Rekabet Kurulu`nun 3.8.2006 tarih, 06-57/728

advertisement
Rekabet Kurulu’nun 3.8.2006 tarih, 06-57/728-M sayılı Kararı Gereği Yürütülen
Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı’nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun’un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
(27 Temmuz 2007)
Rekabet Kurulu’nun 3.8.2006 tarih, 06-57/728-M sayılı Kurul kararı uyarınca Kiraz alımı ve
ihracatı yapan firmaların, üretilen kirazların alım fiyatlarını ve diğer koşulları belirlemek
suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için, 4054 sayılı
Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma sonucunda, tespitler
ve ilgili tarafların savunmaları, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporu, Ek
Yazılı Görüş ve Sözlü Savunma toplantısındaki açıklamalar değerlendirilerek, 24.7.2007
tarihinde yapılan 07-60 sayılı Rekabet Kurulu toplantısında 713-245 sayılı aşağıdaki nihai
karar alınmıştır:
1a) Alara Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Cena Dış Tic. ve Tarım Ürünleri San. A.Ş.,
Çelikoğlu Otomotiv Kom. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Sultan Tarım Ürünleri Gıda
Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Er-şah Gıda İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Pia Frucht Gıda Lojistik
ve Dış Tic. Ltd. Şti., Dönüş İthalat İhracat ve Tic. A.Ş., Yavuzlar Gıda Mad. İth. İhr. ve
Paz. Ltd. Şti., Paşam Tarım Turizm Gıda Sanayi Pazarlama Ltd. Şti., Andiç Gıda
Tekstil Makine Taşıma Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine
OYBİRLİĞİ ile,
b) Ana Meyve Tarım Ticaret Ltd. Şti., Başer Tarım Gıda San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.,
Barış Deniz Uluslararası Tarım Ticaret İthalat İhracat San. A.Ş.’nin 4054 sayılı
Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine OYÇOKLUĞU ile,
2- Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; 2005 yılı net
satışları üzerinden,
a) takdiren %1'i oranında olmak üzere;




Alara Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 487.517,71 YTL.
Dönüş İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.’ye 190.174,62 YTL.
Sultan Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye 58.498,52 YTL.
Yavuzlar Gıda Mad. İth. İhr. ve Paz. Ltd. Şti.’ye 200.553,11 YTL.
b) takdiren % 0,5 (binde beş)'i oranında olmak üzere;






Cena Dış Tic. ve Tarım Ürünleri San. A.Ş.’ye 54.006,63 YTL.
Er-şah Gıda İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 24.798,31 YTL.
Pia Frucht Gıda Lojistik ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ye 88.345,34 YTL.
Paşam Tarım Turizm Gıda Sanayi Pazarlama Ltd. Şti.’ye 8.340,50 YTL.
Andiç Gıda Tekstil Makine Taşıma Ltd. Şti.’ye 88.186,90 YTL.
Çelikoğlu Otomotiv Kom. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 53.584,65 YTL.
idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,
c) takdiren % 0,5 (binde beş)'i oranında olmak üzere;
 Ana Meyve Tarım Ticaret Ltd. Şti.’ye 8.139,64 YTL.
 Başer Tarım Gıda San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.’ye 28.100,41 YTL.
 Barış Deniz Uluslararası Tarım Ticaret İthalat İhracat Sanayi A.Ş.’ye 59.696,92
YTL.
idari para cezası verilmesine OYÇOKLUĞU ile,
3- Köklü Tarım Nakliye Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Lara Dış Ticaret
Ltd. Şti., Gök İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Antalya Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin
anılan kartel anlaşmasına katıldığına dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından
anılan şirketler hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına OYBİRLİĞİ ile
gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilmek üzere karar verilmiştir.
Download