haftalık ekonomi ve finans bülteni

advertisement
HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ
İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ
11 Mart 2013/ 10
İktisadi Araştırmalar Bölümü
İzlem Erdem - Müdür
[email protected] om.tr
Figen Yılmaz - Müd. Yrd.
[email protected] om.tr
Özgür Demirtaş - Uzman
[email protected] om.tr
Hatic e Erkiletlioğlu - Uzman
hatic [email protected] om.tr
Aslı Göksun Ş at S ezgin - Uzman
[email protected] om.tr
İlker Ş ahin - Uzm. Yrd.
[email protected] om.tr
Ahmet Aşarkaya - Uzm. Yrd.
[email protected] om.tr
Neden Önemli
Reel Efektif Döviz Kuru
Nominal efektif döviz kuru
(NEK),
Türkiye’nin
dış
ticaretinde önemli paya sahip
ülkelerin para birimlerinden
oluşan sepete göre, Türk Lirası
(TL)’nın
ağırlıklı
ortalama
değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret
akımları
kullanılarak
belirlenmektedir. Reel efektif
döviz kuru (REK) ise NEK’deki
nispi fiyat etkileri arındırılarak
elde edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası
(TCMB)
tarafından
hesaplanan reel efektif döviz
kuru endeksleri ülkemiz fiyat
düzeyinin dış ticaret yaptığımız
ülkelerin
fiyat
düzeylerine
oranının
ağırlıklı
geometrik
ortalaması
alınarak
hesaplanmaktadır.
TCMB tarafından hesaplanan
reel efektif kur endekslerinde
Avrupa
Merkez
Bankası
(European Central Bank - ECB)
ve
Uluslararası
Ödemeler
Bankası (Bank for International
Settlements – BIS) tarafından
izlenen yöntem benimsenmiş
Haftaya Bakış
Yurt içi ve yurtdışı veri açıklamaları açısından oldukça hareketli bir hafta geride kaldı.
Yurtiçinde enflasyon, istihdam ve sanayi üretimi ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru
verileri oldukça yakından izlendi. Yurtdışında ise başlıca merkez bankalarının genişlemeci
para politikalarına devam edip etmeyeceği yoğun biçimde tartışılırken, Fed’in genişlemeci
para politikasının sürdürülebilmesi için ABD istihdam verilerinde düzelme yaşanmasını
önkoşul olarak görmesi nedeniyle bu veri gündemde oldukça önemli yer işgal etti.
TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı enflasyon rakamları, hem TÜFE’de hem de ÜFE’de beklentilerin
altında kaldı. TÜFE Ocak ayına göre %0,30 artış kaydederken, yıllık bazda ise %7,03
yükseldi. TÜFE’nin beklentilerin altında seyretmesinde güçlü mevsimsel etkiye bağlı olarak
giyim ve ayakkabı grubunda aylık bazda kaydedilen %6,4’lük düşüşün endeksi 50 baz puan
aşağı çekmesi belirleyici oldu. ÜFE’de ise, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı grubundaki %
14’lük gerilemeye bağlı olarak Ocak ayına göre %0,13 düşüş yaşandı. Yıllık bazda %1,84
düzeyine gerileyen ÜFE’deki artış Aralık ayından bu yana daralmaya devam ediyor. Şubat
ayı enflasyon gelişmelerinin detayına Enflasyon Gelişmeleri bültenimizden ulaşabilirsiniz.
TCMB tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REK), Şubat ayında TMCB
Başkanı Erdem Başçı’nın eşik olarak gördüklerini ve ölçülü tepki göstereceklerini açıkladığı
120 seviyesinin hemen altında 119,69 değerini aldı. Ocak ayında 120,16 olarak açıklanan,
ancak 120,39’a revize edilen REK’in Şubat ayında 120’nin altına inmesinde, TL’de yaşanan
değer kaybı kadar Şubat ayı enflasyon rakamlarında izlenen olumlu seyrin de etkisi olduğu
görülüyor.
TÜİK 2012 yılı istihdam rakamlarını açıkladı. Buna göre 2012 yılı sonunda işsizlik oranı bir
önceki yıla göre 0,6 puan gerileyerek %9,2 oldu. 2012 yılında istihdam edilenlerin sayısı 711
bin kişi artarken, tarım dışı istihdamdaki yükseliş 757 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin
sayısındaki artışta hizmet sektörünün belirleyici olduğu görülüyor. Nitekim geçtiğimiz yıl
hizmet sektörünün istihdam edilen nüfustan aldığı payın arttığı, diğer tüm sektörlerin
payının ise gerilediği gözlendi. 2012’de ülke genelinde işgücüne katılım oranı 0,1 puan
artarak %50’ye çıkarken, kadınların işgücüne katılım oranında kaydedilen 0,7 puanlık
yükseliş dikkat çekiyor. Öte yandan, genç nüfustaki işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,9
puan gerilemiş olsa da, halen %17,5 ile oldukça yüksek seviyede bulunuyor.
TÜİK, artık 2010 temel yıllı olarak hesaplamaya başladığı sanayi üretim endeksinin Ocak
ayında aldığı değerleri açıkladı. Sanayi üretim endeksi, yıllık bazda takvim etkisinden, aylık
bazda ise takvim ve mevsim etkisinden arındırılarak ilan edilecek. Buna göre tüm ana
sektörlerde aylık bazda sanayi üretiminin arttığı görülüyor. Önceki aya göre toplam sanayi
üretim artışı %2,3 olurken, imalat sanayi üretimi %2,7 yükselerek bu artışın esas itici gücünü
oluşturdu. Yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde ise toplam
sanayi üretiminde %1,9, imalat sanayi üretiminde %3,2 artış yaşanırken, madencilik ve
taşocakçılığında %3,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü endeksinde %3,2 üretim
düşüşü olduğu görüldü. Yıllık bazda üretimin ana sanayi gruplarından enerjide %4,
KAPANIŞ VERİLERİ (8 Mart)
İMKB-100
:
83.542
€/$
:
1,3004
USD
:
1,7949
$/¥
:
96,02
EURO
:
2,3512
Pe trol ($/varil)
:
109,86
Göste rge Tahvil Bile şik Faizi
:
%5,73
Altın ($/ons)
:
1.577,74
Diğer çalışmalarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
11 Mart 2013
Haftaya Bakış
Neden Önemli
olup, 36 ülke kapsanarak 20062008 dönemi ticaret verileri
kullanılmıştır. TÜFE ve ÜFE
bazlı endekslere ek olarak birim
işgücü maliyeti (BİM) bazlı reel
efektif döviz kuru endeksi
türetilmiş, ayrıca TÜFE bazlı reel
efektif döviz kuru endeksi, ülke
ağırlıkları hesaplamalarına dâhil
edilen gelişmiş ve gelişmekte
olan ülke grupları için ayrı ayrı
hesaplanmıştır.
Farklı REK hesaplamalarında
ülke sayısı, veri kısıtına bağlı
olarak değişmiştir. TÜFE bazlı
REK
endeksinin
hesaplanmasında 36, ÜFE’ye ve
BİM’e dayalı REK endekslerinin
oluşturulmasında ise sırasıyla 31
ve
20
ülkenin
ağırlıkları
kullanılmıştır.
Yeni
seriler,
Türkiye İstatistik Kurumu’nun
yayımladığı mevcut tüketici
fiyatları endeksi verileri ile
uyumlu olacak şekilde,
2003
yılından itibaren yayımlanmaya
başlanmıştır.
Reel efektif kurun artışı TL’nin
reel olarak değer kazandığını,
diğer
bir
anlatımla
Türk
mallarının
yabancı
mallar
cinsinden
fiyatının
arttığını
göstermektedir
dayanıklı tüketim mallarında %3,3 gerilediği dikkat çekiyor. Açıklanan üretim
rakamlarındaki zayıflık yılın ilk ayında ekonomideki toparlanmanın yavaş seyretmeye
devam ettiğini gösteriyor.
