DÖNEM ÖDEVİ

advertisement
İ.T.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ PROGRAMI
YAPIM PROJELERİNİN PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSİ
DÖNEM ÖDEVİ
Gerçek hayatta sözkonusu olabilecek herhangi bir kısa süreli ve basit proje için
proje planlama ve programlama çalışması:
Yapılması
•
•
•
•
•
•
•
•
beklenen çalışma aşağıda belirtilen konularda ya da benzeri içerikte düşünülebilir:
Bir yaz tatili projesi,
Bir sivil toplum kuruluşu projesi (ağaçlandırma projesi vb.),
Bir kongre organizasyonu projesi,
Bir tarihi eser kazı projesi,
Kısa süreli bir eğitim/öğrenim projesi (gitar kursu vb.)
Arkadaş grubunuza vereceğiniz bir parti projesi,
Amatör tiyatro/dans grubunuzun sergileyeceği bir oyun/gösteri projesi,
vb.
Ödevlerin
•
•
•
•
•
•
•
içeriğinde:
projenin kapsamına ilişkin kısa ve öz bir anlatım,
proje kapsamında yapılması gereken işlerin listesi (WBS)
işlerin süreleri,
işlerin maliyetleri,
kararlarınıza ilişkin kısıtlayıcı koşullar,
bu işler arasındaki mantıksal ilişkileri gösteren bir çubuk diyagramı,
yığışımlı ve yığışımsız nakit ihtiyaç grafikleri yer almalıdır.
Ödevlerin:
• basılmış-ciltlenmiş olarak rapor formatında ve ayrıca SureTrak programı kullanılarak
disket üzerinde hazırlanıp teslim edilmesi
• dersin adı, ödevin içeriği, öğrenci adı ve numarası ile teslim tarihini içeren bir kapak
sayfası içerecek biçimde düzenlenmesi,
• belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir.
• teslim tarihi, derse ait program dosyasında yer almaktadır.
Prof.Dr. Alaattin Kanoglu
ITU Mimarlık Fakültesi
Download