YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1 Barış DEMİR

advertisement
YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 1. a, b ve c pozitif tam sayıları için,
3. Rakamları farklı dört basamaklı ABCD doğal sayısının ilk iki basamağı ile son iki basamağı yer
değiştirilerek CDAB dört basamaklı doğal sayısı
elde ediliyor.
a
b
c
b  a b c
c
a
biçiminde tanımlanıyor.
1
3
ABCD  CDAB  396
Buna göre, 2  2 işleminin sonucu kaçtır?
3
1
A) 6
B) 4
C) 0
D) –16
A) 14
E) –18
2. Rakamları farklı ABCD dört basamaklı doğal sayısı için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
C) 14
C) 20
D) 24
y2
x
E) 26
bir tam sayı
y
bir tam sayı değildir.
x
Buna göre, x  y
toplamı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Buna göre, A  B  C  D toplamının değeri
kaçtır?
B) 16
B) 16
4. x ve y pozitif tam sayıları için,
iken
I. B  A  C  D
II. A  C  1
III. D  A  5
A) 18
olduğuna göre, ABCD sayısının en büyük değeri ile en küçük değerinin farkının rakamları
toplamı kaçtır?
D) 12
A) 4
B) 7
C) 10
D) 11
E) 13
E) 10
Diğer sayfaya geçiniz.
1 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 5. İki farklı asal çarpanı bulunan bir A doğal sayısının karesinin 15 farklı pozitif böleni olduğuna göre, A nın kaç farklı pozitif böleni vardır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
1

2
7.
1
1
2
1
1
1
2

ifadesinin değeri kaçtır?
A)
9
2
B) 4
C)
7
2
D) 3
E)
5
2
6. Birbirinden farklı A, B ve C pozitif tam sayıları
için,
0x6
ve
3  y  5
olduğuna
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
OKEK(A, B, C) = 30
A) 0,3 0 
A) 30
göre,
x  y  x ifadesinin alabileceği tüm değerlerin
OBEB(A, B, C) = 5
olduğuna göre, A  B  C toplamı en az kaçtır?
8.
B) 35
C) 40
D) 50
B)   1 8,3 0 
D)   1 8,3 6 
C) 0,3 6 
E)   1 2,3 6 
E) 60
Diğer sayfaya geçiniz.
2 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 9.
11. 0  a  1 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamaa
x b y
c
1
d
0
lardan hangisi doğrudur?
e
1
Şekildeki sayı doğrusu, çizgilerle eşit aralıklara
bölünmüştür. Her bir harf farklı bir gerçel sayıyı
göstermektedir.
xy
Buna göre,
A) a2  a  a
B)
a  a2  a
C) a  a  a 2
D) a  a 2  a
E) a2  a  a
ifadesi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) a
B) b
C) c
D) d
E) e
10. Birbirinden farklı a, b ve c pozitif tam sayıları
için,
b + 1 ile doğru,
2a  2b  2c  128
olduğuna göre, 2a  2b  2c toplamının değeri
kaçtır?
A) 128
12. a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere, a sayısı
B) 66
C) 36
D) 22
a  4 ve b  3 iken c  5 olduğuna göre,
a  2 ve c  10 iken b kaçtır?
A) 0
E) 20
1
ile ters orantılıdır.
c
B) 1
C)
3
2
D) 2
Diğer sayfaya geçiniz.
E)
5
2
3 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
13.
Barış DEMİR 15. x ve y negatif gerçel sayıları için,
1


 1   a  1  9a2
a 
a


x 1
3
y


4
y 1
2
olduğuna göre, a nın değeri kaçtır?
A) 2
3
B)
2
14. 4  x  2  x 3
1
D)
2
C) 1
olduğuna göre, x  y toplamı kaçtır?
1
E)
3
A)  4
16.
B)
D)
2
C)  6
D)  7
E)  8
olduğuna göre, x in değeri
kaçtır?
A) 1  3
B)  5
2
C)
3
E)
3 1
1
3
1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, … Yukarıdaki pozitif tam sayı dizisinde, her bir pozitif tam sayı, kendisi kadar tekrar etmekte ve kendisinden önce gelen sayıdan büyük veya ona
eşittir.
Buna göre, bu dizinin 106. terimi ile 90. terimi
arasındaki fark kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 4
4 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 17. Bir fotokopi merkezi, fotokopi makinelerinin her
19. Boş kümeden farklı ve elemanları tam sayılardan
birini müşterilerine günlük 20 ₺ den kiralamakta
ve her bir fotokopi için de müşterilerinden 2 kuruş almaktadır.
oluşan bir A kümesinin eleman sayısı, elemanlarının her birine bölünebiliyor.
Buna göre, 6 elemanlı bir A kümesinin elemanlarının toplamı en çok kaç olabilir?
Buna göre, bir günlüğüne bir fotokopi makinesi kiralayan bir müşterinin, n adet fotokopi
için ödemesi gereken ücretin ₺ cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20,02  n
B) 20  2  n
D) 20  0,02  n
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
C) 22  n
E) 20,2  n
18. Deniz ailesinin yaşları birbirinden farklı 4 çocuğu
Çınar, Mert, Kerem ve Elif’tir.
20. İçinde 4 kırmızı, 3 beyaz ve 6 mavi bilye
II. Kerem en küçük çocuktur.
bulunan bir torbadan en az 2 kırmızı bilye
çekmeyi garantilemek için kaç bilye çekilmesi
yeterlidir?
III. Çınar’a genellikle, abisi ve ablası bakmaktadır.
A) 2
I. Mert ne en küçük ne de en büyük çocuktur.
B) 4
C) 7
D) 9
E) 11
Verilen bilgilere göre, çocukların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Mert, Çınar, Elif, Kerem
B) Mert, Elif, Çınar, Kerem
C) Elif, Çınar, Mert, Kerem
D) Elif, Mert, Kerem, Çınar
E) Elif, Mert, Çınar, Kerem
Diğer sayfaya geçiniz.
5 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 21. Bir sayının % 10 unun % 40 fazlası, bu sayının
23. Aşağıdaki tabloda, Ahmet’in almayı planladığı A
ve B marka buzdolaplarının aylık kilowatt (kwh)
cinsinden enerji tüketim değerleri ile fiyatları
gösterilmiştir.
% 40 ının yüzde kaç eksiğine eşittir?
A) 10
B) 35
C) 45
D) 60
E) 65
1 kwh enerji tüketim bedeli 0,8 ₺ dir.
Aylık
Fiyatı
A marka
32,5 kwh
600 ₺
B marka
29,8 kwh
816 ₺
Ahmet, B marka buzdolabını aldığına göre,
her iki markaya kıyasla enerji tüketim bedeli
üzerinden elde edeceği tasarruf miktarının, B
marka buzdolabını alırken yaptığı fazladan
masrafa eşit olabilmesi için kaç ay geçmesi
gerekir?
A) 90
B) 100
C) 108
D) 124
E) 136
22. Saatteki hızı 95 km olan bir A aracı, 100 km de 4
lt yakıt tüketmektedir. Saatteki hızı 80 km olan bir
B aracı ise 100 km de 3,8 lt yakıt tüketmektedir.
Buna göre, 5 saat boyunca durmadan hareket
eden B aracının kullandığı yakıt ile A aracı kaç
dakika boyunca hiç durmadan hareket edebilir?
A) 240
B) 260
C) 270
D) 280
24.
2, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 11
sayılarından oluşan veri grubuna bir n pozitif tam
sayısı ekleniyor.
E) 290
Buna göre,
I. Medyan değeri 5 veya 6 olabilir.
II. Ortalaması 5 olabilir.
III. Modu 5 tir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
6 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 25. 40 000 ₺ ye alınan bir otomobil her yıl % 20 değer
27. Bir torbada kırmızı, mavi ve beyaz renkte özdeş
kaybetmektedir.
bilyeler vardır.
Buna göre, alındıktan kaç yıl sonra aracın değeri 20 480 ₺ olur?
Mavi bir bilye çekme olasılığı
A) 5
1
olduğuna göre,
6
torbadaki beyaz bilye sayısı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
1
ve kırmızı
5
bir bilye çekme olasılığı
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
A) 18
B) 22
C) 38
D) 44
E) 60
26. Ali’nin 30 günde bitirebildiği bir işi, Cem 8 günde
28. Bir şans oyununda, puan toplamak için atılan her
bitirebilmektedir.
bir jeton 1, 4 veya 11 puan vermektedir.
Ali ve Cem, ilk gün mevcut kapasiteleriyle
aynı işi birlikte yapmaya başlıyorlar. Ali, sonraki günlerin her birinde, bir önceki gün yaptığı iş miktarının iki katını yapıyor.
Buna göre, oyunda 17 puan toplayan bir kişinin kullandığı jeton sayısı kaç farklı değer alabilir?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
E) 6
Buna göre, yapılan iş kaç günde biter?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Diğer sayfaya geçiniz.
7 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 29. Aşağıdaki grafikte, farklı sınıf düzeylerinden 16
öğrenci üzerinde uygulanan ve öğrencilerin okula
gelmek için almaları gereken mesafeleri km türünden ölçen bir anketin sonuçları gösterilmektedir.
Örneğin, 9.sınıf öğrencilerinden sadece bir tanesi
okula gelmek için 2 km yol gitmektedir.
31. Her x ve y gerçel sayısı için f fonksiyonu,
f(x  y)  f(x)  f(y)
eşitliğini sağlamaktadır.
Buna göre,
I.
f  3x   f 3  x 
II. f  x  y  
f x
f  y
 1 
III. f  1  2  f 

