TURKİYE B SERİSİ NR : 02/92

advertisement
DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hava Enformasyon Müdürlüğü
06330 Etiler - ANKARA
AIC
TURKİYE
B SERİSİ
NR : 02/92
20 AĞUSTOS 1992
AIS
PHONE : 90 (312) 2126120/2285
FAX : 90 (312) 2220976
TELEX 44083 DHMI-TR
AFTN LTAAYEYX
Comm NOTOF ANKARA
B02/92 SSR TRANSPONDER PERFORMANS MONİTÖRÜ İÇİN REHBER
1.
SSR (Secondary Surveillance Radar), uçakların hakiki durumları ile ilgili bilgilerin (tanım,
pozisyon, irtifa) alınmasında hava trafik sisteminin bütünleyici bir parçası Olarak geniş ölçüde
kullanılmaktadır. Hava trafik hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi için, yer tesislerinin
devamlı surette geliştirilmesine rağmen hava araçlarının bulunan SSR teçhizatında halen sayısız
kusurlar ve eksikler izlenmektedir. Bu hatalar SSR sisteminin baştan başa etkileyebilmekte ve
Transponder’ın uçuş emniyeti yönünden hayati önem taşıdığı hava sahalarına girecek uçaklar için
hatasız çalışan SSR cihazları taşıma mecburiyetini gündeme getirmektedir. Bu sağlanamadığı
takdirde ise uçakların söz konusu hava sahalarına girmesini reddeden Hava Trafik Kontrol
direktifleri verilecektir.
2. ICAO spesifikasyonlarına göre kalibre edilmiş MTPA (Mobile Transponder Performance Analyzer)
ile yapılan, Eurocontrol bilgi toplama işlemleri devam etmektedir. MTPA ile transponder’ın pulse
genişliği, yerleştirme, sinyal frekansları, yan lobe baskıları, alıcı hassasiyeti, verici gücü gibi
fonksiyonları hatasız ölçülmektedir. İlaveten Mode-C’de meydana gelen düzensizliklerin ATC
tarafından izlenmesi devam etmektedir. Doğru olmayan ya da aslına uymayan SSR bilgileri, ATC
sistemindeki tüm uçakların güvenliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. Uçakların yola devam etme
müsaadesi reddedilen uçak işleticileri devamlı olarak artan ekonomik kayıplara maruz kalacaklardır.
Bu konu ile ilgili olarak Frankfurt meydanında bir kampanya düzenlenmiş ve durumun değişmediği
izlenmiştir. Bu inceleme MTPA’ın yerine geçecek olan DATAS’ı (Data Link and Transponder
Analysis System) kullanarak yürütülmüştür.
3. Eurocontrol ülkelerin önemli ölçüde trafik idare edilen meydanlarında Transponder doğruluğunun
yerden kontroluna ilişkin bir sistemin (GTVS) fizibilite çalışmalarını yürütmektedir. GTVS’in ATC
sistemini menfi yönde etkileyen veya herhangi bir uçağın uçuş güvenliğini zaafiyete düşüren uçak
Transponder hatalarını otomatik olarak ilgili ATS ünitesinde ikaz etmesi amaçlanmaktadır. Hatalı
Transponder taşıyan uçaklara gerektiği takdirde ATC müsaadesi verilmeyecektir.
4. Uçak işleticilerinin Transponder teknik performansının ICAO Ek 10 Bölüm 1’de açıklanan
özelliklerle uyuştuğundan emin olmak için gerekli önlemleri almaları esastır. Uçakta bulunan
Transponderlar kablo ve antenler ihtiva eden cihazların performansları düzenli olarak izlenmelidir.
Uçaklar uçuşa elverişlilik sertifikalarını yenilerken Transponder fonksiyonlarının, ICAO tarafından
belirtilen özelliklere uygun olması gerekir.
5. Uygulaması artmakta olan Monopulse SSR ve Monopulse SSR’la ilgili yer sistemleri, Transponder
performansı ICAO tarafından belirlenen özelliklerin biraz dışında olan uçaklar kabul edilmeyecek ve
bu uçakların SSR’ın mecbur olduğu hava sahalarına girmeleri men edilecek veya geciktirilecektir.
Download