aşırı uçlarda olanlardan uzak durunuz

advertisement
AŞIRI UÇLARDA OLANLARDAN UZAK DURUNUZ
Şeyh Mehmet Efendi’nin 1 Ağustos 2014 Sohbeti,
As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Audhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi rRahmani r-Rahim. Meded ya RasullAllah, meded ya Sadatı Ashabı Rasulillah, meded ya Meşayihına,
meded ya Şeyh Abdullah Faizi d-Dağıstani, meded ya Şeyh Muhammed Nazım el-Hakkani destur.
Tariqatuna as-sohbah, wa l-khayru fi jam'iyya.
Ad-dinu an-nasiha. Din nasihattan ibarettir. Burada nasihat söylemek yani farzdır aslında. Dinlemek de
o da farzdır. Hakikati kabul etmek farzdır. Hazreti Ali Efendimiz deliliğin alameti; imma ifrad, imma tafrid.
Yani aşırıya, ya çok bir uca gidersin ya bir öteki uca gidersin. Bizim İslam dini, dinan wasata, ortada olman
lazım. Onun için şimdi bugünlerde her tarafta görüyoruz, aşırıya gidiyorlar. Akıl işi değil bu. O akıllı insan
öfkesine kapılıp da kötü işler yapmaz. İşin aslını öğrenmesi lazım.
Bir de Allah'ın emrine uyar mı uymaz mı bu yaptığım iş, iyilik yapıyorum zannederken esas kötülük
yapıyorsun, hem kendini helak ediyorsun hem başkasını helak ediyorsun. Bunu ne için söylüyorum?
Bugünler görüyoruz her tarafta fitne fesat ortalığı doldurmuş. Zulüm görüyor bazı insanlar, epeyce bir
zulüm görüyor. Kalkıyor ki o zulmü kaldırayım derken, kendisi beş beterini ediyor.
O, bir faydası olmayan bir iş yapmış oluyor. Elinde kuvvet var, elinde çok muazzam silah var, insanları
doğrayıp biçiyorsun, ondan sonra o yetmiyormuş gibi bir de Allah'ın evlerini yıkıyorsun, havaya
uçuruyorsun, türbeleri uçuruyorsun. İslam'ı, Peygamber Efendimiz bir kemiğe bile hürmet edin diyor
meyyitin, Müslüman meyyitin. Artık sen Allah'ın sevgili kullarını bile havaya uçuruyorsun. Bunun neresi,
senin, yaşayan insanlar değil, ölüler bile senin zulmünden kurtulmuyor. Yaptığın iyi bir şey mi
zannediyorsun? Yahut çok mu muvaffak olacağını zannediyorsun?
Senin yaptığının daha, galiba senin yaptığını yaptı mı bilmiyorum ama, Cengiz Han da geldi ta Moğol
ordularıyla yıktı yaktı bir şey bırakmadı. Bir sene geçmedi, hiçbir şey eserleri kalmadı. Senin bin katın, on
bin katın daha fazlaydı bu adam. Üç beş senede eser kalmadı. Şimdi nerede sarayı, nerede, kabri bile
belli değil adamın. Şimdi sor nerededir adamın şeyi, o bile belli değil yani. Sen güvenip de zulmederek
payidar mı olacaksın?
Ona karşılık doğru yolda giden, Allah'ın emrettiği yolda adaletle, iyilikle, merhametle yaşatan Osmanlı
İmparatorluğu var, Peygamber'in halifeleri olan Halifetu l-Muslimin, 700 sene payidar kaldı. Hiç kimseye
zulmetmedi, hiç kimseye bu yaptıklarını. Nerede olursa olsun yardım isterlerdi Osmanlı'dan. Ta
Hindistan'a kadar gitti.
www.saltanat.org
Page 1
Malezya taraflarına bile Osmanlı, Endonezya'ya kadar gitti. Oradaki o Müslümanlara yardım etsin diye.
