sapanca gölü sualtı kalıntıları - Uluslararası Deprem Sempoyumu

advertisement
SAPANCA GÖLÜ SUALTI KALINTILARI
Taner AKSOY-1
_______________________________________________________________
ÖZ Kocaeli ve Sakarya illeri arasında yer alan Sapanca Gölü Kuzeydoğu Anadolu fay hattı
üzerinde yer almaktadır. Gölün batı kısmı Kocaeli ili sınırlarındadır. Sapanca Gölü ile ilgili
uzun yıllardır sualtında kalan bir yerleşim yerinden bahseden ve suların çekildiğinde
minaresi görülen bir yerleşimden bahseden bir efsane vardır. Bu efsanenin gerçekliği
yapılan sualtı tespit çalışması ile somutlaştırılmıştır. Bu gün Uzuntarla beldesi sınırlarında
kalan ve Seka kampı olarak bilinen kampın ödünlerinde yaklaşık 3 metre derinlikte
mimari yapı kalıntıları yer almaktadır. Söz konusu kalıntılar Sapanca Gölünün batıda
İzmit bölgesine kuyruk yaparak sokulduğu bir alanda ve sığ bir alanda yer almaktadır.
Roma dönemine kadar eskiye gidebilecek yapı temellerinden oluşan kalıntıların büyük bir
deprem sonucu göl suyunun yükselmesi ve deşarj kanalının kapanması ile suların altında
kaldığı düşünülmüştür. Yine bu kalıntıların söz konusu büyük depremden evvel yapılmış
Roma döneminde (İmp. Traianus zamanında) İzmit körfezini bir kanal yardımıyla
Sapanca gölü ile birleştirme çalışmaları nedeniyle oluşturulan projenin kalıntıları
olabileceği de düşünülmektedir.Bu alanda daha detaylı sualtı araştırmaları, sualtı kazıları
yapılarak, somut bilgilere ulaşıldığında daha net bilgiler vermek mümkün olacaktır.
714
Download