“Türkiye`nin gündemi, AB üyelik müzakerelerinin başlatılması ve

advertisement
BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
Hatay – 4.6.2004
“Türkiye’nin gündemi, AB üyelik müzakerelerinin başlatılması ve
ekonomide istikrar içinde büyümenin sağlanmasıdır”
Türkiye SİAD Platformu Başkanlar Kurulu, Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği’nin ev
sahipliğinde Hatay’da gerçekleştirdiği toplantıda, “Türkiye’yi gerçek gündem maddeleri
dışına çeken tartışmalardan kaçınmak” gerektiğini vurgulayarak, şu
görüşlerin
kamuoyuna duyurulmasına karar verdi:
Ekonomik, siyasal ve sosyal olarak son derece hassas bir çizgide ilerleyen Türkiye’de, son
yıllarda sık sık, ülkenin ana gündeminden sapıldığına ve gereksiz zaman, enerji ve kaynak
israfına yol açıldığına tanık oluyoruz. Bunun son örneğini YÖK Yasa Tasarısı’nda gördük. Bu
konunun tüm tarafların katılımıyla sonuca ulaştırılması, bugüne kadar yitirilen zamanın boşa
gitmemesinin tek koşuludur.
Biz Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren sanayici ve işadamları olarak, Türkiye’de
her kesimin dikkatle odaklanması gereken gündem maddelerinin “AB üyelik
müzakerelerinin başlatılması ve makroekonomik istikrar içinde büyümenin sağlanması”
olduğuna inanıyoruz.
Her ne kadar, bugüne kadarki gelişmeler, bizi, müzakerelerin başlatılması kararına çok
yaklaştırdıysa da, önümüzdeki 6 aylık sürede çabalarımızı yoğunlaştırma mecburiyeti
bulunmaktadır. Bu süre içinde, Türkiye’nin, Kopenhag kriterleri doğrultusunda bugüne
kadar gerçekleştirdiği reformları destekleyecek uygulama örneklerini artırmak, bu
reformlara ters düşen vaka sayısını en aza indirmek için özel bir gayrat sarfetmesi
gerektiği açıktır. Bu bile, hükümetin mesaisini işgal edecek başlıbaşına kapsamlı bir konudur.
Makro dengelerin kalıcı olarak tesisi, ekonomimizin yapısal olarak güçlendirilmesi,
istikrar içinde büyümeye geçilerek ülkenin kanayan yarası işsizliğe çare üretilmesi,
hükümetin zaman, enerji ve kaynak ayırması gereken acil gündem maddeleridir.
Ülke ekonomisini kalıcı olarak ve fazla zaman yitirmeden güçlendirebilmek için, hükümetin,
aşağıdaki hususlarda çalışmalarına hız verme zorunluluğu bulunmaktadır:
•
Türkiye’nin IMF ile olan ilişkilerinin geleceği, daha fazla spekülasyona meydan
vermeden, aydınlığa kavuşturulmalıdır. Dileğimiz, IMF şemsiyesinin bir süre
daha devam ettirilmesinin sağlanmasıdır.
•
Kamu gelirlerinin artırılması için, gerçekçi vergi oranlarıyla üretimi ve yatırımı
destekleyen, kayıtlı ekonomiyi ve ihstihdamı özendiren, kayıtdışını kayıt altına
alan bir vergi sistemine geçmek üzere vergi yasaları hızla değiştirilmelidir.
•
Özelleştirmelerin daha fazla geciktirilmesine Türkiye’nin tahammülü
kalmamıştır. 25 yıldır yapılan hatalardan artık ders alınmalıdır. Hukuksal
altyapının eksiklerinin giderilmesi, bürokratik engellemelerin zemininin ortadan
kaldırılması ve siyasi iradenin güçlendirilmesi ile özelleştirmeler tamamlanmalı
ve bu konu Türkiye’nin gündeminden çıkarılmalıdır.
•
Kamu idaresi yeniden yapılandırılmalı; ekonomi yönetiminde istikrar, adalet ve
güven tesisi edilmelidir.
•
Yatırım ortamının iyileştirilmesinin, yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinin
işsizlikle mücadelede tek silah olduğu bir an önce kavranarak, bu alandaki
çalışmalar hızla tamamlanmalıdır.
Türkiye SİAD Platformu, bu Başkanlar Kurulu’na ev sahipliği yapan Hatay SİAD’a
şükranlarını sunar. Bu vesile ile, Hatay ilinin, 38 trilyon lira harcanarak %72’si tamamlanan
Hatay havalimanı inşaatının bitirilmesi, duble yol rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi,
bölgede kültür ve tarih turizminin geliştirilmesi, İskenderun Limanı’nın özelleştirilmesinin
önündeki engellerin kaldırılması yönündeki taleplerini kamuoyuna duyurmayı bir borç bilir.
Download