ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015

advertisement
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015
4.SINIF MATEMATİK SORULARI
1. Bir nakliye firması bir seferde en fazla 4 koli
taşıyabiliyor ve her sefer için 30 tl. alıyor. Bir
hamal ise götürdüğü her koli için 10 tl. alıyor.
Buna göre 26 koli en az kaç tl'ye taşınır?
A) 170
B) 180
C)190
3.
I
II
III
.
.
. .
. .
. .
.
D) 200
Yukarıda 1.şekil ile ikinci şekil arasında bir
ilişki vardır buna göre 3. şekil ile hangisi
arasında benzer bir ilişki vardır.
A)
B)
.
.
.
C)
2.
D)
Yukarıdaki sayılar belli bir kurala göre
sıralanmıştır. Kurallar değiştirilmeden ilk sayı
2 olarak değiştirilirse oluşan yeni sayı
örtüsünde 8.sayı kaç olur?
A) 153
B) 159
C) 165
.
. .
. .
4 , 6 , 12 , 15 , 45 , 49 , 196
4.
D) 171
. .
. .
1
3
5
7
9 11
13 15 17 19
1.satır
2.satır
3.satır
4.satır
.
.
.
Yukarıdaki sayı örüntüsünde 8.satırda sağdan
2.sayı kaçtır?
A) 59
B) 63
C) 69
D) 75
Diğer sayfaya geçiniz
1
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF MATEMATİK SORULARI
5.
7.
+
K L M
x K 3 .
. . .
6 2 4
. . .
A
13m
5m
Bir karınca yukarıdaki şeklin üzerindeki A
noktasından başlayarak yine A noktasında
bitirecek şekilde şeklin çevresi etrafında iki kez
yürümüştür. Buna göre karınca kaç m
yürümüştür?
KLM üç basamaklı bir sayıdır ve her nokta
birer rakamı gösteriyor buna göre sonuç
en çok kaç olur?
A) 49712
B) 49504
A)64
B)72
C) 80
D) 96
C) 48876
D) 48672
8.
6.
4cm
.…..
…..
…...
…..
1cm
4cm
1cm
Şekilde 18 tane siyah daire varsa kaç tane
beyaz daire vardır?
A) 19
B) 22
C) 24
Yukarıda verilen özdeş dikdörtgenlerin her
birinin kısa kenarı 1 cm uzun kenarı ise 4
cm’dir. Buna göre şeklin çevresi kaç cm’dir?
D) 27
A) 36
2
B) 40
C) 44
D) 48
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF MATEMATİK SORULARI
11. Hangi sayının dörtte biri , beşte biri ve
yarısının toplamının 4 fazlası kendisine
eşittir?
9.
1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , a , 21 , b , …
Yukarıda verilen fibonacci sayı dizisindeki a ve
b sayılarının toplamı kaçtır?
A)13
B)34
C)47
A) 80
C) 243
D) 40
12. Bir grup kişi kendilerini rastgele
numaralandırıyorlar ve belli bir parayı bu
numaralara göre paylaşıyorlar.
1 – 3 – 3 – 9 – 27 - ? – 6561
Yukarıda verilen sayı dizisinde “?” yerine
hangi sayı gelmelidir?
B) 81
C) 60
D)81
10.
A) 72
B) 70
Örneğin 1 nolu kişi 1 tl , 2 nolu kişi 2 tl , 3 nolu
kişi 3tl alıyor.
Eğer paranın tamamını eşit paylaşmış
olsalardı her birine 198tl para düşecekti.
Buna göre grup kaç kişidir?
D) 324
A) 198
3
B) 205
C) 277
D) 395
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF MATEMATİK SORULARI
13. Bir torbada 18 kırmızı,17 sarı ve 22 beyaz top
vardır. Torbadan en az kaç top çekilirse her üç
renkten de kesinlikle birer top bulunur?
A) 3
B) 20
C) 24
15. Ali elindeki 5 metre ipi 1'er metrelik 5 eşit
parçaya ayırmayı 20 dakikada yapıyorsa. 10
metrelik ipi aynı şekilde 10 eşit parçaya kaç
dakikada ayırır?
D) 36
A) 35
16.
14. 1x2x3x4x............x24
Yukarıdaki çarpma işlemi
yapıldığında,işleminin sonucunda sondan kaç
basamağı sıfırdır?
A)3
B)4
C)5
-
K L M
M L K
6 . .
A) 15
D)6
4
B) 40
C) 45
D) 50
Yanda verilen çıkarma işleminin
sonucunda elde edilen sayının
rakamları toplamı kaçtır?
B) 16
C) 17
D) 18
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF MATEMATİK SORULARI
17. 53 746 514 sayısının onlar basamağındaki
rakam ile binler basamağındaki rakam yer
değiştirdiğinde sayı nasıl değişir?
A) 4950 Azalır
B) 4 Azalır
C) 3960 Artar
D) 8 Artar
19. Alanı 32 cm2 olan dikdörtgenin kenarları x ve
y olmak üzere, kenarlar arasında 1  1  11
x y 4
bağlantısı vardır?
Buna göre bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 144
B) 176
C) 192
D) 208
18.
20. 0,2,5,7,8 rakamları ile yazılabilecek olan 85
den büyük en küçük ondalık sayı ile 8 den
küçük en büyük ondalık sayının toplamı
kaçtır?
a3
13
basit kesir,
bileşik kesir ise, a+b
b7
11
en fazla kaç olabilir?
A) 15
B) 17
C) 20
D) 27
A) 90,322
B) 91,769
C) 92,879
D) 93,254
5
Diğer sayfaya geçiniz
Download