Geçen hafta uluslararası piyasaların odak noktasında ABD Şubat ayı istihdam verileri vardı.
Beklentileri oldukça aşarak ekonomik toparlanmaya ilişkin güçlü bir sinyal veren veriye
göre, ABD’de Şubat ayında istihdam 236.000 kişi arttı. 246.000 kişi artan özel sektör
istihdamının belirleyici olduğu ABD işgücü piyasasında, hizmet sektörü istihdamındaki
179.000 kişilik hızlı yükseliş özellikle dikkat çekti. Açıklanan son istihdam rakamlarıyla
birlikte ABD’de işsizlik oranının bir önceki ay bulunduğu %7,9 seviyesinden %7,7’ye
gerilediği görüldü. FED’in işgücü piyasasındaki toparlanmayı parasal genişlemeye devam
etmek için önkoşul olarak görmesi nedeniyle istihdam verisinin önümüzdeki dönemlerde de
yakından izleneceğini düşünüyoruz.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Japonya, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları
toplantılarından faiz oranlarına ilişkin yeni bir düzenleme çıkmadı. Faiz oranları
değişmemekle birlikte, özellikle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) 375 milyar sterlinlik
varlık alım programını arttırabileceği yönündeki beklentiler de boşa çıkmış oldu. Bununla
birlikte, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi, politika faizinin
değiştirilmediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Euro Alanı için öngördükleri 2013
ve 2014 büyüme tahmin aralıklarını aşağı çektiklerini duyurdu. Draghi, Euro Alanı’nın
yılsonuna doğru tedrici bir toparlanma içine gireceğini ve yılı %0,1-0,9 aralığında küçülmeyle
kapatacağını ifade etti.
Geçtiğimiz hafta, ECB toplantısında faiz oranlarında indirime gidilmesi fikrinin
tartışıldığının vurgulanması, FED yetkililerinden ardı ardına gelen varlık alım programının
devam edeceği yönündeki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası Başkanlığı (BOJ) için aday
gösterilen Kuroda’nın mevcut varlık alım programının deflasyonla mücadele etmek için
yeterli olmadığını açıklaması önümüzdeki süreçte küresel likidite bolluğunun devam
edeceğini işaret eden gelişmeler oldu.
Bu hafta, ABD Şubat ayı enflasyon rakamları piyasaların odağında olacak. Yurtiçinde ise
Ocak ayı ödemeler dengesi izlenecek.
2
11 Mart 2013
Hisse Senedi Piyasaları
Hacim (milyon TL)
İMKB-100
4.000
ENDEKS
01.Mar
İMKB-100
İMKB-30
Sınai
Hizmetler
Mali
08.Mar
Değişim
79.868
83.542
%4,60
98.744
103.864
%5,19
66.484
68.377
%2,85
51.864
115.036
52.556
%1,33
122.125
84.000
83.000
3.000
82.000
2.000
81.000
80.000
1.000
79.000
0
78.000
01.Mar
%6,16
Kaynak: İMKB
04.Mar
05.Mar
06.Mar
İşlem Hacmi
07.Mar
08.Mar
İMKB-100 Endeksi
Enflasyon verisinin öngörülerden iyi açıklanması ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Rekabet Kurulu’ndan bankalara
verilecek cezanın çok büyük olmayacağını beklediğini ifade etmesiyle İMKB geçen haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Bunun
dışında ABD istihdam verilerinin olumlu açıklanmasının etkisiyle yurtdışı piyasalarda oluşan alıcılı seyrin de hafta boyunca
Türkiye’ye yansıdığı görülürken, endekste paralel yükselişler izlendi.
İMKB-100 endeksi haftalık bazda %4,6 artışla Cuma günü 83.542 puan seviyesinden kapandı.
Tahvil-Bono Piyasaları
0,00
15.01.2020
6,62
6,67
0,05
İMKB DİBS Fiyat Endeksi
6,81
6,87
0,06
123,58
119,45
-4,13
Gösterge Tahvil Faizi
Kaynak: İMKB
Mar.13
-0,02
5,73
Şub.13
5,49
5,73
Oca.13
5,51
07.01.2015
Ara.12
11.09.2013
Kas.12
-0,03
Eki.12
0,01
5,34
Eyl.12
5,31
5,37
Ağu.12
5,30
17.07.2013
Tem.12
15.05.2013
12.01.2022
(Puan)
Haz.12
08.Mar
Gösterge Tahvil Faizi ve Beklenen Reel Faiz
May.12
01.Mar
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Nis.12
Vade
Değişim
Mar.12
TAHVİL-BONO BİLEŞİK FAİZLERİ (%)
Beklenen Reel Faiz *
* Gösterge tahvilin beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizidir.
Geçen hafta tahvil bono piyasasında kısa vadeli kağıtlarda TL’nin performansı ve TCMB’ye ilişkin beklentiler etkili olurken, uzun
vadeli kıymetler üzerinde ABD’deki gelişmelerin yansımaları gözlendi. Reel Efektif Kur Endeksi’nin bir miktar gerileyerek 120
seviyesinin altına gelmesi ve enflasyondaki olumlu seyir nedeniyle, piyasada, TCMB’den TL’nin değerlenmesini baskılamaya
dönük yeni bir hamle gelmesi ihtimalinin azaldığı algısı ortaya çıktı. Gecelik repo faizlerinin TCMB’nin borçlanma faizine doğru
aşağı yönlü yakınsaması ile kısa vadede faizler bir miktar gerilerken, uzun vadelerde ABD’deki faizleri takip eden piyasada
görülen satışlarla faizler yükseldi. Olumlu gelen ABD istihdam verileri, uzun vadelerdeki bu hareketi destekledi.
7 Ocak 2015 itfa tarihli gösterge tahvilin bileşik faizi bir önceki haftaya göre değişmedi ve Cuma gününü %5,73 seviyesinden
kapattı.
3
11 Mart 2013
Döviz Piyasaları
DÖVİZ KURLARI
100
95
01.Mar
08.Mar
Değişim
1,40
Dolar (¹)
1,8010
1,7949
-%0,34
1,35
Euro (¹)
2,3473
2,3512
%0,17
1,30
Sepet (²)
2,0742
2,0731
-%0,05
1,25
€/$ Paritesi (³)
1,3020
1,3004
-%0,12
93,56
96,02
%2,63
90
85
Mar.13
Şub.13
Oca.13
Ara.12
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
Tem.12
(¹) TCMB döviz alış kurudur.
Ağu.12
75
Haz.12
1,15
May.12
80
Nis.12
1,20
Mar.12
$/Yen Paritesi (³)
$/¥
€/$
1,45
(²) 0,5$ + 0,5€
(³) Uluslararası piyasa kapanış verileridir.
€/ $
$/ ¥
Euro Alanı’nda öngörülerden daha olumsuz açıklanan Mart ayı yatırımcı güven endeksi paralelinde Dolar haftaya değerlenerek
başladı. Ancak, Euro Alanı ve ABD’de beklentilerden olumlu gelen Şubat ayı hizmetler sektörü üretim verileri piyasadaki risk
iştahını artırdı ve güvenli liman olarak algılanan Dolar bir miktar geriledi. Cuma günü ise ABD’de olumlu gelen istihdam verisi,
ekonomik toparlanma sinyalleri nedeniyle Fed’in varlık alımlarının hız kesebileceği beklentilerini yarattı ve buna paralel olarak
Dolar değer kazandı. Diğer taraftan, ECB geçen haftaki toplantısında faizleri değiştirmezken, Başkan Draghi’den gelen Euro’nun
değerlenmesinin ekonomik büyüme için risk yaratmayacağı şeklindeki açıklamaları Euro’yu destekledi. Kaydedilen gelişmeler
sonucunda €/$ paritesi haftayı %0,12 düşüşle 1,3004 seviyesinden, $/¥ paritesi ise %2,63 artışla 96,02’den kapattı.
