ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015

advertisement
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015
7.SINIF MATEMATİK SORULARI
1.
3. Beş basamaklı abc11 sayısının 36 ile
bölümünden kalan xy iki basamaklı doğal
sayıdır. Buna göre, xy sayısı kaç farklı değer
alabilir?
2
’ u su ile dolu olan bir depoya 3 litre daha
9
su eklenince deponun yarısı dolmuş oluyor.
Buna göre, boş deponun tamamı kaç litre su
alır?
A) 5,4
B) 6
C) 6,8
D) 10,8
A)6
1
3
B)
2
3
C)
1
7
D)
C)9
D)25
4. A ile B ters orantılıdır. B’nin değeri %25
arttırılırsa, A’nın değeri için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
2. 5 evli çiftin bulunduğu bir gruptan rastgele
seçilen üç kişiden ikisinin karı-koca olma
olasılığı kaçtır?
A)
B)7
1
12
A) %20 artar.
B) %20 azalır.
C) %25 artar.
D) %25 azalır.
Diğer sayfaya geçiniz
1
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 7.SINIF MATEMATİK SORULARI
5.
A=7-3x ve B=3x+6 ise A.B çarpımının
alabileceği en büyük değer kaçtır?
A)30
B) 42
C)
169
4
D)
7.
D
170
7
C
E
A
F
B
ABCD bir kare,
[EC]  [CF]
|DE|=2 cm, |AE|=4 cm,
|BF|=2 cm olduğuna göre;
|AF| kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 16
8.
E
D
6.
B
C
A
G
L
C
F
A
G
D
B
F
E
ABCD bir dikdörtgen, |DE|=|BF|=2 cm,
|AF|=|BC| ve |CE|=4 cm olduğuna göre
ABCDEF düzgün bir altıgen,
Alan (AEG) + Alan (BCGF) kaçtır ?
3.|GE|=|GF|,
A) 24
|AB|=14 cm,
B) 20
C) 16
D) 12
|LF|=x
olduğuna göre x kaç cm’dir?
A)14
B)12
C)17
D)10
2
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 7.SINIF MATEMATİK SORULARI
9.
11.
x  1 için
4x  m
kesri sabit kesirdir.
x 1
x  3,1m , y  3,1m5 , z  3,14m2
olduğuna göre x , y, z
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?
Şekildeki çizgiler A,B,C ve D kentleri arasındaki
yolları göstermektedir. Buna göre A kentinden
hareket edip D kentine gidecek olan bir kişi kaç
değişik yol izleyebilir?
A) x < y < z
B) y < z < x
C) z < x < y
D) x < z < y
A) 24
C)48
D)56
12. 9 kişiden bir tane 3 kişilik diğerleri ile 2 şer
kişilik dört grup oluşturulacaktır. Kaç farklı
grup oluşturulabilir?
10.
A
A) 7560
C
B)38
B)1260
C)720
B
D
E
F
|AB|= 18 cm,
|BC|= 3 cm,
|BD|= 12 cm
olduğuna göre BCEF dikdörtgeninin alanı kaç
kaç cm2 ’dir?
A) 6
B) 4
C) 2
D) 10
3
Diğer sayfaya geçiniz
D)630
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 7.SINIF MATEMATİK SORULARI
13.
15.
A  2,3, 4,5,6
a.x= b.y=c.z = k ve
kümesinin her hangi farklı üç elemanı
seçiliyor. Seçilen bu üç sayının bir üçgenin
kenar uzunluğu olma olasılığı kaçtır?
A)
1
5
B)
2
5
C)
3
5
D)
1 1 1
  =m
a b c
olduğuna göre
x+y+z
cinsinden eşiti nedir?
7
10
A) k.m
B) k+m
C) k-m
D) k/m
ifadesinin k ve m
16.
14.
3
8
A= 
7 11

9 7
Aşağıdaki tabloda A,B,C,D ve E
basketbolcularının son 3 maçta attıkları
basket sayıları verilmiştir.
olduğuna göre;
1 4 19
 
sayısının A cinsinden eşiti
8 3 7
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2A-4
B) 4A-3
C) 3A-4
D) 4A-2
1.maç
2.maç
3.maç
A
10
9
11
B
15
6
9
C
7
10
13
D
3
20
7
E
12
6
12
Buna göre sırasıyla hangisi en istikrarlı,
hangisi en istikrarsızdır?
4
A) C,D
B) B,C
C) E,B
D) A,D
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 7.SINIF MATEMATİK SORULARI
17. Bir kenar uzunluğu 20 metre olan kare
şeklindeki bir tarlanın bir köşesine 10
metrelik bir iple bağlı olan koyun, tarlanın
kaç metre karelik alanına ulaşamaz?
19.
(π‘yi 3 alınız)
A ) 75
B) 150
C) 250
D) 325
Oyun tasarlayıcısı KAYKUNİ Bey aşağıdaki
kurallara uygun bir oyun tasarlar.
1.Taralı bölgeye çarpan robot kendisinin 90
derece sağına döner.
2.Taralı bölgelerden geçilemez.
3.Çapraz gidilemez.
4.İki kez aynı taralı bölgeye çarparsa robot
durur.
Bu bilgilere göre (f,B )→(e,B) yönünde
harekete başlayan robot hangi bölmede
durur?
18.
A) (f , A )
D) (a , F)
20. Düzgün bir altıgenin iç bölgesinde yine bir
düzgün altıgen elde etmek için; köşegenler
çizerek; kaç tane paralel doğru çifti çizmek
gerekir ?
ABCD karesinin içinde B ve C merkezli
çeyrek çemberler verilmiştir. Bir kenarı 6 cm
olduğuna göre, çevre( BEC ) kaç cm ’ dir?
A) 18
C) 30
B ) (e , F ) C) (b , F)
A) 2
B) 24
D ) 36
5
B) 3
C)6
Diğer sayfaya geçiniz
D ) 12
Download