sağlıklı kilo dna içgörüsü

advertisement
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
KİŞİSEL AYRINTILAR
İSİM
Nathan Test
DOĞUM TARİHİ
04 EYL 1983
CİNSİYET
E
ETNİK KÖKEN
Afrikalı
SİPARİŞİ VEREN SAĞLIK
YETKİLİSİ
Michael Nova M.D., Ph.D
123 Test St
San Diego, CA 92104 US
TEST METODOLOJİSİ
Çoklu moleküler problarla değerlendirilmiş
dizin temeli ile genotipleme
LABORATUVAR BİLGİSİ
ERİŞİM
NUMARASI
AKTİVASYON
KODU
ÖRNEK TIPI
DERLEME
TARİHİ
RAPOR
TARİHİ
ALINDIĞI
TARİH
Test Sonuçlarını İnceleyen ve Onaylayan:
Laboratuvar Müdürü,
Linda Wasserman, M.D., Ph.D.
KATEGORİ
BESLENME ALIŞKANLIKLARI
EGZERSİZ YANITI
SAĞLIK DURUMU
METABOLİK SAĞLIK FAKTÖRLERİ
İLAÇ YANITI
DURUMLAR/KİŞİSEL
ÖZELLİKLER
SONUÇ
Atiştirma
Artmış
Doygunluk-tokluk hissi
Tipik
Tatlıya düşkünlük
Tipik
Yeme Arzusu
Artmış
Yeme Disinhibisyonu
Daha Muhtemel
Dayanıklılık Çalışması
Artan Fayda
Egzersize Cevaben İnsulin
Duyarlılığı
Artan Fayda
HDL kolesterolünün egzersize
yanıtı
Artan Fayda
Diyabet, tip 2
Ortalama Risk
Venöz tromboz
Rapor Edilemiyor
Azalmış HDL kolesterolü ile ilgili
genetik risk
Yüksek Risk
Yükselmiş LDL kolesterol için
genetik risk
Yüksek Risk
Yükselmiş trigliserit ile ilgili
genetik risk
Yüksek Risk
Klopidogrel Metabolizması
Zayıf Metabolizör
Simvastatin uyarımlı miyopati
Artmış Risk
Warfarin
Rapor Edilemiyor
D6315001
PGCXF-FAURN
TÜKÜRÜK
Sağlanmamıştır
03 EYL 2013
03 EYL 2013
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 1 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
KATEGORİ
BESLENME İHTİYAÇLARI
KİLO VE DİYET
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
DURUMLAR/KİŞİSEL
ÖZELLİKLER
SONUÇ
Artmış E vitamini ile ilgili genetik
risk
Alımını Optimize Edin
Azalmış B12 vitamini ile ilgili
genetik risk
Alımını Optimize Edin
Azalmış B2 vitaminine bağlı
genetik risk
Dengeli Olun
Azalmış B6 vitamini ile ilgili
genetik risk
Dengeli Olun
Azalmış C vitamini ile ilgili
genetik risk
Alımını Optimize Edin
Azalmış D vitamini ile ilgili
genetik risk
Alımını Optimize Edin
Azalmış folat ile ilgili genetik risk
Dengeli Olun
Azalmış vitamin A ile ilgili genetik
risk
Kesin değil
Azalmış adiponektin ile ilgili
genetik risk
Muhtemelen Düşük
Azalmış omega-6 ve omega-3 ile
ilgili genetik risk
Azalmış
Kilo Verme-Geri Alma
Verilen kiloyu geri alma daha muhtemel
Metabolizma
Normal
Obezite
Ortalama
Tekli doymamış yağlara yanıt
Nötr
Uygun diyet tipi
Dengeli diyet
Çoklu Doymamış Yağlara Yanıt
Artmış Fayda
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 2 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
BESLENME ALIŞKANLIKLARI
SONUÇ
Atiştirma
Artmış
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
Test Edilen Gen: LEPR
Netice Açıklaması: Bu hasta leptin reseptöründe artan bir atıştırma yeme davranışı ile ilişkili bir varyanta
sahiptir. Leptin besin alımının düzenlenmesi için gerekli bir hormondur. Bu test sonucu sadece kadınların
katıldığı bir araştırmadan elde edilmiştir ve erkeklerin de benzer şekilde etkilendiğine dair yeterli bilimsel
kanıt bulunmamaktadır.
Doygunluk-tokluk hissi
Tipik
Test Edilen Gen: FTO
Netice Açıklaması: Bu hastanın yemekten sonra kendini doymuş hissetmesi daha muhtemeldir. Hasta
FTO geninde kendini doymuş hissetmeden daha fazla yemek yeme ile ilişkili bir varyanta sahip değildir.
Bu test sonucu çocuklara odaklanan bir araştırmadan elde edilmesine rağmen, aynı ilişkiyi yetişkinlerde
de destekleyen ön veriler mevcuttur.
Tatlıya düşkünlük
Tipik
Test Edilen Gen: SLC2A2
Netice Açıklaması: Bu hastanın, diyetinde tipik miktarlarda şeker yemesi daha çok muhtemeldir. Hasta
SLC2A2 geninde tipik miktarda şeker tüketilmesi ile ilişkili bir genetik varyanta sahiptir.