Osmanlı'nın adını duyan titrerdi. Hiçbir kafir yoktu ki ondan ürkmesin, korkmasın. Ama sen ötekisinden
işte birkaç sene geçip gitti. Öyle zaten bu zulüm devam etmez diyor.
Az-zulmu la yadum diyor. Bu bilinen bir gerçektir, hakikattir. Siz Ehli Sünnetiz diyorsunuz, Ehli Sünnet
böyle olmaz. Yahut, siz tabi Ehlü Sünnet'ten çıkmışsınız artık. Mezhep bilmeyen, şeriat bilmeyen insanlar
Ehli Sünnet sayılmaz. Ehli Sünnet Allah'ın emrettiğini en ufak bir zulüm yapmayan insanlardır. Zulüm
zulümat diyor. Zulümat karanlıktır. Ne kadar şey yaparsanız daha fazla kötü olursunuz. Bunu kime
söylüyoruz? Bunu söylüyoruz ki başka bir kandırılan çok insanlar var. Oraya gidenler zaten kalmış, artık
onlardan bir hayır yok.
Zannetmem ki bir hayır olsun. Çünkü o zulmü yapan, Allah'ın laneti üzerine olmuştur. O kurtulmaz artık.
Çünkü zulüm yapmıştır, Müslüman öldürmüştür. Onun ebedi cehenneme gidecek. Ama bu kandırılan
çocuklar var çok bizim Orta Asya'dan, daha fazla o tarafların insanları çok kandırılıyor ne hikmetse.
Peygamber Efendimiz böyle değildi.
Peygamber Efendimiz'in, Kur'an'ın tarif ettiği bu en çok kafir, en çok nifak münafık olanlar bunlardır.
Bunlara kanmayın. Bunlara, sakın onlarla beraber olmayın. Başkaları yani topla tüfekle silahla bir şey
olmaz. Adaletle olur, güzellikle, irşatla olur bu. Siz ne kadar daha fazla zulmederseniz o kadar daha fazla
bela gelir üstünüze. O kadar size tabi olanlar helaka varmış olur. Bu doğrudan çünkü çok duyuyoruz ki bu
insanlar kandırılıyor.
Arap, ben Arabım diyor Peygamber Efendimiz, Araplar benden değil diyor. En kötü kafirler kimdir?
Kureyş kafirleri. Yani bu da şimdi Arap görünce evliya zannediyor bizimkiler. Herifler, bu Araplar zaten
evliyaya inanmıyor, siz nasıl evliya görüyorsunuz bu herifleri, anlamıyorum yani. Burada öfkeleniyorum
ama haklı olarak. Çünkü biz onların içini, dışını, hepsini artık bildik, artık zaten herkes de görüyor ne
olduklarını.
Peygamber Efendimiz'in dediği gibi ben Arabım ama Araplar benden değil diyor. Böyle Araplardan
Peygamber beridir, hiç onları kabul etmez. Doğru yolda olan insan kim olursa, olsun ona tabi olun diyor.
Yani walaw 'abdan habashiyyan diyor, yani kara, zenci bir adam bile olsa, doğru yolda olsun, ona tabi
olun. Ama kafir olup da Kureyşten olsa bile ona tabi olmayın diyor.
Peygamber Efendimiz'in dediklerini dinlememiz farzdır. Onun için bu dikkat edin, helaka gitmeyin, şehit
olayım derken, mundar gitmeyin. Leş gibi gitmeyin, çünkü, adama zulmeden, bilerek Müslümanı öldüren
ebedi cehennemdedir diyor Peygamber Efendimiz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Allah akıl fikir versin
bu insanlara. Ama kimseden de korkumuz yok. Allah bizimle beraberdir, zalimlerle beraber değildir.
Alhamdulillah. Wa min Allahi tawfeeq, al-Fatiha.
www.saltanat.org
Page 2
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=12090&name=2014-08-01_tr_BewareOfExtremists_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards