FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI FIZ524 İleri

advertisement
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZİK ANABİLİM DALI
FIZ524 İleri Kuantum Mekaniği-I
Yüksek Lisans Dersi
2013-2014
Güz Vize Sınavı
SORU I: m1 ve m2 değerlerine sahip iki kütle kuvvet sabiti k olan bir yay ile bağlanmıştır. Bir şekil ile bu
durumu çizerek, Hamiltonian ifadesini yazarak hareket denklemlerini elde ediniz. (Aralarda yorum
yapmayı unutmayınız.) (20 p)
SORU II: L genişliğine sahip sonsuz kuyu potansiyelinde hareket eden bir elektronun enerjisini ve
dalga fonksiyonunu hesaplayınız. (20 p)
SORU III: Beklenen değer, operatör, Hermit operatörü ve belirsizlik ilkeleri hakkında bilgi veriniz ve
yorum yapınız. (20 p)
SORU IV: Dairesel hareket yapan sabit R yarıçapı üzerinde dönen m kütleli bir parçacığın şeklini
çiziniz, enerji ve dalga fonksiyonlarını bulunuz. (20 p)
SORU V: Bir küre üzerinde sabit R yarıçapı üzerinde hareket eden m kütleli bir parçacığın hareket
denklemlerini yazınız. (40 p)
11.11.2013
Fizik Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Koray KÖKSAL
Download