Yeme Arzusu
Artmış
Test Edilen Gen: ANKK1/DRD2
Netice Açıklaması: Hastanın DRD2/ANKK1 genine ait bir belirtecindeki genotipi, "yeme bağımlılığı"
olarak da bilinen bir yükselmiş yeme arzusu gösterme olasılığı ile ilişkilidir. Bu ölçev bir bireyin yiyeceğe
erişmek için ne kadar çaba sarf etmeye istekli olduğunu ölçmektedir. Obez olarak değerlendirilen kişiler
arasında, hastanın bu genotipine sahip olanların sevdikleri yiyecekleri daha büyük miktarlarda tüketmeleri
ve bunları elde etmek için daha çok çaba sarf etmeleri daha muhtemeldir.
Yeme Disinhibisyonu
Daha Muhtemel
Test Edilen Gen: TAS2R38
Netice Açıklaması: Bu hasta TAS2R38 geninde bir dürtüye cevaben normalden fazla yeme eğilimi ile
ilişkili olan bir varyanta sahiptir; bundan dolayı hastanın yeme disinhibisyonu göstermesi daha
muhtemeldir. Bu test sonucu sadece kadınlarla ilgilidir ve erkeklerin de benzer şekilde etkilendiğine dair
yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır.
EGZERSİZ YANITI
SONUÇ
Dayanıklılık Çalışması
Artan Fayda
Test Edilen Genler: LIPC, LPL, PPARD
Netice Açıklaması: Bu hasta 20 haftalık bir dayanıklılık çalışması programına cevaben artan fayda
sağlayan bir genetik profile sahiptir
Egzersize Cevaben İnsulin Duyarlılığı
Artan Fayda
Test Edilen Gen: LIPC
Netice Açıklaması: Bu hastanın LIPC genindeki bir belirtece ait genotipi egzersize cevaben artmış bir
insülin duyarlılığı ile ilişkilidir.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 3 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
EGZERSİZ YANITI
SONUÇ
HDL kolesterolünün egzersize yanıtı
Artan Fayda
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
Test Edilen Gen: PPARD
Netice Açıklaması: Bu hasta PPARD geninde 20 haftalık bir dayanıklılık çalışması programına cevaben
HDL kolesterol düzeyleri yönünden "artan fayda" sağlayan bir varyanta sahiptir.
SAĞLIK DURUMU
SONUÇ
Diyabet, tip 2
Ortalama Risk
Test Edilen Genler: ADIPOQ, ESR1, Intergenic_6q24, TCF7L2
Netice Açıklaması: Bu hasta tip 2 diyabet ile ilgili tipik genetik riske sahiptir. Bu, hastada bu hastalığın
ortaya çıkacağı veya çıkmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu test sonucu hastanın bildirilen etnik
kökeni kullanılarak belirlenmiştir. Genel önleyici tedbirler ve hastanın düzenli fiziksel aktivitelerin ve
sağlıklı bir kilonun sürdürülmesinin önemi konusunda eğitilmesi düşünülebilir.
Venöz tromboz
Rapor Edilemiyor
Test Edilen Genler: F2, F5, MTHFR
Netice Açıklaması: Hastanın genotipi belirlenemediğinden, bir sonuç sunulamamaktadır.
METABOLİK SAĞLIK FAKTÖRLERİ
SONUÇ
Azalmış HDL kolesterolü ile ilgili genetik risk
Yüksek Risk
Test Edilen Genler: ABCA1, ANGPTL4, CETP, FADS1, GALNT2, HNF4A, KCTD10, LCAT, LIPC, LIPG,
LPL, PLTP, TTC39B, ZNF259
Netice Açıklaması: Bu hasta azalmış HDL kolesterol düzeyleri (40 mg/dl altında) ile ilgili olarak daha
yüksek genetik riske sahiptir. Ancak bu sonuç hastanın azalmış HDL kolesterol düzeylerine sahip olduğu
anlamına gelmez. Hastanın kandaki kolesterol düzeylerinin gözetim altında tutulması düşünülebilir.
Yükselmiş LDL kolesterol için genetik risk
Yüksek Risk
Test Edilen Genler: ABCG8, APOB, CELSR2, HMGCR, HNF1A, intergenic, LDLR, MAFB, NCAN,
PCSK9
Netice Açıklaması: Bu hasta sınırda yüksek LDL kolesterol düzeyleri (130 mg/dl üzerinde) ile ilgili olarak
daha yüksek genetik riske sahiptir. Ancak bu sonuç hastanın sınırda yüksek LDL kolesterol düzeylerine
sahip olduğu anlamına gelmez. Hastanın LDL kolesterol kan düzeylerinin gözlenmesi düşünülebilir.
Yükselmiş trigliserit ile ilgili genetik risk
Yüksek Risk
Test Edilen Genler: ANGPTL3, APOB, FADS1, GCKR, LPL, MLXIPL, NCAN, PLTP, TRIB1, XKR6,
ZNF259
Netice Açıklaması: Bu hasta sınırda yüksek trigliserit düzeyleri (150 mg/dl üzerinde) ile ilgili olarak daha
yüksek genetik riske sahiptir. Ancak bu sonuç hastanın sınırda yüksek trigliserit düzeylerine sahip olduğu
anlamına gelmez. Hastanın kandaki trigliserit düzeylerinin gözlem altında tutulması düşünülebilir. Yüksek
trigliserit düzeyleri egzersiz noksanlığı, aşırı alkol tüketimi, sigara içme, aşırı rafine karbonhindrat tüketimi
ve aşırı kilolu olma ile ilişkilidir.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 4 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
İLAÇ YANITI
SONUÇ
Klopidogrel Metabolizması
Zayıf Metabolizör
Test Edilen Gen: CYP2C19
Netice Açıklaması: Bu hasta, aynı dozda klopidogrel ile tedavi edilen çoğu hasta ile karşılaştırıldığında,
perkütan koroner müdahale sonrasında artmış bir stent trombozu riskine sahiptir. Prasugrel gibi alternatif
tedaviler düşünülmelidir. Bu hastanın genotipi düşük veya namevcut CYP2C19 enzimi faaliyetine
uygunluk göstermektedir ve dolayısıyla hastanın, klopidogrel aktif metabolitinin düşük plazma
konsantrasyonlarına sahip olması muhtemeldir. CYP2C19 genotipi ve metabolizör statüsü diğer ilaçlara
verilen yanıtları da etkileyebilir.
Simvastatin uyarımlı miyopati
Artmış Risk
Test Edilen Gen: SLCO1B1
Netice Açıklaması: Bu hasta simvastatin ile tedavi edildiğinde artmış bir miyopati geliştirme riskine
sahiptir. Bu genotipe sahip hastalar için dozun azaltılması, alternatif bir statin veya statin olmayan tedavi
düşünülebilir. Simvastatinin reçetelendirilmesi halinde, bu genotipe sahip hastaların serum kreatin kinaz
düzeylerinin izlenmesi tavsiye edilmektedir. Simvastatin dozaj düzenlemeleri ve ilaç-ilaç etkileşimi ile ilgili
olarak, güncel reçetelendirme bilgileri için en yeni simvastatin ilaçlarına bakılmalıdır.
Warfarin
Rapor Edilemiyor
Test Edilen Genler: CYP2C9, VKORC1
Netice Açıklaması: Hastanın genotipi belirlenemediğinden, bir sonuç sunulamamaktadır.
BESLENME İHTİYAÇLARI
SONUÇ
Artmış E vitamini ile ilgili genetik risk
Alımını Optimize Edin
Test Edilen Gen: intergenic
Netice Açıklaması: Bu hasta APOA5 geni yakınında artmış alfa-tokoferol plazma düzeyleri ile ilişkili bir
varyanta sahip değildir, dolaysıyla E vitaminini oluşturan bileşimlerden biri olan alfa-tokoferol ile ilgili daha
yüksek plazma düzeylerine sahip olması daha az muhtemeldir. Bu hastaya bitkisel yağlar, yeşil yapraklı
sebzeler, yumurta ve sert kabuklu kuruyemişler dahil olmak üzere, E vitamini içeren daha fazla gıda
tüketmesi tavsiye edilebilir.
Azalmış B12 vitamini ile ilgili genetik risk
Alımını Optimize Edin
Test Edilen Gen: FUT2
Netice Açıklaması: Bu hastanın B12 vitamini için daha düşük plazma düzeylerine sahip olması daha
muhtemeldir. Hasta FUT2 geninde azalmış B12 vitamin düzeyleri ile ilişkili bir varyanta sahiptir. Hastaya
et, balık, tavuk, yumurta ve süt ürünleri dâhil olmak üzere, daha fazla B12 vitamini içeren yiyecekler
tüketmesi tavsiye edilebilir.
Azalmış B2 vitaminine bağlı genetik risk
Dengeli Olun
Test Edilen Gen: MTHFR
Netice Açıklaması: Bu hastanın MTHFR genine ait bir belirteçteki genotipi B2 vitamini düzeylerinin
homosistein düzeyleri üzerinde nispeten az bir etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Yüksek plazma
homosistein düzeyleri kalp hastalığında bir risk faktörüdür.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 5 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
BESLENME İHTİYAÇLARI
SONUÇ
Azalmış B6 vitamini ile ilgili genetik risk
Dengeli Olun
Test Edilen Gen: NBPF3
Netice Açıklaması: Bu hasta NBPF3 geninde azalmış B6 vitamin düzeyleri ile ilişkili bir varyanta sahip
değildir ve B6 vitamini için azalmış plazma düzeylerine sahip olması daha az muhtemeldir.
Azalmış C vitamini ile ilgili genetik risk
Alımını Optimize Edin
Test Edilen Gen: SLC23A1
Netice Açıklaması: Hastanın C vitamini için daha düşük plazma düzeylerine sahip olması daha
muhtemeldir. Hasta SLC23A1 geninde azalmış düzeylerde dolaşan C vitamini ile ilişkili bir varyanta
sahiptir. Bu hastaya limon, portakal, kırmızı biber, karpuz, çilek ve turunçgil meyve suları dahil olmak
üzere, C vitamini içeren daha fazla yiyecek tüketmesi tavsiye edilebilir.
Azalmış D vitamini ile ilgili genetik risk
Alımını Optimize Edin
Test Edilen Gen: GC
Netice Açıklaması: Bu hastanın daha düşük D vitamini plazma düzeylerine sahip olması daha
muhtemeldir. Hasta GC geninde D vitaminin bağlayan bir proteini kodlayan ve muhtemelen D vitaminini
vücutta taşıma yeteneğinin az olması nedeniyle azalmış dolaşan D vitamini düzeyleri ile ilişkili olan bir
varyanta sahiptir. Hastaya bazı yağlı balıklar, balık yağı, D vitamini takviyesi yapılmış süt ve kahvaltılık
tahıllar dahil olmak üzere, D vitamini içeren daha fazla yiyecek tüketmesi tavsiye edilebilir.
Azalmış folat ile ilgili genetik risk
Dengeli Olun
Test Edilen Gen: MTHFR
Netice Açıklaması: Bu hastanın genotipi daha düşük plazma folat değerleri ile ilişkili değildir. Folat
plazma homosistein düzeylerini düşürebilir ve folat yönünden zengin gıdalar azalmış kalp ve damar
hastalığı riski ile ilişkilidir. Bazı doğuştan özürlü olma durumlarının önlenmesi için folat özellikle erken
hamilelikte önemlidir.
Azalmış vitamin A ile ilgili genetik risk
Kesin değil
Test Edilen Gen: BCMO1
Netice Açıklaması: Bu hastaya ait genotipin beta-karotenin A vitaminine dönüştürme verimliliğini nasıl
etkilediğine dair yetersiz bilimsel kanıt bulunmaktadır.
KİLO VE DİYET
SONUÇ
Azalmış adiponektin ile ilgili genetik risk
Muhtemelen Düşük
Test Edilen Gen: ADIPOQ
Netice Açıklaması: Bu hastanın daha düşük adiponektin düzeylerine sahip olması daha muhtemeldir.
Daha yüksek adiponektin düzeylerinin kilo verme ve sağlık için iyi olduğu addedilmektedir. Daha düşük
adiponektin düzeylerine sahip bireylerin kilo vermesi tavsiye edilmektedir.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 6 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
KİLO VE DİYET
SONUÇ
Azalmış omega-6 ve omega-3 ile ilgili genetik risk
Azalmış
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
Test Edilen Gen: FADS1
Netice Açıklaması: Bu hasta FADS1 geninde azalmış omega-6 araşidonik asit ve omega-3
eikosapentaeonik asit plazma düzeyleri ile ilişkili bir varyanta sahiptir. FADS1 geni omega-6 ve omega-3
yağlarının işlenmesinde rol oynayan bir enzimi kodlamaktadır. Batı diyetindeki dengesiz
omega-6:omega-3 yağları oranı göz önünde bulundurulduğunda, hastaya işlenmiş gıdalardan omega-6
alımını gözlem altında tutması ve omega-3 yağ alımını arttırması tavsiye edilebilir.
Kilo Verme-Geri Alma
Test Edilen Gen: ADIPOQ
Verilen kiloyu geri alma daha
muhtemel
Netice Açıklaması: Hasta ADIPOQ geninde kısıtlı kalori diyetinden 32 ile 60 hafta sonra kiloların geri
alınması ile ilişkili bir varyanta sahiptir. Dolayısıyla hastanın diyet kaynaklı kilo kaybını takiben kiloları geri
alması daha muhtemeldir. Bu hasta kilo vermek amacıyla bir diyet planlıyor ise, kilonun muhafaza
edilmesine yönelik bir plan düşünülmelidir.
Metabolizma
Normal
Test Edilen Gen: LEPR
Netice Açıklaması: Bu hastanın tipik bir bazal metabolizma hızına sahip olması daha muhtemeldir.
Hasta leptin reseptör geninde yüksek bazal metabolizma hızı ile ilişkili bir varyanta sahip değildir. Bu
varyant metabolizmaya katkı sağlayan birçok diğer genetik veya genetik olmayan faktörlerden sadece bir
tanesidir.
Obezite
Ortalama
Test Edilen Genler: FTO, MC4R
Netice Açıklaması: Bu hasta fazla kilolu olma (VKİ≥ 25) ile ilgili tipik bir riske sahiptir. Bu hastanın MC4R
ve FTO genlerindeki genetik profili tipik fazla kilolu olma riski ile ilişkilidir. MC4R geni enerji dengesini
düzenlemede rol oynamaktadır ve FTO geni beslenme davranışlarını ve enerji dengesini kontrol etmede
önemli olabilir. Her iki gen de VKİ ile ilişkilidir.
Tekli doymamış yağlara yanıt
Nötr
Test Edilen Genler: ADIPOQ, PPARG
Netice Açıklaması: Bu hastanın ADIPOQ ve PPARG'deki genotipleri tekli doymamış yağ alımı ve vücut
ağırlığı arasında bir ilişkiye işaret etmemektedir. Ancak trans yağlardan kaçınmak ve bazı doymuş
yağların yerine tekli doymamış yağlar kullanılarak sağlıkla ilgili birçok fayda elde edilebilir. PPARG
araştırmasında sadece kadınlar yer alırken, ADIPOQ araştırmasında hem erkekler hem kadınlar yer
almıştır. Erkeklerin de PPARG varyantı tarafından benzer şekilde etkilendiği konusunda yetersiz bilimsel
kanıt mevcuttur.
Uygun diyet tipi
Dengeli diyet
Test Edilen Genler: ADIPOQ, APOA2, FTO, KCTD10, LIPC, MMAB, PPARG, ve daha fazlası...
Netice Açıklaması: Bu hastanın sağlıklı yağlar, düşük glisemik indeksli karbonhidratlar, protein ve genel
olarak düşük kalori açısından dengeli bir diyette kilo vermesi veya sağlık faydası görmesi artmış bir
ihtimaldir. Bu diyet LDL, HDL, trigliserit ve kan şekeri düzeyleri ile ilişkili birçok genetik varyant ve ayrıca
insanların farklı makro besinlere verdiği tepki değerlendirilerek seçilmiştir.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 7 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
KİLO VE DİYET
SONUÇ
Çoklu Doymamış Yağlara Yanıt
Artmış Fayda
Test Edilen Gen: PPARG
Netice Açıklaması: Bu hastanın doymuş yağlardan daha çok çoklu doymamış yağ içeren bir diyetle
beslenmesi durumunda daha düşük bir vücut ağırlığına sahip olması daha muhtemeldir. Hasta PPARG
geninde vücut ağırlığı ve tüketilen çoklu doymamış yağların doymuş yağlara oranı arasındaki ilişkiyi
etkileyebilecek bir varyanta sahiptir. Bu test sonucu sadece kadınların katıldığı bir araştırmaya
dayandırılmıştır ve erkeklerin de benzer şekilde etkilendiğine dair yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 8 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
GENOTİP/HAPLOTİP AYRINTILARI
FARMAKOGENETİK
Bu bölümde Farmakogenetik açıdan test edilen genetik belirteçler listelenmektedir. Sonuçlar ilaçlara verilen yanıtlara göre düzenlenmiştir. Her
ilaç yanıtı iki bölüm içerebilir: "Genetik Sonuç" ve bununla bağlantılı üç sütunluk bir tablo. "Genetik Sonuç" haplotipi ya da spesifik genotipi
belirtir.“BD” içeren bir genetik sonuç bir halotipin belirlenemediğini belirtir. “Rapor Edilemiyor” bir sonuç sağlanamadığını belirtir.
Tabloda sonuçlar ilaç yanıtlarına göre üç sütunda düzenlenmiştir:
1. "Gen/Loküs" geni ya da belirtecin yer aldığı genlerarası yeri ifade eder.
2. "Belirteç" test edilen belirtecin özgün belirleyicisini ifade eder.
3. "Genotip" belirli bir belirteçteki nükleotid kombinasyonunu ifade eder. “/” işaretinin iki yanındaki harf(ler) hastaya ait DNA'nın iki
kopyasını ifade eder. “Sil” hastaya ait DNA’daki nükleotid(ler)in silindiğini belirtir. "--" şeklinde belirtilen bir genotip bir sonuç elde
edilemediğini belirtir.
KLOPİDOGREL METABOLİZMASI
Genetik Sonuç: CYP2C19 *2/*3
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
CYP2C19
rs4244285
GENOTİP
G/A
CYP2C19
rs4986893
G/A
CYP2C19
rs12248560
C/C
CYP2C19
rs28399504
A/A
CYP2C19
rs41291556
T/T
CYP2C19
rs56337013
C/C
CYP2C19
rs72552267
G/G
SİMVASTATİN UYARIMLI
MİYOPATİ
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
SLCO1B1
rs4149056
GENOTİP
C/C
WARFARİN
Rapor Edilemiyor
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 9 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
SAĞLIK KOŞULLARI
Bu bölümde Sağlık Koşulları için test edilen bireysel mutasyonlar listelenmektedir. Sonuçlar mevcut durumlara göre üç sütuna ayrılmıştır:
1. "Gen/Loküs" geni ya da belirtecin yer aldığı genlerarası yeri ifade eder.
2. "Belirteç" test edilen belirtecin özgün belirleyicisini ifade eder.
3. "Genotip" belirli bir belirteçteki nükleotid kombinasyonunu ifade eder. “/” işaretinin iki yanındaki harf(ler) hastaya ait DNA'nın iki
kopyasını ifade eder. “Sil” hastaya ait DNA’daki nükleotid(ler)in silindiğini belirtir. "--" şeklinde belirtilen bir genotip bir sonuç elde
edilemediğini belirtir.
“Rapor Edilemiyor” bir sonuç sağlanamadığını belirtir. Her belirtece ait bilimsel kanıtların kuvveti ilgili sağlık koşulunun teknik bülteninde yer
almaktadır.
DİYABET, TİP 2
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
ADIPOQ
rs182052
GENOTİP
A/A
ESR1
rs1569788
C/C
Intergenic
_6q24
rs4897081
G/G
TCF7L2
rs7903146
C/C
VENÖZ TROMBOZ
Rapor Edilemiyor
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 10 : 15
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
DİYET, BESLENME VE EGZERSİZ YANITLARI
Bu bölümde Diyet, Beslenme ve Egzersiz Yanıtları için test edilen genetik belirteçler listelenmektedir. Sonuçlar mevcut durumlara göre dört
sütuna ayrılmıştır:
1. "Gen/Loküs" geni ya da belirtecin yer aldığı genlerarası yeri ifade eder.
2. "Belirteç" test edilen belirtecin özgün belirleyicisini ifade eder.
3. "Genotip" belirli bir belirteçteki nükleotid kombinasyonunu ifade eder. “/” işaretinin iki yanındaki harf(ler) hastaya ait DNA'nın iki
kopyasını ifade eder. "--" şeklinde belirtilen bir genotip bir sonuç elde edilemediğini belirtir.
4. "Kuvvet" genetik belirteç ve ilişkili sonuçla ilgili araştırma kanıtlarının kuvvetini ifade eder. Dört dolu kutucuk araştırmanın 2.000'in
üzerinde kişiyi kapsadığını ve aynı sonuçlara ulaşan en az bir araştırma olduğunu ifade eder. Üç dolu kutucuk araştırmanın 400'ün
üzerinde kişiyi kapsadığını ifade eder. İki dolu kutucuk araştırmanın 400'den az kişiyi kapsadığını ifade eder; bu kategorideki
araştırmalar ön araştırma niteliğindedir ancak Pathway'in istatistiksel önem kriterlerinden geçmiş bulunmaktadır. Tek dolu kutucuk
sonuçların çok büyük ölçüde ön bilgi şeklinde olduğunu ifade eder.
“Rapor Edilemiyor” bir sonuç sağlanamadığını belirtir.
ARTMIŞ E VİTAMİNİ İLE İLGİLİ
GENETİK RİSK
AZALMIŞ D VİTAMİNİ İLE İLGİLİ
GENETİK RİSK
GEN/LOKUS
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
GC
rs2282679
BELİRTEÇ
intergenic rs12272004
GENOTİP
KUVVET
C/C
ATİŞTİRMA
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
LEPR
rs2025804
GENOTİP
KUVVET
G/G
AZALMIŞ ADİPONEKTİN İLE
İLGİLİ GENETİK RİSK
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
ADIPOQ
rs17366568
GENOTİP
KUVVET
A/G
AZALMIŞ B12 VİTAMİNİ İLE
İLGİLİ GENETİK RİSK
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
FUT2
rs602662
GENOTİP
KUVVET
G/G
AZALMIŞ B2 VİTAMİNİNE BAĞLI
GENETİK RİSK
GENOTİP
AZALMIŞ FOLAT İLE İLGİLİ
GENETİK RİSK
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
MTHFR
rs1801133
GENOTİP
BCMO1
rs12934922
A/T
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
DAYANIKLILIK ÇALIŞMASI
ABCA1
rs1883025
A/A
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
ANGPTL4
rs2967605
A/A
LIPC
rs1800588
T/C
CETP
rs247616
--
LPL
rs328
C/G
FADS1
rs174547
C/C
PPARD
rs2016520
A/G
GALNT2
rs4846914
G/G
HNF4A
rs1800961
T/T
DOYGUNLUK-TOKLUK HİSSİ
KCTD10
rs2338104
C/C
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
FTO
rs9939609
GENOTİP
C/C
T/T
AZALMIŞ B6 VİTAMİNİ İLE İLGİLİ
GENETİK RİSK
LPL
rs12678919
A/A
PLTP
rs7679
C/C
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
TTC39B
rs471364
G/G
NBPF3
rs4654748
ZNF259
rs964184
G/G
KUVVET
T/T
AZALMIŞ C VİTAMİNİ İLE İLGİLİ
GENETİK RİSK
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
SLC23A1
rs33972313
GENOTİP
AZALMIŞ VİTAMİN A İLE İLGİLİ
GENETİK RİSK
AZALMIŞ HDL KOLESTEROLÜ
İLE İLGİLİ GENETİK RİSK
rs4939883
GENOTİP
KUVVET
C/C
C/C
rs10468017
C/T
GENOTİP
rs7501331
LIPG
rs1801133
rs174547
BELİRTEÇ
LIPC
MTHFR
KUVVET
BELİRTEÇ
FADS1
BCMO1
G/G
GENOTİP
GEN/LOKUS
GEN/LOKUS
rs2271293
BELİRTEÇ
KUVVET
C/C
LCAT
GEN/LOKUS
KUVVET
G/T
AZALMIŞ OMEGA-6 VE
OMEGA-3 İLE İLGİLİ GENETİK
RİSK
KUVVET
GENOTİP
GENOTİP
GENOTİP
KUVVET
KUVVET
KUVVET
T/T
EGZERSİZE CEVABEN İNSULİN
DUYARLILIĞI
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
LIPC
rs1800588
GENOTİP
KUVVET
C/T
HDL KOLESTEROLÜNÜN
EGZERSİZE YANITI
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
PPARD
rs2016520
GENOTİP
KUVVET
A/G
KUVVET
A/A
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 11 : 15
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
