PowerPoint Sunusu

advertisement
GENEL SORU
ÇÖZÜMÜ
EKOLOJİ
1) Aşağıda verilenlerden hangisi bir ekosistem örneğidir?
3) Bir ekosistemin büyüklüğünü;
A)
Karadeniz’deki hamsi balıkları
I. Tür çeşitliliği
B)
Marmara Denizi
II. İklimsel değişimler
C)
Ege Bölgesi’nde yaşayan insanlar
III. Sıcaklık değişimleri
D)
Manyas Kuş Cenneti’ndeki kuşlar
IV. Su miktarı
E)
Kaz dağlarındaki çam ağaçları
Şeklinde verilen faktörlerden hangileri etkiler?
A) I ve II
B) II ve III
D) II, III ve IV
2) Bir göl ekosisteminde yaşayan ve sitoplazmasında klorofil bulunduran
bir bakteri türünde birey sayısının giderek azaldığı tespit edilmiştir.
Bu durum,
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
4) Kilit taşı türlerle ilgili;
I. Komünite yapısı üzerinde kilit taşı ve dominant türler kuvvetli bir kontrol
uygular.
I. Işık şiddetinin azalması
II. Bakterinin yaşam alanının değişmesi
II. Yok olması durumunda dahil olduğu besin zincirindeki farklı trofik düzeyleri
olumsuz etkiler.
III. Sudaki karbondioksit konsantrasyonunun azalması
III. Sayı bakımından az olsalar da diğer canlılar üzerinde etkileri fazladır.
IV. Gölde ötrofikasyonun görülmesi
IV. Ototrof canlılar olup besin zincirinin ilk basamağında yer alırlar.
Olaylarından hangilerinin etkisiyle ortaya çıkabilir?
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
A) I ve II
B) I ve III
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
B) II ve III
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
5) Aşağıda verilen ekolojik birimlerden hangi ikisinde türlerin karşılıklı
etkileşimi söz konusudur?
A)
Popülasyon – Ekoton
B)
Habitat – Ekosistem
C)
Ekosistem – Popülasyon
D)
Komünite – Ekosistem
E)
Popülasyon – Ekosistem
7) Aşağıda verilen simbiyotik yaşamlardan;
I. Alg – Mantar
II. Timsah – Kürdan kuşu
III. İnsan – B ve K vitamini üreten bakteriler
Hangileri mutualist yaşama örnek verilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6) Türkiye’de
8) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine sebep olmaz?
I. Tropikal yağmur ormanı
A) Bireysel taşıt kullanılması
II. Okyanus
B) Fosil yakıt kullanımının artması
III. Tayga
C) Fabrika sayısının artması
IV. Ilıman bölge yaprak döken ormanı
D) Bitki sayısının azalması
V. Çöl
E) Bacalara filtre takılması
Yukarıda verilen biyomlardan hangileri geniş yer kaplamaz?
A) I ve IV
B) II ve V
D) I, II ve V
C) I, II ve III
E) II, III ve V
9) Çöl biyomlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
11) Böcekçil bitkilerle ilgili;
A)
Çöl bitkilerinin gelişimleri çok hızlıdır.
I. Fotosentez yapar.
B)
Yağışlar düzensiz dağılım gösterir.
II. Karnivor beslenir.
C)
Sıcaklık gün içinde ve mevsimler arasında büyük farklılıklar gösterir.
III. Azot ihtiyacını böceklerden karşılar.
D)
Toprak yüzeyindeki sıcaklığın yer yer 45 derecenin üzerine çıktığı
kurak alanlardır.
IV. Hücre içi sindirim yapabilir.
E)
Bitki türleri arasında geniş alanlar vardır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A)
Yalnız I
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
C) II, III ve IV
10) Azot döngüsünün;
I. Topraktaki azotun atmosferdeki serbest azota çevrilmesi
II. Atmosferdeki serbest azotun toprağa bağlanması
III. Organik atıklardaki azotun amonyağa dönüştürülmesi
IV. Amonyağın bitkiler tarafından kullanılabilir hale getirilmesi
Basamaklarından hangilerinde bakteriler görev alır?
A) I ve II
B) I, III ve IV
D) I, II ve III
C) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
12) Yeryüzünün sadece belirli bölgelerinde yayılış gösteren türlere endemik
tür denir.
Buna göre, endemik türlerle ilgili;
I. Tolerans aralıkları düşüktür.
II. Yükselti farkları endemik tür çeşidini etkilemez.
III. Nesillerinin tükenme tehlikesi fazladır.
verilen ifadelerden hangileri söylenebilir?
A) I ve II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Download