ALLAH SELAMET YURDUNA DAVET EDİYOR (10:25)

advertisement
ALLAH SELAMET YURDUNA DAVET EDİYOR (10:25)
Şeyh Mehmet Efendi’nin 6 Şubat 2016 Sohbeti
Audhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. As-salatu wa s-salamu ala
Rasulina Muhammadin Sayyidi l-awwalina wa l-akhirin. Meded ya RasulAllah, meded ya Sadatı Ashabı
Rasulillah, meded ya Meşayihına, destur, meded ya Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım elHakkani, meded. Tariqatuna as-sohbah, wal-khayru fi jam'iyyah.
Allah bizi iyi yerlere davet ediyor. "Wal-lahu yadʿū ilā dāri l-salām"(10:25) Allah bizi selamet yurduna
davet ediyor. Nasıl davet ediyor? Doğrudan davet değil de, O'nun elçileri var, peygamberler, son
Peygamber de Peygamber Efendimiz ondan sonra davet daha devam ediyor. Sahabeler, Peygamber'den
sonra onlar da selamet yurduna, ferahlık, iyilik, güzellik yurduna davet ediyorlar. Ondan sonra evliyalar,
ondan sonra meşayihlar, yani evliya meşayih aynıdır.
Bu kıyamete kadar devam ediyor. Onları ziyaret etmek insanlara bir cennetten, bir parça ziyaret etmiş
gibi oluyor. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki, insanoğlu kabre girdi mi ya cennet bahçesi olur, ya
cehennem çukuru olur. Allah'la beraber olan cennet bahçesi olur ona. Onları ziyaret etmek, yani
Peygamber Efendimiz'i, kim Hac yapıp da beni ziyaret etmezse bana eziyet veyahut beni gücendirmiş
olur.
"Man hajja walam yazurni faqod jafani." Cefa etti bana, kabalık etti, terbiyesizlik etti, edepsizlik etti.
Peygamber Efendimiz'den sonra sahabeleri de, nerede sahabe varsa onları da ziyaret, onların, o cennet
bahçelerinden faydalanmak müstehaptır, güzeldir. Bir zararı yok, faydası var. Orayı ziyaret etmeyenler
kaba insanlar, İslam'ı anlamayan insanlardır. Buraya ne için geliyoruz?
Çoğu insan şimdi geliyor. Şeyh Efendi ahirete irtihal etti. Ama makamı, kabri şerifi burada. O kuvvetle
gene cezbediyor insanları. Dünyanın her bucağından, her köşesinden geliyor insanlar ziyaret etmeye.
Tanıyanlar, tanımayanlar, hepsi geliyor. Allah kabul etsin, onlara ziyarete geleni boş çevirmezler. Olacak
inşaAllah istedikleri muratlar muhakkak olur.
Olmayan da gene boş değil, onu ahirette ona emanet olarak onların yanında kalır, kıyamet günü onlara
teslim olur, onların kurtuluşuna vesile olur. Onun için evliyaları ziyaret etmek, sahabeleri ziyaret etmek,
Peygamber'in söylemeye bile gerek yok. Ama öyle bir kavim çıkmış şimdi kendilerine müslüman diyor,
Peygamber'i ziyaretini bile kabul etmiyorlar.
www.saltanat.org
Page 1
Yok, hepsinin de büyük faziletleri var. Dünyada da, ahirette de faydası oluyor insana. Onları ziyaret
etmeyen, yani ziyaret etmek başka, kabul etmeyen bu şeyi zararını dünyada da görür, ahirette de görür.
Çünkü Allah'ın sevgili kulları onlar. Allah sevdiğini korur, muhafaza eder, O'na düşman olana da
muhakkak bir ceza gelir. Allah muhafaza etsin.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=15174&name=2016-0206_tr_WalLahuYaduIlaDarilSalam_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 2
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards