cuummmhhhhuuurr i yyeeetttta) 160 b) 205 c) 320

advertisement
1. Yukarıdaki Şekilde C harfinden başlayarak T harflerine
kadar komşu harfleri takip ederek
kaç tane CUMHURİYET kelimesi elde edilir ?
C
U U
M M M
H H H H
U U U
R R
İ
Y Y
E E E
T T T T
A) 160 B) 205 C) 320 D) 135 E) 140
KELEBEK kelimesinin harflerini kullanılarak
yazılabilen anlamlı veya anlamsız kelimelerin
kaç tanesinde E harflerinden ikisi yan yana gelmez?
2.
A) 30 B) 60 C) 120 D) 240 E) 420
‘’ HASTİM’’ kelimesi ile yazılabilen 6 harfli
kelimeler alfabetik sıraya dizilirse ‘’TİMSAH’’
kelimesi kaçıncı sırada olur ?
3.
A) 662 B) 663 C) 664 D) 665 E) 666
4. A={1,2,
3, 4, .............8, 9} kümesinin 4 elemanlı
rasgele bir alt kümesi yazılıyor bu kümenin
elemanlarının her hangi ikisinin ardışık sayı
olmama olasılığı nedir ?
7) Bir
bilet kuyruğunda içlerinde Serkan ve Fatih’in
bulunduğu 5 kişi vardır. Serkan daima Fatih’ten
önde olacak şekilde kaç değişik sıralama yapılabilir?
A) 30 B) 60 C) 120 D) 240 E) 360
8) 8 katlı bir binanın asansörüne , asansör 8.katta iken
binen 3 arkadaş, her katta en çok bir kişi inmek şartıyla,
8.kat dışında kaç değişik şekilde inebilirler?
V
E
D
A
T
D
E
M
İ
R
T
A
Ş
A)56 B) 96 C) 144 D) 204 E) 336
A={1,2, 3, 4, .............8, 9} kümesinin 2
elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları
ardışık değildir?
9)
A) 32
10)
B) 30
C) 28
D) 24
E) 22
Bir tiyatroya giden 5 kişi şapkalarını vestiyere bırakıyor
çıkışta bu kişilere şapkaları rastgele veriliyor.bu kişilerden
yalnız ikisinin kendine ait olan şapkayı alma olasılığı nedir?
A) 1/5 B) 1/6 C) 2/5 D) 1/10 E) 11/30
11) Özdeş bilyelerden 5 tanesi kırmızı, 4 tanesi mavi, 3
tanesi yeşildir. bunlar bir sırada herhangi iki kırmızı bilye
yan yana olmamak üzere kaç farklı şekilde dizilir.
A) 720 B) 1296 C) 1960 D) 2200 E) 1130
12) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,+,-,*,/,= karakterleri ve rakamları ile
(15 tane karakter var) 161 yazılma olasılığı nedir?
A) 7/20 B) 1/2 C) 1/225 D) 1/3375 E) 1/130
A={1,3, 5, 7, 9}kümesinin elemanlarını
kullanarak rakamları tekrarsız tüm beş
basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralanıyor. Buna göre, baştan 95. sırada
hangi sayı bulunur?
13)
A) 15 B) 18 C) 56 D) 63 E) 96
5.
A) 79531 B) 79513 C) 79351 D) 79315 E) 79135
Kapalı çarşıya 5 giriş, 3 çıkış kapısı vardır.
2 kişi aynı kapıdan girip farklı kapıdan çıkmak
üzere, kaç değişik giriş-çıkış yapabilirler?
14)
6. Bir pansiyonda 1,2,3,4,5 kişilik birer oda bostur.
Pansiyona 6 kişi geliyor. Kalınacak odalar tamamen
doldurulmak koşuluyla bu 6 kişi pansiyona kaç farklı
seklide yerleşebilir?
A)90 B)81 C)76
D)72
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
15) 72000 sayısının pozitif bölenlerinin kaç tanesi 8'e
bölünüp, 9'a bölünmez?
E)58
A) 16
B) 32
C) 48
D)60
E) 72
7 arkadaş bir cafe gider .3 kahve,2 çay ve 2 gazoz
sipariş verirler.Garson siparişlerle masaya döndüğünde
kimin ne istediğini unutur.Garsonun içecekleri doğru
dağıtma olasılığı kaçtır ?
(100,101,102,...,998,999) kümesinden alınan bir
x sayısı için x2 ve(x+100)2 sayılarının basamak
sayılarının eşit olma olasılığı kaçtır.
22)
16)
a)2/9 b)25/99 c)1/3 d)7/9 e)79/99
A) 1/7 B) 1/24
C) 1/168
D) 1/49
E) 1/210
A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,} kümesinden rasgele
seçilen 3 sayının toplamının 3 e bölünme olasılığı
kaçtır?
23)
A ={1,2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları ile iki
basamağı
aynı olan üç basamaklı kaç sayı
yazılabilir?
17)
A) 9/10 B) 1/11
A) 70 B) 72 C) 84 D) 90 E) 94
C) 19/55
D) 1/20
E) 1/45
24) Bir torbada 10 kırmızı 4 beyaz bilye ardır.Torbadan
yerine konmadan birer birer bilye çekiliyor.Torbadan
çekilen 8.topun son beyaz bilye olma olasılığı kaçtır ?
18)
İstanbul un fethinden zaferle dönen Fatih Sultan
Mehmet yan yana dizilmiş 25 tane hücrede yaşayan 25
Bizanslı esir için gardiyanlardan esirlerin uykuda
olduğu bir an bütün hücreleri açmasını ister ,sonra 2 ile
Bölünen numaralı hücreleri kapamasını ister,daha sonra
3 ile bölünen numaralı hücreleri açıksa kapamasını
Kapalı ise açmasını ister …..bu şekilde 25 ile bölünen
numaralı hücreleri açıksa kapamasını kapalı ise açmasını
İster.Bu şekilde uygulanan bir af sisteminde kaç mahkum
kurtulur ?
25 )
Yukarıdaki şekilde kaç üçgen vardır?
A) 66
B) 64 C) 62 D) 60 E) 58
A) 5 B) 20 C) 21 D) 22 E) 24
19)
V
26 )
Yukarıdaki şekilde 1d ⊥ d2 ve ardışık iki
nokta arası uzaklık birbirine eşittir. Köşeleri bu
10 noktadan üçü olan kaç tane dik üçgen
çizilebilir?
A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 E) 24
Aralarında Ali , Veli ve Mehmet’in de bulunduğu
10 kişi bir bilet kuyruğunda bekliyorlar. Bu kuyrukta
20)
.Ali Velinin, ve Veli de Mehmet in önünde
bulunma olasılığı nedir ?(Ali,Veli ve Mehmet yan
yana olmak zorunda değil)
V
E
D
A
T
D
E
M
İ
R
T
A
Ş
E E
D D D
A A A A
T T T T T
Yukarıdaki Şekilde V harfinden başlayarak T harflerine kadar
komşu harfleri takip ederek kaç tane VEDAT kelimesi elde
edilir ?
A) 10 B) 16 C) 20 D) 60 E) 120
27) Aşağıdaki daki Şekilde A harfinden başlayarak Y
harflerine kadar komşu harfleri takip ederek kaç tane
AKSARAY kelimesi elde edilir ?
A
K
S
A
A
R
A) 1/3 B) 2/ 5 C) 3/20 D) 1/6 E) 1/840
K
S
A
R
A
Bir tiyatro salonunda 10 ar koltuklu 10 sıra
bulunmaktadır ve koltuklar numaralıdır.Birbirinden
21)
Habersiz bilet alan iki arkadaşın koltuklarının yan
yana düşmesi olasılığı nedir ?
A) 9/10 B) 1/11
C) 1/55
D) 1/110
E) 1/99
S
A
R
A
Y
A) 20 B) 25 C) 30 D) 60 E) 840
28) (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) kümesinin alt kümelerinin kaç
tanesinin elamanları toplamı çift sayıdır?
A) 110 B) 116 C) 128 D) 256
E) 512
38)
29) İdam mahkumu bir adama kral bir şans
veriyor.Adama 5 beyaz 5 siyah top ve 3 torba
veriliyor.Adam topları torbalara dilediği gibi
dağıtacak ,kral gelip rasgele bir torba seçip ,seçtiği
torbadan rasgele bir top çektiğinde,eğer çekilen top
Beyaz ise adam kurtulacak siyah ise idam infaz
edilecek.Buna göre adamın canını kurtarma
olasılığı en çok kaçtır?
Şekildeki ABC üçgeni üzerinde 12 farklı nokta vardır. Bu
noktaları köşe kabul eden kaç değişik dörtgen
çizilebilir?
A) 40
A) 11/20 B) 1/25 C) 1/40 D) 19/24 E) 1/6
30)
Bir çift zar, zarlardaki sayıların toplamı 5 veya
7 gelinceye kadar atılacaktır .Buna göre, önce 5
gelme olasılığı kaçtır?
A) 0,4 B) 0,38C) 0,36 D) 0,35 E) 0,32
Bir test sınavında her biri 3 seçenekli 7 soru vardır
.Bu soruların hiçbirinin doğru cevabını bilmeyen
bir öğrenci rasgele cevap veriyor.Öğrencinin
cevapladığı sorulardan sadece ikisinin doğru olma
olasılığı nedir ?
31)
A) 7/2187 B) 1/2187 C) 3/2187 D)448/2187 E) 0,32
Çarpımları 120 olacak şekilde kaç tane (a,b,c)
pozitif tam sayı üçlüsü bulunabilir?
32)
A) 105 B) 90 C) 80 D) 75 E) 60
B) 60
C) 120 D) 180 E) 270
39) *6 erkek 4 kız öğrenci yuvarlak masa etrafına
V
E
D
A
T
D
E
M
İ
R
T
A
Ş
herhangi iki kız yan yana gelmeyecek şekilde kaç farklı
şekilde oturabilirler?*
A) 4000 B) 6000 C) 12000 D) 1800 E) 144000
40) Ortak kenarı olmayan 5 farklı dikdörtgenin en
çok kaç kesim noktası vardır?
A) 18 B) 20 C) 21 D) 40 E) 80
41)
Şekilde A noktasından D noktasına gitmek isteyen
birisi B ve C noktalarından geçmek üzere A’dan
D’ye en kısa yoldan gitmek üzere kaç değişik
yoldan gidebilir?
33 ) Özdeş 2 mavi, 2 kırmızı ve 2 sarı top bir çember
üzerinde kaç farklı şekilde dizilirler?
A) 120 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15
bbbbbbbaaaaa(7 tane b ve 5 tane a düzgün bir
şekilde sıralanacak.içinde baba bulunan kaç farklı
sıralama yapılabilir.
NOT:(baba(b)....) ile (baba(a)....)farklı sıralamalar.
A) 60 B) 120 C) 140 D) 180 E) 200
42) 5 özdeş hediye 4 çocuğa, her çocuğa istenildiği kadar
verilerek kaç farklı şekilde dağıtılır? (Cvp 56)
34)
A) 60 B) 56 C) 40 D) 35 E) 20
43)
A) [9!]/[5!.3!] B) [9!]/[5!.4!] C) [12!]/[5!.4!]D) [9!]/[5!.3!] E) [12!]/[7!.4!]
35)
Yukarıdaki şekil eş karelerden oluşturulmuştur. Şekilde kaç
tane dikdörtgen vardır?
1,2,3,4,5,6,7 sayıları kullanılarak tekler kendi
arasında çiftlerde kendi arasında küçükten büyüğe
sıralı olacak şekilde kaç farklı 7 basamaklı sayı
yazılabilir?
36)
A) 105 B) 95
C) 87
D) 75
E) 70
44)
A) 100 B) 90 C) 80 D) 75 E) 35
37) farklı 6 oyuncak 4 kişiye her birine az bir tane
Şekilde dikdörtgenleri üzerinde bulunan noktalar
birleştirilerek en fazla kaç tane üçgen çizilebilir?
verilmek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılır???
A) 480 B) 1080 C) 1560 D) 2500 E) 5120
A) 90 B) 108 C) 110 D) 112 E) 198
45)7
tabanındaki rakamları farklı 3 basamaklı kaç
tane sayı yazılabilir?
54) a, b ve c birer doğa! sayı olmak üzere,
a + b + c = 7 eşitliğini sağlayan kaç farklı (a, b, c)
üçlüsü vardır?
A) 25 B) 50 C) 75 D) 105 E) 180
A)36 B)42 C)48 D)54 E)60
46)
55) a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere,
a + b + c = 12 eşitliğini sağlayan kaç farklı
(a, b, c) üçlüsü vardır?
A)55 B)56 C)58 D)60 E)64
Şekilde taralı dairenin herhangi bir parçasını
kapsayan kaç farklı dikdörtgen vardır?
56) a <b <c <d olmak üzere, abcd biçiminde 4
basamak lı kaç değişik sayı yazılabiir?
A) 150 B) 160 C) 170 D) 190 E) 200
A) 108 B) 112 C) 118 D) 126 E) 132
47) Bir nişancının bir atışta hedefi vurma olasılığı
1/3 tür nişancı hedefe peş peşe 5 atış yaptığında
hedefi 2 kez vurma olasılığı kaçtır?
A={1,2, 3, …..,1200} kümesinin elemanlanndan
rastgele biri seçiliyor.
Seçilen sayının 3, 4 ve 5 ten en az birine tam
bölünme olasılığı kaçtır?
48)
A) 0,54 B) 0,6 C) 0,72 D) 0,75
57)
58)
E) 0,76
49) 4 evli çift rastgele yan yana oturuyor.
Hiçbir kadının, kocasının yanında oturmama
olasılığı kaçtır?
A)9/35 B)2/7 C)11/35
D)12/35
E)2/5
50) Bir davete giden 5 kişi şapkalarını vestiyere
bırakıyor. Çıkışta şapkalarını geri alırken her birine
rasgele bir şapka veriliyor.Buna göre, hiçbirinin
kendisine alt şapkayı almama olasılığı kaçtır?
A) 1/3 B)11/30 C)2/5 D)13/30 E)7/15
51) A ile B bir zar oyunu oynuyorlar. A ve B
sırayla, ikisinden biri 6 atıncaya kadar zar atacaklar
ve 6yı ilk atan oyunu kazanacaktır.Zar atmaya ilk
A başladığına göre, A nın bu oyunu kazanma
olasılığı kaçtır?
A)3/4 B) 5/8 C) 3/5
D) 4/7 E)6/11
52) Rakamları toplamı 8 olan kaç tane 3 basamaklı
doğal sayı vardır?
A) 32 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48
53) 10 000 den küçük olan doğal sayılardan kaç
tanesinin rakamları toplamı 8 dir?
A) 136 B) 145 C) 152 D) 165 E) 178
A)9/125 B)2/25 C)11/125 D)12/125 E)54/125
59)
V
E
D
A
T
D
E
M
İ
R
T
A
Ş
A) 5/32 B)5/ 36 C)5/72 D) 1/44
E) 7/72
60)
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
C
D
A
D
B
B
E
C
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
D
B
C
B
D
D
B
C
D
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
C
E
C
A
B
A
E
D
A
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
D
B
E
A
C
E
C
E
E
E
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
B
B
C
E
E
D
E
B
D
B
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
E
B
D
A
A
D
A
E
C
A
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards