test 3 - DNA ve genetik kod

advertisement
8. Sınıf
Test - 3
Fen Bilimleri
DNA ve Genetik Kod
3. Bir canlıya ait hücrede bulunan DNA
molekülündeki nükleotidlerin yapısında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
1. Aşağıda bir nükleotiti oluşturan yapılar ve bu
yapılara ait şekiller gösterilmiştir.
A) Gen
B) Baz
C) Şeker
Buna göre bu nükleotidin karşısına aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
D) Fosfat
A) Adenin bazı - Deoksiriboz şekeri - Fosfat
B) Guanin bazı - Deoksiriboz şekeri - Fosfat
C) Sitozin bazı - Deoksiriboz şekeri - Fosfat
D) Timin bazı - Deoksiriboz şekeri - Fosfat
4. İkiz olan kardeşlerin dış görünüşlerinin aynı
olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Nükleotid çeşidi
Bilimbenimle
B) DNA eşlenmesi
2. Aşağıda bazı canlılara ait resimler verilmiştir.
Amip
Papatya
C) Nükleotid dizilimi
D) Hücrede DNA’nın bulunduğu yer
5.
İnsan
Buna göre bu canlıların bir hücresindeki bulunan
DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi
kesinlikle ortaktır?
Yukarıdaki yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Nükleotit sayıları
A) Nükleotid içerir.
B) Nükleotit çeşidi sayısı
B) Kalıtsal özellikleri taşır.
C) Fosfat molekülü sayısı
C) İçeriğinde genler bulunur.
D) Adenin nükleotidi sayısı
D) Bütün canlılarda eşit sayıda bulunur.
8. Sınıf Fen Bilimleri
Bilimbenimle
DNA ve Genetik Kod
6. Aşağıda insana ait bir hücredeki DNA
molekülünün bir parçası verilmiştir.
8. Vücudumuzda bulunan genlerle ilgili,
I.
Anne babanın kalıtsal özellikleri çocuklarına
genler ile aktarılır.
II. Aynı anne babanın çocuklarının
hücrelerinde bulunan genlerin nükleotid
diziliş sırası aynıdır.
III. Bir kromozom üzerinde çok sayıda gen
bulunabilir.
Bu molekülde I, II, III ve IV numaralı bazların hangisinde eşleşme hatası yapılmıştır?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I
B) II
C) III
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
D) IV
9.
I.
II. Sitoplazmadaki serbest dolaşan
nükleotidler birbirinden ayrılan DNA
zincirindeki nükleotidlere uygun bir şekilde
bağlanır.
Bilimbenimle
7. Aşağıda canlıların genetik yapısı ile ilgili olan
yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir.
DNA’nın molekülü fermuar gibi açılmaya
başlar.
III. Sitoplazmada serbest dolaşan nükleotidler
DNA’nın açılan zincirlerinin karşısına
gelmeye başlar.
IV. DNA eşlenmesi sonunda aynı kalıtsal
özellikte iki yeni DNA oluşur.
DNA eşlenmesi ile ilgili olayların gerçekleşme
sırasının doğru olabilmesi için hangi numara ile
gösterilen ifadelerin yer değiştirmesi gerekir?
Buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) II ve III
D) I ve IV
10. Bilgi: Kromozom yapısı DNA’dan büyüktür.
A) I numaralı yapı iki kardeşin hücrelerinde aynı
sayıda bulunur.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
doğrudur?
B) II numaralı yapı hücrenin yaşamsal olaylarını
yönetir.
A) Kromozomların yapısında nükleotidler vardır.
C) III numaralı yapı canlının saç ve göz rengi gibi
özelliklerini oluşturan nükleotid bölgeleridir.
B) DNA’nın yapısında nükleotidler vardır.
D) IV numaralı yapı organik bazdır.
D) Kromozomlar, DNA ve bazı proteinlerden
oluşur.
8. Sınıf Fen Bilimleri
C) Kromozomlar çekirdek içerisinde yer alır.
Bilimbenimle
DNA ve Genetik Kod
Download