11 Aralık 2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/112 KONU

advertisement
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
11 Aralık 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/112
KONU
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Yapılan Süre Uzatımlarına
İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Hatırlanacağı üzere, 30 Kasım 2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına
ilişkin 6552 sayılı Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmış ve bu konu
2014/106 No.lu Sirkülerimizle duyurulmuştu.
11 Aralık 2014 tarihli ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların 6552 Sayılı
Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2)’de bu sürelerin
uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
Buna göre:

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında, kesinleşmiş vergi alacaklarının
yapılandırılmasından yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe;
ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2015 Pazartesi gününe uzatılmıştır.

Diğer taraftan, bu Karar kapsamında başvuru ve ödeme süresi uzatılan alacaklar ile ilgili
olarak anılan Kararnamenin yayımı tarihinden önce Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunanların, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
yapacakları ilk taksite ilişkin ödeme süresi de (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar
dahil) 2 Şubat 2015 tarihine uzamıştır.

Bununla birlikte, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre taksit
ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar
vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisini vadesinde ödeme şartına yönelik herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, ilk
2014Y/112
taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren başlayan bu
yükümlülüğün anılan fıkrada öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel
Tebliğ (Seri No: 2)
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlı k
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazmi nattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards