Rakı tekilanın dengi değil`

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Rakı tekilanın dengi değil'
Meksika, STA için Türkiye’ye “Ben rakıyı, sen tekilayı tescil et”
teklifi getirdi. Türkiye, ‘rakı tekilaya müsavi (denk) olmayacağı’ için
başka ürünlerin de tescilini isteyecek
SEÇKİN ÜREY / GAZETE HABERTÜRK
Meksika, serbest ticaret anlaşması (STA) müzakereleri yürüttüğü Türkiye’den milli
içkisi tekilanın coğrafi işaret olarak kabul edilmesinidüzenleyen bir madde
eklemesini istedi. Karşılığında da Türkiye’nin mill içkisi rakıyı kendi coğrafi
işaretler listesine eklemeyi önerdi. Ancak Türkiye, rakının Meksika pazarında
tekilanın dengi olamayacağını dikkate aldı.
Bu nedenle coğrafi işareti bulunan başka yerel ürünlerin Meksika’da coğrafi işaret
alması için liste hazırlama kararı aldı. Özel sektör örgütlerinden Meksika’ya rakının
yanına eklenecek diğer coğrafi işaretli ürün önerileri getirmeleri için iş dünyası
örgütlerine yazı gönderildi. Coğrafi işaret, bir ürünün üretildiği bölgeye özgü
olduğunu tescilliyor. Bu durumda söz konusu ürün, sadece coğrafi işareti
aldığıyerde üretilmesi halinde o isimle anılabiliyor. Bu durama en iyi örneği
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
şampanyaya Fransa’nın Şampanya Bölgesi dışındaüretildiği yerlerde köpüklü şarap
denmesi oluşturuyor.
SATIŞ SADECE 16 BİN DOLAR
Bu arada Meksika, tekila kadar dünyada yaygın olmayan bir diğer yerel içkisi
mezcalin de tekilayla aynı kapsama alınmasını istedi. Ekonomi Bakanlığı, konuyla
ilgili gönderdiği yazıda, “Rakının Meksika pazarındaki mevcudiyeti ve ticari
potansiyelinin tekila ve mezcalle müsavi olmaması (eşit, denk) nedeniyle rakının
yanı sıra sınırlı sayıda diğer ürünlerin de ülkemize ait coğrafi işaret olarak
tanınmasının talep edilmesi planlanmaktadır” denildi. Meksika, 2014’te dünyaya 1.1
milyar dolarlık tekila sattı. Türkiye’nin bu ülkeden tekila ithalatı ise 5.5 milyon
dolar düzeyinde kaldı. Türkiye’nin rakı ihracatı 26.9 milyon dolar olurken,
Meksika’ya
ihracat
sadece
16
bin
dolar
oldu.
Gümrük Birliği sayesinde 632 milyon dolar açık
Meksika’nın AB’yle STA’sı bulunuyor. Böylelikle STA kapsamındaki ürünlerini
Türkiye’ye Gümrük Birliği’nin sağladığı vergi muafiyetiyle ihraç edebiliyor. Ancak
Gümrük Birliği aynı hakkı Türkiye’ye sağlamadığı için Türk ürünlerinin Meksika
pazarında aynı avantajı bulunmuyor. Türkiye, bu ülkeyle yaklaşık 5 yıldır STA
imzalamaya çalışıyor. Türkiye 2014’te bu ülkeye 311.9 milyon dolar ihracat yaptı.
Meksika’dan ithalat ise 944.6 milyon dolar oldu. Türkiye’nin Meksika’yla olan dış
ticaret açığı 632.6 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. İki ülkenin birbirine olan en
büyük ihracat kalemini motorlu taşıtlar oluşturuyor. Meksika Türkiye’nin toplam
ihracatından fazla 338 milyon dolarlık otomobil satarken,Türkiye’ninki 87.5 milyon
dolarda kaldı.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download