test 2 - DNA ve genetik kod

advertisement
8. Sınıf
Test - 2
Fen Bilimleri
DNA ve Genetik Kod
4.
1. Öğretmen tahtaya aşağıdaki bilgileri yazmıştır.
I.
Hücrenin yönetici molekülüdür.
II. Kalıtsal bilgileri taşır.
III. Canlılık faaliyetlerini yönetir.
Tahtaya yazılan ifadelerden hangileri DNA’ya aittir?
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
Nükleotid
Gen
Kromozom
Yukarıda verilen kalıtsal yapılar küçükten büyüğe
doğru sıralandığında üçüncü kavram hangisi olur?
IV. Organik bazlar arasındaki oran her zaman
1’dir.
A) I ve III
DNA
A) Gen
B) DNA
C) Kromozom
D) Nükleotid
Bilimbenimle
2. Yandaki şekilde DNA molekülünün tek
ipliğindeki nükleotidler verilmiştir.
Bu DNA molekülü parçasınının diğer
zincirinde kaç tane guanin nükleotidi
vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
3. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z ile gösterilen DNA
örneklerinde bulunan bazı maddelerin miktarı
verilmiştir.
DNA
örnekleri
Adenin
bazı
Guanin
bazı
Fosfat
Şeker
X
200
?
1200
?
Y
?
1600
?
4000
Z
300
?
1800
?
Buna göre;
I.
Guanin miktarı en az olan DNA örneği Z’dir.
5. Bir DNA molekülünde bulunan madde ve miktarı
aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Bu grafiğe göre;
I.
II. Şeker miktarı ez az olan DNA örneği X’tir.
X, adenin organik bazı olmalıdır.
II. DNA’daki fosfat sayısı miktarı Y ile
gösterilmiştir.
III. Fosfat miktarı en fazla olan DNA örneği
Y’dir.
III. Şeker miktarı olan K, 400 olmalıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
8. Sınıf Fen Bilimleri
Bilimbenimle
DNA ve Genetik Kod
9. DNA molekülünde bulunan bir nükleotidin
yapısı aşağıda gösterilmiştir.
6. İnsana ait bir hücrenin çekirdeğinde bulunan bazı
moleküllerin sayısı aşağıda verilmiştir.
Fosfat: 26
Adenin: 30
Guanin: 27
Deoksiriboz şekeri: 22
Timin: 23
Sitozin: 25
Bu hücrede en fazla kaç nükleotid oluşabilir?
A) 22
B) 23
C) 26
Buna göre;
I.
D) 30
DNA molekülü yapısında her zaman
yukarıda verilen nükleotidin karşında
timin nükleotidi bulunur.
II. Bu nükleotidin yapısında deoksiriboz
şekeri gösterilmemiştir.
III. Bu nükleotidin adı adenin
nükleotididir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
Bu yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) DNA molekülündeki toplam nükleotid
sayısı 1 numaralı yapının sayısına eşittir.
B) 2 numaralı şekil DNA’daki şekeri
göstermektedir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
Bilimbenimle
7. DNA molekülünde bulunan nükleotidte
bulunan yapılar aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.
10. Aşağıda hücredeki kalıtsal yapılarla ilgili
bir kavram haritası verilmiştir.
C) 3 numaralı şekil fosfatı temsil etmektedir.
D) Aynı DNA molekülünde 1 ve 3 numaralı
yapıların sayısı eşittir.
8. DNA molekülünün eşlenmesi sırasında;
I.
Nükleotidler arasındaki kimyasal
bağlar kopar ve yeniden oluşur.
Kavram haritasında boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
II. Yeni DNA molekülleri tek zincirlidir.
III. Bir nükleotid çeşidi kullanılır.
I
II
III
olaylardan hangisi ya da hangileri
gerçekleşir?
A)
Nükleotid
DNA
Protein
B)
DNA
Nükleotid
Gen
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)
Kromozom
Gen
Nükleotid
C) I ve II
D) I, II ve III
D)
DNA
Nükleotid
Protein
8. Sınıf Fen Bilimleri
Bilimbenimle
DNA ve Genetik Kod
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards