jinekolojide ve gebelikte akılcı ilaç kullanımı

advertisement
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Çetin Çam
Zeynep Kamil E.A.H
The Rational Use of Drugs
(Akılcı İlaç Kullanımı)
Report of the Conference of Experts;
Nairobi, 25-29 Kasım 1985
Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya, WHO/CONRAD/WP/RI, (25-29.12.1985).
• Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel
özelliklerine göre
•
•
•
•
uygun ilacı
uygun süre ve dozda
en düşük fiyata ve
kolayca
• sağlayabilmeleridir.
• İlaç kullanımı ilk kez, akılcı bir çerçevede
değerlendirilmiştir.
• Etkinlik
• Güvenlilik
• Uygunluk
• Maliyet
Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı
• Bu tanımlamada yer alan
maddelerden herhangi birinin
veya birkaçının
karşılanamaması olarak
düşünülebilir.
•
•
•
•
Etkinlik
Güvenlilik
Uygunluk
Maliyet
Altta Yatan Nedenler
Hekim ve eczacı açısından:
•
•
•
•
Yetersiz hasta eğitimi-bilgilendirmesi
Hekim-hasta iletişimi
Bilgi ve eğitim eksikliği
Kaynak yetersizliği veya kaynaklara pratik
erişimin olmaması
• Günlük iş yükünün fazlalığı
• Halkın reçete baskısı
•
•
•
•
Altta Yatan Nedenler
Hastalar açısından :
Hekim veya eczacıya danışılmadan ilaç
kullanılması
İlaç kullanımında özensiz davranılması
Hastaların birbirlerine ilaç tavsiyesinde
bulunmaları
Hastaların bilgilendirilmesindeki eksiklikler
TERATOJENİK ETKİ
“Malformasyonlu Doğum Nedenleri”
– % 55 - 60 bilinmemektedir.
– % 15 - 20 genetik faktörler
– % 10 - 15 çevresel etkenler / anneye ait ( enfeksiyon )
– % 3 Gebelikte kullanılan ilaçlar
TEŞEKKÜR EDERİM
Download