Hala Sultan o savaş
olduktan sonra karaya çıkınca, yaşlıydı, hayvana binmiş. O hayvan ürkünce düşüp orada şehit oldu. İkinci
şeye kalmadı yani. O da Peygamber Efendimiz'in mucizesi olarak ikinci şeye kalmayacaksın diye, onun
için dua etmedi.
www.saltanat.org
Page 1
Birincide şehit olacak. Bu mübarek yere gömülecek, Kıbrıs adasına bereket olacak. Bunun İslam diyarı
olarak kıyamete kadar kalsın diye bu mucize oldu. Peygamber Efendimiz'in mucizesidir. Bereketidir bu
adaya. Bu ne kadar muzır kavim gelse gitse burada Allah'ın izniyle İslam bitmez burada. Kıyamete kadar
var.
Çünkü hem Sahabe dolu burası hem Evliya dolu hem Allah'a şükür Şeyhimiz de, Hacı Annemiz de
buradadır. Bunların hepsi İslam tapularıdır. Kıyamete kadar müslüman adasıdır burası inşaAllah. Bereket
veriyorlar bunlar.
Onlardan bereket istemek yani onların bereketi herkese yeter. Müslüman olsun olmasın kim varsa bu
adada çünkü bir bereket indi mi onu bunu ayırt yapmıyor herkese iniyor. Bazı insanlar biliyor, bilen bilsin
bilmeyen bilmesin, mühim değil.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=14145&name=2015-07-25_tr_HalaSultan_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 2
Download
Random flashcards
321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards