permutasyon_kombınasyon_bınom_olasılık_test 1

advertisement
PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – BİNOM – OLASILIK
TEST-1
9. 8 kişi arasından 5 kişilik bir yönetim kurulu,
1. {1,2,3,4, 5} kümesinin elemanları ile
yönetim kurulu üyeleri arasında da bir başkan
rakamları farklı kaç tane 400 den küçük
seçilecektir.Bir başkan ve dört üyeden
üç basamaklı tek sayı yazılabilir? (E)
oluşan bu kurul kaç değişik biçimde
seçilebilir? (D)
A) 6
B)12
C) 15
D) 18
E) 21
2. A,B,C,D,E,F,G,H harfleri ve 1,2,3,4,5
rakamları ile, harfler tekrarlanmadan iki harf ve
üç rakam kullanılarak, bir ilde en çok kaç
araba plakası oluşturulabilir? (C)
A) 3840 B) 4000 C) 7000 D) 7680 E) 8000
3. A dan B ye beş, B den C ye dört,
C den D ye üç değişik yol vardır. Aynı yoldan
bir daha geçmemek ve B ile C ye uğramak
koşuluyla, A dan D ye kaç değişik şekilde
gidilip dönülebilir? (C)
A) 84
B) 120 C) 1440
D) 2880 E) 3600
4. Can başta ya da sonda, Mehmet ortada olmak
üzere 7 arkadaş bir bankta kaç değişik
şekilde oturabilir? (C)
A) 60
B) 120 C) 240
D) 480
E) 7!
5. ‘MENEMEN’ sözcüğündeki harflerin yerleri
değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kaç
değişik sözcük yazılabilir? (A)
A) 210
B) 240 C) 360
D) 420
E) 7!
6. Dört kız ve dört erkek yuvarlak bir masa
etrafına kızlar yan yana olmak koşuluyla
kaç değişik biçimde oturabilirler? (B)
A) 144
B) 576 C) 2880 D) 5040
E) 4!7!
A) 28
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
15  15  16 
 +   = 
 ise, a sayısı
8. 
 a − 1  a   a − 4 
kaçtır? (E)
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
C) 224
D) 280
E) 350
10.11 kişilik fakülte kurulundan 7 kişilik
yönetim kurulu oluşturulacaktır.Yönetim
kuruluna girecek 3 kişi belli olduğuna
göre, yönetim kurulu kaç değişik şekilde
oluşturulabilir? (B)
A) 35
B) 70
C) 140
D) 330
E) 1680
11. 5 erkek, 4 kadın arasından dört kişilik gruplar
yapılmak isteniyor.Gruplarda en az iki
kadın bulunması koşuluyla, kaç değişik
grup yapılabilir? (D)
A) 46
B) 64
C) 72
D) 81
E) 89
12. 5 kız 7 erkek öğrenci arasından, içinde hem
kız hem de erkek öğrenci bulunan 4 kişilik bir
ekip kaç değişik şekilde oluşturulabilir? (A)
A) 455
B) 435 C) 210
D) 175
E) 70
13. Bir öğrenciden, girdiği 10 soruluk bir sınavda
yalnızca 7 soruyu yanıtlaması istenmektedir.
Birinci ve ikinci soruyu yanıtlaması
zorunlu olan bu öğrenci, yanıtlayacağı 7
soruyu kaç değişik şekilde seçebilir? (D)
A) 7
B) 14
14.
C) 28
D) 56
E) 112
l
G
7. P(n + 1,4 ) = 40.C (n − 1,2) ise, n kaçtır? (A)
A) 4
B) 56
F
E
A
B
C
D
d
A,B,C,D noktaları d doğrusu üzerinde; E,F,G
noktaları l doğrusu üzerindedir.Köşeleri bu
yedi noktadan herhangi üçü olan kaç üçgen
çizilebilir? (E)
A) 7
B) 12
C) 14
D) 28
E) 30
8
 a4
4 
15. 
− 2  ifadesinin açılımında baştan
 8 a 
altıncı terim aşağıdakilerden hangisine
eşittir? (A)
7 14
2
a
C) 12 a 20
A) − 112a 2
B)
32
2
2
2
D) 56a
E) 112a
21. Bir torbada mavi ve kırmızı bilyeler
bulunmaktadır.Bu torbadan rasgele çekilen
3
bir bilyenin mavi olma olasılığı
dur. Bu
10
torbada 9 mavi bilye bulunduğuna göre
kırmızı bilyelerin sayısı aşağıdakilerden
hangisidir? (D)
A) 2
B) 15
C) 18
D) 21
E) 24
10
1 

16.  a 3 − 2  ifadesinin açılımında sabit
a 

terim aşağıdakilerden hangisine eşittir? (B)
A) 105
B) 210 C) 315 D) 360 E) 420
11
A) 3
1

17.  x 2 −  açılımında baştan kaçıncı
x

terimin derecesi 16 dır? (C)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
n
17 
18 
18 
19 
 20 
A)   B)   C)   D)   E)  
9 
9 
10 
9 
10 
19. 1 den 48’e kadar numaralanmış 48 karttan
biri rasgele alınırsa, bu karttaki sayının
birler basamağının 9 olma olasılığı
nedir? (C)
1
48
B)
1
1
C)
16
12
D)
5
48
E)
1
4
20. A ve B, E örnek uzayının iki olayı olup
2
2
P( A ' ) = , P( A ∩ B) =
ve
5
15
1
P( A ' ∩ B ' ) =
ise P ( B ) nedir? (D)
5
A)
1
5
B)
1
4
C)
4
15
D)
1
3
E)
B) 4
C) 6
D) 8
E) 9
23. Bir zar ve üç para atıldığında, paralardan
en az birinin yazı ve zarın 5 ten küçük
gelme olasılığı nedir? (E)
18. n doğal sayı olmak üzere ( x + y ) in
açılımında beşinci ve on beşinci terimlerin
katsayıları birbirine eşit ise açılımın orta
teriminin katsayısı aşağıdakilerden
hangisidir? (B)
A)
22. Bir torbada toplam 12 tane mavi ve kırmızı
bilye vardır.Torbadan bir bilye çekildiğinde
mavi gelme olasılığı, kırmızı gelme
olasılığının 3 katı ise torbada kaç kırmızı
bilye vardır? (A)
A)
1
12
7
48
C)
3
8
D)
7
24
E)
7
12
24. Bir A torbasında 1 den 7 ye kadar
numaralanmış 7 bilye, B torbasında 1 den 5’e
kadar numaralanmış 5 bilye vardır.
Gelişigüzel bir torba seçilerek bundan bir
bilye çekiliyor.Çekilen bilyenin çift sayı ile
numaralanmış olduğu görülüyor.Bu bilyenin
A torbasından çekilmiş olması olasılığı
nedir? (C)
A)
5
7
B)
7
15
C)
15
29
D)
29
35
E)
35
53
25. Hileli bir para atışında 2 turaya karşılık bir
yazı geliyor.Bu para art arda iki kez
atıldığında, bir yazı bir tura gelme olasılığı
kaçtır? (E)
A)
5
12
B)
1
3
B)
2
3
C)
1
9
D)
2
9
E)
4
9
26. İçinde 4 beyaz 10 kırmızı ve 6 siyah top
bulunan bir torbadan, çekilen top torbaya
atılmamak üzere, ard arda rasgele 3 top
çekiliyor.İlk ikisinin beyaz, üçüncüsünün
kırmızı gelme olasılığı nedir? (E)
3
1
1
1
1
B)
C)
D)
E)
20
38
48
54
57
27. İki torbanın birincisinde üç beyaz, iki
siyah, ikincisinde dört beyaz, üç siyah top
vardır.Birinciden bir top alınıp ikinciye
konulduktan sonra, ikinciden bir top alınıp
birinciye konuluyor.İlk durumun elde
edilmesi olasılığı nedir? (B)
A)
A)
29
45
B)
23
40
C)
23
45
D)
38
45
39
45
E)
28. 1,2,3,4,5 kullanılarak elde edilen, rakamları
farklı, 3 basamaklı sayıların her biri bir karta
yazılarak tüm kartlar bir torbaya konuluyor.
Torbadan rasgele bir kart çekildiğinde, bu
karttaki sayının rakamları toplamının 8
olma olasılığı nedir? (D)
A)
2
35
B)
1
12
C)
1
6
D)
1
5
E)
2
9
29. İki zar atıldığında, zarlarda gelen sayıların en
az biri 3 ise, toplam sayının 6 dan küçük
gelme olasılığı nedir? (C)
A)
4
11
B)
5
11
C)
1
3
D)
5
12
E)
7
12
30. A, B, C, D, E, F gibi 6 seçmeli dersten
herhangi ikisini rasgele seçen bir
öğrencinin A ya da B’ den en az birini
seçmiş olma olasılığı nedir? (A)
A)
3
5
B)
2
5
C)
1
2
D)
1
3
E)
1
6
31. Bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyor.
Zarın tek veya paranın yazı gelme olasılığı
nedir? (E)
A)
1
4
B)
1
3
C)
1
2
D)
2
3
E)
3
4
32. Aynı cins 5 Matematik ve aynı cins 4 Fizik
kitapları içerisinden en az bir kitap seçme
olasılığı nedir? (C)
A)
1
30
B)
7
30
C)
29
30
D)
1
9!
E)
1
5!⋅4!
Dosya adı:
PERMUTASYON_KOMBINASYON_BINOM_OLASILIK_T
EST 1
Dizin:
C:\Users\TOLGA\Desktop\INTERNET\PERMUTASYON
KOMBINASYON BINOM OLASILIK
Şablon:
C:\Users\TOLGA\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Nor
mal.dotm
Başlık:
PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – BİNOM –
OLASILIK
Konu:
Yazar:
BLOK3KISIM17
Anahtar Sözcük:
Açıklamalar:
Oluşturma Tarihi:
09.01.2017 23:03:00
Düzeltme Sayısı:
2
Son Kayıt:
09.01.2017 23:03:00
Son Kaydeden:
TOLGA
Düzenleme Süresi: 1 Dakika
Son Yazdırma Tarihi: 09.01.2017 23:04:00
En Son Tüm Yazdırmada
Sayfa Sayısı:
3
Sözcük Sayısı:
1.349(yaklaşık)
Karakter Sayısı: 7.694(yaklaşık)
Download