KİLO VERME-GERİ ALMA
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
ADIPOQ
rs17300539
GENOTİP
KUVVET
G/G
METABOLİZMA
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
LEPR
rs8179183
GENOTİP
KUVVET
C/G
OBEZİTE
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
GENOTİP
FTO
rs9939609
T/T
MC4R
rs17782313
C/T
KUVVET
TATLIYA DÜŞKÜNLÜK
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
SLC2A2
rs5400
GENOTİP
KUVVET
C/C
TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞLARA
YANIT
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
GENOTİP
KUVVET
YÜKSELMİŞ LDL KOLESTEROL
İÇİN GENETİK RİSK
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
APOB
rs515135
GENOTİP
G/G
CELSR2
rs12740374
G/G
HMGCR
rs3846663
T/T
HNF1A
rs2650000
A/A
intergenic rs1501908
G/G
LDLR
rs6511720
G/G
MAFB
rs6102059
C/C
NCAN
rs10401969
T/T
PCSK9
rs11206510
T/T
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
ANGPTL3
rs10889353
GENOTİP
A/A
APOB
rs7557067
A/A
FADS1
rs174547
C/C
rs1260326
T/T
ADIPOQ
rs17300539
G/G
PPARG
rs1801282
C/C
LPL
rs12678919
A/A
MLXIPL
rs714052
T/T
NCAN
rs17216525
C/C
PLTP
rs7679
C/C
GENOTİP
KUVVET
KUVVET
YÜKSELMİŞ TRİGLİSERİT İLE
İLGİLİ GENETİK RİSK
GCKR
UYGUN DİYET TİPİ
KUVVET
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
ADIPOQ
rs17300539
G/G
TRIB1
rs2954029
A/A
APOA2
rs5082
T/C
XKR6
rs7819412
A/A
FTO
rs9939609
T/T
ZNF259
rs964184
G/G
KCTD10
rs10850219
G/G
LIPC
rs1800588
C/T
MMAB
rs2241201
G/C
ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞLARA
YANIT
PPARG
rs1801282
C/C
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
PPARG
rs1801282
ve daha fazlası...
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
GENOTİP
KUVVET
C/C
YEME ARZUSU
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
ANKK1/DRD2 rs1800497
GENOTİP
KUVVET
C/T
YEME DİSİNHİBİSYONU
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
TAS2R38
rs1726866
GENOTİP
KUVVET
C/T
YÜKSELMİŞ LDL KOLESTEROL
İÇİN GENETİK RİSK
GEN/LOKUS
BELİRTEÇ
ABCG8
rs6544713
GENOTİP
KUVVET
T/T
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 12 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
YASAL SORUMLULUK REDDİ
Bu rapor sadece hasta tarafından, lisanslı bir sağlık hizmeti profesyoneline danışılmadan kullanılma amacını taşımamaktadır. Bu test testi
gerçekleştiren laboratuvar tarafından geliştirilmiştir ve performans karakteristikleri yine aynı laboratuvar tarafından belirlenmiştir. Bu test
Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) oluru veya onayını almamıştır.
Bu raporla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya Pathway Genetics'in genetik danışmanlarından biriyle konuşmayı dilerseniz lütfen (877)
5057374 numaralı telefonu arayın.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 13 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
RİSKLER VE KISITLAMALAR
Laboratuvar Teknik Sorunu Veya Laboratuvar Hatası Riski
Sertifikalı test laboratuvarı teknik ve operasyonel sorunlara karşı koruma sağlamak için standart ve etkin prosedürler de uygulamaya koymuştur.
Ancak bu tür sorunlar yine de olabilir. Test laboratuvarı hastalar ve hekimler tarafından toplanan örnekleri almaktadır. Laboratuvara sevkiyatta ya
da örneğin elleçlenmesinde numunenin veya ilgili belgelerinin zarar görmesi, yanlış etiketleme ve numunenin kaybedilmesi veya geç kabul
edilmesi dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sorunlar çıkabilir. Sonuç elde edilmesini imkânsız kılabilecek laboratuvar sorunları ortaya
çıkabilir. Buna örnek olarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, örneğin yanlış etiketlenmesi, DNA'nın kontaminasyona maruz kalması,
yorum yapılması imkânsız sonuçlar elde edilmesi ve insan ve/veya test sistemi hataları sayılabilir. Bu gibi durumlarda test
laboratuvarı yeni bir örnek talep etme ihtiyacı duyabilir. Ancak yeniden test yapılmasını takiben, sonuçların alınması yine mümkün olmayabilir.
Bütün tıbbi laboratuvar testlerinde olduğu gibi, laboratuvarın yanlış bilgiler rapor etme olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, laboratuvar aslında
olmayan bir genotipi varmış gibi rapor edebilir. Herhangi bir laboratuvar hatası tıbbi tedavi ve/veya diyet ve fitnes tavsiyeleri ile ilgili yanlış
kararlara yol açabilir. Bir laboratuvar hatasının oluşması veya bundan kuşkulanılması halinde, bir sağlık hizmetleri profesyoneli daha geniş bir
değerlendirme ve/veya başka testler yapmayı arzulayabilir. Herhangi bir nedenle ilgili herhangi bir sonucu teyit etmek için testlere devam
edilebilir.
Kısıtlamalar
Bu testin amacı test edilen bireye ait genlerin bazı kalıtsal hastalıklar, bazı ilaçlara verilen yanıtlar, belirli yaygın sağlık durumları ile ilgili riskler
ve/veya seçilen diyet, beslenme ve/veya egzersiz yanıtları hakkında bilgi sağlamak ve de ayrıca sağlık hizmeti profesyoneli tarafından sipariş
edilen belirli genetik teste bağlı olarak, test edilen bireyin geçmiş soyu hakkında daha çok şey öğrenmektir. Test edilen bireyler bir sağlık hizmeti
profesyoneline danışmadan, genetik test sonuçlarına dayanarak (medikasyonların doz ve sıklığı, diyet ve egzersiz programları veya hamilelik
planlaması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir tıbbi bakımda herhangi bir değişikliğe gitmemelidir.
Belirli test sonuçlarının önemi ya da yorumu ardında yatan bilim gelişmeye devam etmektedir. Genetik testlerin potansiyel yararını ileriye
götürme konusunda büyük adımlar atılmış olmasına rağmen, daha keşfedilecek çok şey var. Genetik testler bugün bilinen bilgi, gelişme ve test
tekniklerine dayanmaktadır. Gelecekteki araştırmalar daha önce elde edilmiş genetik test sonuçlarının yorumlanmasında değişiklikler ortaya
çıkarabilir. Örneğin, herhangi bir genetik test test edilmekte olan varyantlarla sınırlıdır. Bazı varyantların öneminin yorumlanması onlarla ilgili
daha fazla araştırma yapıldıkça değişebilir. Hastalık, ilaç yanıtı veya diyet, beslenme ve egzersiz yanıtı ile ilişkili olan bazı varyantlar test
edilmeyebilir; muhtemelen bu varyantlar genetik çalışmalarda henüz belirlenememiştir.
Test edilen rahatsızlıkların ve ilaç yanıtlarının birçoğu genetik faktörlere ve ayrıca yaş, kişisel ve ailesel sağlık geçmişi, diyet ve etnik köken gibi
genetik olmayan faktörlere bağlıdır. Bu sebeple bir birey genetik test sonuçlarına uygun belirli bir ilaç yanıtı veya diyet, beslenme ve egzersiz
yanıtı göstermeyebilir.
Özellikle diyet ve egzersiz alanlarındaki bazı durumlarla ilgili bir başka kısıtlama da genetik ilişkilerin sadece beyaz ırka mensup nüfuslarda
araştırılmış ve izlenmiş olmasıdır. Bu durumda yorumlar ve tavsiyeler beyaz ırka mensup kişiler üzerindeki araştırmalar bağlamında yapılmıştır,
ancak sonuçlar test edilen farklı veya melez kökenli etnisiteye mensup kişilere uygun olmayabildiği gibi, olabilir de.
Sağlık hizmeti sağlayıcıları test sonuçlarına ve test edilen bireyle ilgili başka tıbbi bilgilere dayalı olarak, ek bağımsız testlerin yapılmasını veya
başka bir sağlık hizmeti sağlayıcısına ya da genetik danışmanına danışılmasını düşünebilir.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 14 : 15
SAĞLIKLI KİLO DNA İÇGÖRÜSÜ
KORUMALI SAĞLIK BİLGİLERİ
İSİM
CİNSİYET
ERİŞİM NO:
RAPOR TARİHİ
NATHAN TEST
E
D6315001
03 EYL 2013
SONUÇ DURUM TANIMLARI
Değiştirildi
Sonucun/sonuçların klinik önemini ve/veya hasta diyagnoz, tedavi veya
yönetimini etkilemeyecek şekilde revize edilmiş test sonuçları ve/veya hasta
bilgileri.
Düzeltilmiş
Sonucun/sonuçların klinik önemini ve/veya hasta diyagnoz, tedavi veya
yönetimini etkileyebilecek şekilde revize edilmiş test sonuçları ve/veya hasta
bilgileri.
Nihai
Rapor yayınlanma anında hazır olan ya da "beklemede" statüsünden "sonuç"
statüsüne revize edilmiş test sonuçları.
Bekleniyor
Raporun yayınlandığı tarihte mevcut olmayan test sonuçları. Beklemede olan
bütün test sonuçları raporda belirtilecektir.
Bu raporun 13. sayfasındaki Yasal Sorumluluk Reddi'ne bakınız. · Telif Hakkı © 2013 Pathway Genomics · Bütün hakları saklıdır. Patent başvurusu yapılmıştır.
Laboratuvar Müdürü: Linda Wasserman, M.D., Ph.D. CLIA Numarası: 05D1092505 · 4045 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121 · http://www.pathway.com/
SAYFA 15 : 15
Download