Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2008 yılı Proje Önerisi

advertisement
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : 08.05.2015
Toplantı Sayısı: 2015/2
TOPLANTIYA KATILANLAR
Doç. Dr. H. Türker AKÇAY
Yrd. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ
Doç. Dr. Mustafa AKBULUT
Yrd. Doç. Dr. Serkan KORAL
Yrd. Doç. Dr. Muhammet KARADAŞ
Müdür
Müdür Yardımcısı
Üye, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye, Su Ürünleri Fakültesi
Üye, Diş Hekimliği Fakültesi
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Üye, Tıp Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulu 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 10:00’da Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. H. Türker AKÇAY başkanlığında yukarıda belirtilen
üyelerin katılımı ile Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda toplanılmış ve gündemdeki
maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR
1)Toplantıda alınan kararlarla sarf giderlerindeki artış nedeniyle bazı analiz fiyatlarının revize
edilmesine ve bazı yeni analiz kalemlerinin tanımlanarak aşağıdaki gibi fiyatlandırılmasına,
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
REVİZE EDİLEN ve YENİ EKLENEN
ANALİZ FİYATLARI
NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
ANALİZ
RTEÜ
(TL)
DİĞER
ÜNİVERSİTELER
(TL)
DİĞER
KURULUŞLAR
(TL)
30
35
45
40
45
60
55
60
80
55
60
80
30
35
45
40
45
60
40
45
60
1H (Proton)
13C (3 saat)
1H + 13C
1H + APT
D2O Exchange
APT
DEPT
*Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeli için DMSO D6, CDCl3 ve D2O çözücüleri
ile hazırlanan numunelerde, numune araştırmacı tarafından hazırlandığı takdirde analiz
ücretinden numune başına 15 TL düşülecektir.
ED-XRF CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
RTEÜ
(TL)
DİĞER
ÜNİVERSİTELER
(TL)
DİĞER
KURULUŞLAR
(TL)
20
25
30
Yarı Kantitatif XRF Analizi
(Na-U
arasındaki
bütün
30
elementler taranır.)
Fiyatlarımız tek okuma için geçerlidir.
35
45
ANALİZ
Numune kurutma ve presleme
SEM CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
RTEÜ
(TL)
DİĞER
ÜNİVERSİTELER
(TL)
DİĞER
KURULUŞLAR
(TL)
40
45
60
40
45
60
60
65
90
20 /numune
25
30
20/ (1-7)
numune
25
30
ANALİZ
SEM görüntü inceleme (1
örnek/1 saat)
EDS spektrumu
SEM görüntü inceleme + EDS
Spektrum + Mapping (1
örnek/1 saat)
Kritik Nokta Kurutucu
Karbon/Altın kaplama(2 dak)
ICP-OES CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
RTEÜ
(TL)
DİĞER
ÜNİVERSİTELER (TL)
DİĞER
KURULUŞLAR
(TL)
Kantitatif element analizi (10
element için)
35
40
60
İlave her element için
5
5
5
35
40
60
ANALİZ
Hg analizi – Hidrür sistemi
Ölçümü yapılabilen elementler (Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn)
Numune sayısı en az 15 olmalıdır. Bu sayının altındaki numunelerde birim fiyat iki ile çarpılır.
Numuneler 3 tekrarlı olarak ölçülecektir.
RTEÜ - DİĞER
ÜNİVERSİTELER DİĞER KURULUŞLAR
(TL)
BAL ANALİZİ
Prolin
40
Diastaz
40
HMF
40
Şeker
70
Paket (Şeker, Prolin, Diastaz, HMF, Nem)
180
KDV dahil fiyatlarımızdır.
3.500.00 TL ve üzeri analizlerde %10 indirim uygulanacaktır.
ELEMENTEL ANALİZ FİYATLARI
ANALİZ
RTEÜ
(TL)
DİĞER
ÜNİVERSİTELER
(TL)
DİĞER
KURULUŞLAR
(TL)
20
25
35
C,H,N,S
XRD CİHAZI ANALİZ FİYATLARI
ANALİZ
Yüksek sıcaklık kırınım deseni
analizi
RTEÜ
(TL)
DİĞER
ÜNİVERSİTELER
(TL)
DİĞER
KURULUŞLAR
(TL)
250
300
350
5 Saati aşan ölçümler için her saat başına %15 ilave ücret talep edilecektir.
Analizi yapılacak olan numunenin erime sıcaklığı imzalı bir belge ile gönderilmesi gerekmektedir.
KDV hariç fiyatlarımızdır.
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards