PowerPoint Sunusu

advertisement
ADIM ADIM
YGS-LYS
12. ADIM
CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ
ORGANİK MADDELER 6- PROTEİNLER
3) PROTEİN
Canlıların yapısında en
fazla bulunan organik
moleküldür.
İnsan vücudunda depo
edilemezler. Fazlası
yağa dönüştürülerek
depolanır.
Yapısında C, H, O ve N
bulunur. Bazılarında S
ve P da bulunabilir.
Sindirime uğrarlar.
Genetik madde
üzerindeki şifreye göre
dehidrasyon sentezi ile
üretilirler.
Yapıcı-onarıcıdırlar.
Zorunlu durumlarda
enerji verici olarak da
kullanılırlar.
Monomerleri
aminoasittir.
Aminoasitler hücre
zarından geçebilir.
Ribozomda üretilirler.
AMİNOASİT
Aminoasitler proteinlerin temel
yapı birimleridir.
Yapısında karbon atomuna bağlı üç
grup bulunur. Bunlar; amino grup
(NH3), karboksil grup (COOH) ve
radikal grup (R) tur.
Radikal grup yerine farklı
moleküller bağlanır. Bağlanan bu
moleküllerde aminoasitlerde
çeşitliliğe neden olur.
Canlılarda 20 çeşit aminoasit
vardır.
Doğada bulunan 20 çeşit
aminoasitten 8 tanesi hayvanlar
tarafından üretilemez ve dışarıdan
hazır alınması gerekir. Dışarıdan
hazır alınması gereken bu
aminoasitlere TEMEL(ESANSİYEL)
AMİNOASİT denir.
Canlılarda meydana gelen aşağıdaki dehidrasyon
tepkimelerinden hangisi genlerin kontrolünde gerçekleşir?
A)
Protein sentezi
B)
Nişasta sentezi
C)
Yağ sentezi
D)
Glikojen sentezi
E)
Selüloz sentezi
• K organik molekülü oksijenle yandığında karbondioksit ve su
oluşur.
• L organik molekülünin yapısında yalnızca C, H, ve O atomları
bulunur.
• M organik molekülünün enerji verdiği tepkimelerde azotlu
artık ürünler oluşur.
Yukarıda K, L ve M olarak belirtilmiş üç farklı organik molekülle
ilgili incelemelerden elde edilen sonuçlar verilmiştir. Bu
sonuçlara bakılarak hangi moleküller hakkında kesin bilgilere
ulaşılır?
Proteinlerin yapıtaşları ile ilgiliİ;
1.
Sindirime uğramazlar
2.
Ribozomda üretilirler
3.
Azot atomu içerirler
Yargılarından hangileri doğru değildir?
A)
Yalnız 1
B)
Yalnız 2
C)
1 ve 2
D)
1 ve 3
E)
2 ve 3
Sağlıklı bir insanın vücudunda aşağıdaki moleküllerden hangisi
sentezlenemez?
A)
Temel amino asit
B)
Doymuş yağ
A)
K
C)
Protein
B)
L
D)
Glikojen
C)
M
E)
Hemoglobin
D)
K ve L
E)
K ve M
Çok sayıda amino asitin dehidrasyon sentezi ile birleşmesiyle polipeptid oluşur.
İki amino asit birbirine bağlanırken birinin amino grubu ile diğerinin karboksil grubu arasında peptid bağı kurulur. Bu bağın kurulması
sırasında da bir molekül su açığa çıkar.
İki amino asit birleşirse: DİPEPTİD
üç amino asit birleşirse: TRİPEPTİD
çok sayıda amino asit birleşirse: POLİPEPTİD oluşur.
Her polipeptid kendine özgü bir aminoasit dizisine sahiptir. 20 çeşit amino asit FARKLI SAYI, FARKLI SIRA ve FARKLI ÇEŞİTTE bir araya
gelerek binlerce çeşit polipeptidin ortaya çıkmasına neden olur.
Polipeptidlerin yapısına hangi aminoasit çeşitinin hangi sırayla geleceği DNA tarafından belirlenir. Yakın akraba olan canlılarda DNA
benzer olacağından proteinlerde benzer olacaktır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards