konu : olasılık yaprak test no

advertisement
KONU : OLASILIK
YAPRAK TEST NO: 8B
1) Bir torbada 2 mavi,3 kırmızı ve 4 beyaz top
vardır. Bir zar atılarak torbadan bir top
çekiliyor. Zarın 4 ten büyük ve topun
kırmızı gelme olasılığı kaçtır?
A)
1
10
B)
1
9
C)
2
5
D)
1
12
5) Bir kalemlikteki 10 kalemden 4 ü bozuktur.
Kalemlikten rasgele alınan iki kalemden
birinin sağlam birinin bozuk olma olasılığı
kaçtır?
A)
2) İki madeni para birlikte atılıyor. En az birinin
tura gelme olasılığı kaçtır?
A)
1
4
B)
1
2
C)
2
3
D)
6)
3
4
8
15
9
52
C)
22
45
D)
36
52
40 kişilik bir korodaki öğrencilerin %75 i
erkektir. Erkeklerin %30 u ve kızların
%20 si gözlüklüdür.
Buna göre bu korodan rasgele seçilen bir
öğrencinin kız veya gözlüklü
olma
olasılığı kaçtır?
A)
3)
B)
13
40
B)
14
40
C)
15
40
D)
19
40
3 lacivert ,6 kırmızı bilyenin bulunduğu
bir torbadan geri bırakılmamak şartıyla
ard arda iki bilye çekiliyor. Çekilen
bilyenin farklı renkte olma olasılığı kaçtır?
A)
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
1
8
7)
Bir kutuda eşit miktarda sarı ve yeşil
kalem vardır. Kutudan geri atılmamak
şartıyla ard arda çekilen iki kaleminde
yeşil olma olasılığı
4) Bir çift zar birlikte atılıyor. Üst yüze gelen
sayıların toplamının
4 veya 5 olma
olasılığı kaçtır?
A)
1
6
B)
7
36
C)
2
9
D)
5
dir.
22
Buna göre başlangıçta kutuda kaç tane
kalem vardır?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 24
1
4
Sayfa
1
A) I ve II
8) Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kız
2
ü dür.
3
öğrencilerin sayısının
A)
2
5
B)
3
5
C)
4
5
D)
11) 1,2,4,5,9 rakamları ile 3 basamaklı bir sayı
yazıldığında bu sayının 5 ile bölünmeyen
bir sayı olma olasılığı nedir?
A)
Buna göre bu sınıftan rasgele seçilen bir
öğrencinin kız olma olasılığı kaçtır?
9
10
Merve’nin birinci gelme olasılığı
1
,
4
2
tür.
3
Bu yarışta İzel’in veya Merve’nin birinci
gelme olasılığı kaçtır?
3
4
B)
5
6
C)
7
8
D)
Bir torbada
1 den 10 a kadar
numaralandırılmış
kartlar
vardır.
Torbadan rasgele çekilen bir kartın;
I. Tek sayı olma olasılığı
3
5
C)
4
5
D)
24
25
3
5
B)
3
8
C)
3
28
D)
4
30
9 kırmızı
12 beyaz
B)
30 kırmızı
60 beyaz
D)
12 kırmızı
12 beyaz
11
12
C)
10)
B)
13) Aşağıdaki kutularda farklı sayıda kırmızı ve
beyaz bilyeler vardır. Bu torbalardan
hangisinden rastgele kırmızı bilye
çekilme olasılığı en fazladır?
A)
A)
1
5
12) Ali, Kerem ve Yaşar’ın içlerinde bulunduğu
8 kişilik bir grup yan yana resim
çektireceklerdir. Bu üç arkadaş resimde
yan yana olmak istemektedirler.Rasgele
bir dizilişte bu isteklerinin gerçekleşme
olasılığı kaçtır?
A)
9) Bir yarışta İzel’in birinci gelme olasılığı
B) I ve III C) I,II ve III D) I,II ve IV
5 kırmızı
3 beyaz
CEVAP ANAHTARI
1-B, 2-D, 3-A, 4-B, 5-A, 6-D, 7-B, 8-B, 9-D
10-B, 11-C, 12-C, 13-C
1
dir.
2
II. Asal sayı olma olasılığı
3
dur.
10
III. 7 den büyük olma olasılığı
3
dur.
10
IV. 7 den küçük olma olasılığı
7
dur.
10
Yukarıdaki olasılıklardan hangileri doğrudur?
Sayfa
2
Download