ekolojik köprü - Orman Genel Müdürlüğü

advertisement
ORMAN EKOSİSTEM KÖPRÜSÜ
Orman alanlarının içinden geçen yolların (otoyollar,demiryolu) canlıların
yaşam alanlarının bölünmesine neden olduğu için, bitkilerin ve
hayvanların hareketliliğini önemli ölçüde engellediği, meydana gelen parçalanmaların
birbirinden bağımsız daha küçük popülasyonların oluşmasında, bitki ve hayvan
türlerinin tükenmeye karşı daha hassas bir konuma gelmelerine sebep olmaktadır. Bu
durum genetik kaynakların fakirleşmesine yol açmakta, Orman alanlarının
parçalanmasına sebep olan yolara, uygun ekolojik yapıların (üstgeçit, alt geçit) tesis
edilmesinin, biyolojik çeşitliliğe olumlu katkı sağlayacaktır.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Çamalan Orman işletme şefliği sahalarından
geçen, Gülek Boğazı ile Akdenizi İç Anadolu'ya bağlayan otoyol üzerinde, tesis edilen
köprü Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliği ile yenilenerek
"Orman Ekosistem Köprüsü" olarak düzenlendi. Mersin Orman Bölge Müdürü M.
Mustafa Gözükara yapmış olduğu açıklamada; “Orman Ekosistem Köprülerinin”
uygulamaya geçirilmelerinin son derece faydalı olacağını belirtilerek, ekolojik
köprünün özelikle dağ keçisi koruma sahasının yanında olmasından nedeniyle yabanıl
yaşam alanını desteklediğini ifade edilmiştir.
Download