DNA Mikroarrayler: İfade profillemesi ve aday genlerin

advertisement
Biyoteknoloji ve Genetik II
111111
MOLEKÜLER EVRİM
Prof. Dr. Hilâl Özdağ
Moleküler Tekniklerin
Avantajları
• Moleküler Veriler:
– Genetik niteliktedir ve bütün organizmalarda
araştırılabilir.
– Geniş veri seti oluştururlar.
– Aynı karakteristikler kullanılmak suretiyle
bütün organizmalar kıyaslanabilir.
– Nicelendirilebilir özelliktedir.
– Evrim süreci ile ilgili bilgi sağlar.
Moleküler Tekniklerin
Avantajları
Protein Varyasyonu
DNA Dizilim Varyasyonu
DNA Dizilim Varyasyonu
Moleküler Değişim Hızı
• Nükleotid değişim hızını hesaplayabilmek için farklı organizmalar
arasındaki homolog dizilimlere bakılır.
• Bu iki homolog dizilim arasında farklılık gösteren nükleotid sayısı
belirlenir.
• Mesela fosil kayıtlarına göre birbirlerinden 15 milyon yıl önce ayrılan
fare ve sıçanın büyüme hormon geninin dizilimleri karşılaştırılırsa…
• Birbirlerinden ayrıldıklarından beri değişen nükleotid sayısı belirlenir.
• Aynı nokta birden fazla kez mutasyon uğramış olduğu için nükleotid
değişim sayısı iki dizilim arasındaki nükleotid farklılık sayısından fazladır.
• Bu nedenle gerçekleşmiş olan gerçek değişim sayısını ortaya çıkarmak
için özel matematik modeller geliştirilmiştir.
• Nükleotid değişim hızını bulmak için her bir nükleotid noktası için
nükleotid değişim sayısı bu iki organizmayı birbirinden ayıran evrimsel
zamana bölünür.
• Fare ve sıçan büyüme hormonu geni için ortalama nükleotid değişim hızı
8x10-9
Moleküler Değişim Hızı
Moleküler Değişim Hızı
Moleküler Değişim Hızı
Moleküler Değişim Hızı
Moleküler Filogeni
Sitokrom C
Moleküler Filogeni
Sitokrom C
Moleküler Filogeni
Sitokrom C
HAYAT AĞACI
Primatların Evrimi
Download