Aşağıdaki tabloda bir basketbol turnuvasında A ve B takımlarının

advertisement
Tabloda bir basketbol turnuvasında A ve B
Soru 16- Aşağıdaki işlemlere göre
takımlarının attıkları sayılar verilmiştir.
Adı
1. maç
2. maç
A takımı
76
49
B takımı
58
64
sonuç kaçtır?
11, 12 ve 13. soruları yandaki tabloya göre
yanıtlayınız.
2 5
2 9
- 1 3
+ 3 7
A)53
B)54
C)55
Soru 11- A takımı; 2. maçta, 1. maçtan kaç
sayı az atmıştır?
Soru 17-Bir çıkarma işleminde fark 45’tir.
Eksileni 5 eksiltirsek fark kaç olur?
A)25
B)26
A)50
C)27
B)50
Soru 12- İlk maçta, B takımı kaç sayı farkla
yenilmiştir?
C)40
Soru 18-Bir çıkarma işleminde fark 45’tir.
A)8
Eksilene 5 eklersek fark kaç olur?
B)18
C)58
A)60
Soru 13- İkinci maçta, B takımı kaç sayı
farkla yenmiştir?
B)50
C)40
A)15
B)20
Soru 19- Rakamları farklı iki basamaklı en
C)24
büyük sayının 10 eksiği kaçtır?
Soru 14- Ebru’nun 35 TL’si vardı. Parasının 4 TL’si ile kitap, 3 TL’si ile defter aldı.
Ebru’nun kaç TL’si kaldı?
A)88
B)89
C)99
Soru 20- Bir çıkarma işleminde fark
A)27
21’dir. Eksilene 19 ekleyip, çıkanı 25
B)28
azaltırsak fark kaç olur?
C)29
A)60
Soru 15-
40 ▲
32
28
24
♣
örüntüsünde ▲- ♣ işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)14
B)15
C)16
B)64
C)65
Ramazan DEMİR
2-A Sınıf Öğretmeni
Not:Yapılan çalışmalar 27 Aralık 2013
Cuma günü gelecektir
Download