 2 
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
A) 3 km yol giden sadece bir öğrenci vardır.
B) Öğrencilerin yarısı 4 km veya daha az yol gitmektedir.
C) 6 km veya daha fazla yol giden öğrencilerden,
11.sınıfta olanların sayısı 12.sınıfta olanların
sayısından fazladır.
D) 7 km den az yol giden öğrencilerden, 10.sınıfta olanların sayısı 11.sınıfta olanların sayısına eşittir.
E) 7 km veya daha fazla yol giden öğrencilerin
yarısı 9.sınıftadır.
32. Pozitif tam sayılarda  işlemi
ab
ab
ba
biçiminde tanımlanmıştır.
Buna göre,  işlemi için,
I. Etkisiz elemanı 1 dir.
II. Kapalılık özelliği vardır.
III. Değişme özelliği vardır.
1
IV. 1  x 
tir.
x
ifadelerinden hangileri doğrudur?
30. Özdeş 4 kırmızı ve özdeş 3 beyaz boncuk, herhangi iki beyaz boncuk yanyana gelmemek
şartıyla, kaç farklı şekilde bir ipe düz bir sırada
dizilebilir?
A) 2.6!
B) 4!.3!
D) 35
A) I ve III
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III
C) 7!
E) 10
Diğer sayfaya geçiniz.
8 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 33. Aşağıdaki şekilde çevresi 45 birim olan bir çemberin bir kesiti verilmiştir.
a
4
35. ABC ikizkenar üçgeninde AB  AC dir. Sırasıyla  AB kenarının yüksekliği CH ve  AC
kenarının kenarortayı BE çiziliyor.
a
4
BH  3 cm ve BC  4 3 cm olduğuna
göre, HE uzunluğu kaç cm dir?
a
4
A) 4
Her birinden 9 adet bulunan ve uzunlukları 4 ve a
birim olan yaylar, sırasıyla çemberi oluşturmaktadır.
B) 5
D) 6
C) 4 2
E) 2 1 0
Buna göre, herhangi bir a yayına karşılık gelen
merkez açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
34. Aşağıdaki şekilde, ABCD dikdörtgeni biçimindeki
bir kâğıdın, yatay simetri eksenine denk gelecek
biçimde B ve C köşelerinden katlanmış biçimi
gösterilmektedir.
D
C
D
F
C
A
B
A
E
B
36. Aşağıdaki şekilde, bir kenar uzunluğu 1 birim olan
ABCDEFGH düzgün sekizgeni, şekildeki gibi F
noktası etrafında saatin tersi yönünde 45  döndürülüyor.
A
B
Katlanma sonrası elde edilen şekilde AEFD bir
karedir.
D
D
C
B
A
B
2
3
B)
3
4
C)
3
5
D)
1
2
D
E
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç birim karedir?
A) 6
Buna göre, katlama işlemi yukarıdaki şekilde
gösterildiği gibi dikey simetri eksenine denk
gelecek biçimde C ve D köşelerinden yapıldığında, elde edilen kâğıdın alanının önceki katlamada elde edilen kâğıdın alanına oranı kaç
olur?
A)
G
F
L
A
C
45
C
K
H
B)
D) 2 2  1
2 1
C) 8
E) 2  2
E) 1
Diğer sayfaya geçiniz.
9 YGS MATEMATİK DENEMESİ – 1
Barış DEMİR 37. Aşağıdaki şekilde, [AD] çaplı çember ve [AB],
39. Aşağıdaki şekilde, farklı ayrıt uzunlukları 24 cm, 6
[AC], [BD] ve [CD] çaplı yarım çemberler verilmiştir.
cm ve 16 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki üstü açık bir kutunun, ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir levhayla AD  AE ve AB // EF olacak şekilde eş iki bölmeye ayrılması gösterilmiştir. Levhayla ayrılan sol bölme taşmayacak biçimde levha seviyesine kadar suyla doludur.
A
C
B
D
C
F
B
AD  12 birim ve AB  BC  CD olduğuna
göre, yarım çemberlerle oluşan taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir?
A) 1 2
B) 1 6
D) 2 4
C) 2 0
5
12
D
6
E
12
A
16
Levha ok yönünde EF ye paralel biçimde sola
doğru hareket ettirilerek suyun sağ bölmeye taşması sağlanıyor.
E) 2 8
C
B
5
F
16
D
E
A
38. Dik koordinat düzleminde verilen A  2, 1 ,
B  3, 2  ve C  k , n  1 noktaları için,


2  AB  AC   5 , 7 
olduğuna göre, k  n toplamı kaçtır?
A)  5
B)  4
C)  3
D)  1
Buna göre, sağ bölmedeki suyun yüksekliği1
üne eşit olanin, kutunun yüksekliğinin
3
bilmesi için levha kaç cm sola hareket ettirilmelidir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
E) 0
40. Analitik düzlemde A  m,5  noktasından geçen
y  mx  1 doğruları ile x – ekseni arasında
kalan bölgenin alanı kaç birim karedir?
A)
5
2
B) 2
D) 1
C)
E)
3
2
1
2
Test bitti.
Cevaplarınızı
kontrol
ediniz.
Diğer sayfaya
geçiniz.
10 CEVAP ANAHTARI
1) D
21) E
2) A
22) A
3) B
23) B
4) C
24) A
5) C
25) C
6) A
26) C
7) D
27) C
8) E
28) D
9) C
29) D
10) D
30) E
11) E
31) A
12) A
32) B
13) D
33) C
14) C
34) B
15) E
35) A
16) C
36) B
17) D
37) D
18) E
38) B
19) A
39) C
20) E
40) E
Download