Erasmus Personel Hareketliliği

advertisement
Erasmus
Personel Hareketliliği
Sıklıkla karşılaşılan sorular...
Yasal statü ne olmalıdır?
• AB veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi
ülkelerin vatandaşı
• Programlara katılan AB üyeliğine aday ülke
(Türkiye) vatandaşı
• Katılımcı ülkeler tarafından mülteci olarak
tanınmış veya vatansız birey
Erasmus Üniversite beyannamesi olmayan bir
üniversiteye “eğitim almak” üzere gidilebilir mi?
Erasmus programına dahil olan tüm
üniversiteler beyanname sahibi üniversiteler
olmalıdır.
Davet mektubu gerekli mi?
•Davet mektubu yerine,
“öğretim programı” yada “iş planı”
•Hem seçim aşamasında hem hibe verilecek
gün sayısını belirlemede kullanılacak!
• Davet mektubu sadece işletmeden
üniversiteye hareketlilikte gerekli!!!
“Eğitim alma” ve “ders verme” faaliyeti
birleştirilebilir mi?
Her biri için gerekli önkoşullar sağlanmak
ve ödemeleri kendi hibe kalemlerinden
yapılmak koşuluyla yapılabilir.
Seyahat giderleri ödenecek mi?
• “Uygun” gerçekleşmeler üzerinden
• Belge karşılığında, (fatura-uçuş kartı)
• Faturalar personelin adına!
• Tamamen ödenecektir.
Uygun seyahat giderleri nelerdir?
• Ekonomi sınıfı uçak biletleri
• Üniversite ya da işletmeye ulaşmak için
gerekli olan tren-metro vb. biletler
Seyahat giderleri ne zaman ödenmeli?
• Seyahat öncesi / sonrası
• Önerilen:
Seyahat gerçekleştikten,
İlgili belgeler teslim alındıktan sonra
%100 oranında tek ödeme ile
Harcırahı nasıl hesaplayacağız/ödeyeceğiz?
“katılım sertifikası”
+
“öğretim programı / iş planı”
• Yurtdışında aktif olarak ders verme ya da
eğitim alma faaliyetinde bulunulan / aktif
olarak katılım sağlanan günler için harcırah
ödemesi yapılabilecek.
• %80 + %20
Teşekkürler...
Dr. Selen Tokgöz
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Erasmus Program Uzmanı
[email protected]
Tel: 312-409 6085
Download