İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI TİCARET TEORİ VE POLİTİKASI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DŞT223279
Ders Saati
Çarşamba 12:45-14:15
Bölüm/Program
Dış Ticaret
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı 14:00-16:00
Dersin Amacı
Uluslararası Ticaret Analizleri Uluslararası Ticaret Teorisi (International Trade Theory) ve Uluslararası Ticaret
Politikası (International Trade Policy) olmak üzere, birbirini tamamlayan iki alt gruba ayrılmaktadır. Mal akımları
uluslararası ekonomik ilişkilerde daima en eski ve en ağırlıklı yeri tutmuştur. Ancak teknolojinin ulaştığı boyutlar ve
dünya hizmet ticaretindeki hızlı artışlar son yıllarda dikkatlerin daha yoğun biçimde hizmetler alanına yöneltilmesine
neden olmuştur.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Genel Yeterlilikler
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
Öğretim ve
Teknikleri
Dersin Koşulları
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Download