Yurtiçinde TÜFE’nin Şubat’ta beklentilerin altında gelmesi ve TCMB’nin takip ettiği TÜFE bazlı reel kur endeksinin Şubat’ta eşik
değer olarak tanımlanan 120’nin altına gerilemesi paralelinde $/TL paritesi Cuma günü kapanışta %0,3 düşüşle 1,7949 olurken €/TL paritesi ise %0,2 artışla 2,3512’ye yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
EUROTAHVİL HAFTALIK DEĞİŞİM
VIX Endeksi
Değişim
30
25
01.Mar
08.Mar
(Puan)
Ende ks
695,43
690,94
-0,65
Spre ad
278
268
-10
EMBI+
20
12,59
10
Mar.13
Şub.13
Oca.13
Ara.12
Kas.12
-8
Eki.12
198
Eyl.12
206
Ağu.12
Spre ad
5
Tem.12
-0,88
Haz.12
463,16
May.12
467,26
Nis.12
Ende ks
Mar.12
Türkiye
Kaynak: JP Morgan
15
İtalya’daki seçimler sonrası oluşan belirsizlik piyasaları olumsuz etkilemeye devam etti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch,
siyasi belirsizliğin, ülkenin borç kriziyle mücadele etmesini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle, İtalya’nın “A-“ olan kredi notunu “BBB+”ya indirerek kredi görünümünü negatif olarak belirledi. 4. çeyrekte de daralan Euro Alanı’nda, İspanya ve İtalya’da
hizmetler PMI verileri Şubat’ta gerilemeye devam etti. Almanya’da da fabrika siparişleri Ocak ayında artış beklentisine karşılık
geriledi. Diğer taraftan, ABD’de açıklanan olumlu hizmetler ve istihdam verileri ile Bej Kitap’ta ABD ekonomisindeki toparlanma
işaretlerinden söz edilmesi risk iştahını artırdı ve ABD 10 yıllık Hazine tahvillerine satış geldi. Artan risk iştahı paralelinde Türk
eurotahvillerine kısa ve orta vadelerde alım geldi.
Gelişmekte olan ülke eurotahvillerine ait risk primi haftalık bazda 10 baz puanlık düşüşle 268 seviyesine inerken Türk eurotahvillerinin risk primi 8 baz puanlık düşüşle 198 seviyesine geriledi.
4
11 Mart 2013
Emtia Piyasaları
Altın
Petrol
$/varil
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
Oca.13
Ara.12
Kas.12
Eki.12
Mar.12
Şub.13
Mar.13
Oca.13
Ara.12
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
Ağu.12
Tem.12
Haz.12
May.12
Nis.12
Mar.12
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları düşük oranlı bir artışla haftayı
tamamladı. Ekonomik aktivitedeki iyileşme paralelinde daha
yüksek getirili yatırım araçları olarak nitelendirilen hisse senedi piyasasının rekor seviyelere ulaştığı gözleniyor. Özellikle
ABD’de açıklanan makroekonomik veriler olumlu bir görünüm sunarken, Fed’in para politikasında değişikliğe gitmesi
için henüz erken olduğu yönündeki görüşler ağırlık kazanmış
durumda. Asya kaynaklı fiziksel altın talebi, 2013 yılı için
%7,5’lik büyüme hedefine sahip olan Çin’de harcamaların
artırılacağı ve bu durumun enflasyonist etkide bulunacağı
yönündeki görüşler altın alımlarını desteklerken, güvenli liman motifli alımlardaki düşüş eğiliminin sürdüğü gözleniyor.
Bu gelişmelerin etkisi altında altın fiyatları, haftayı
%
0,18’lik yükselişle $/ons 1.577,7 seviyesinden kapattı.
Eyl.12
1.577,74
1.500
Ağu.12
1.550
109,86
Tem.12
1.600
Haz.12
1.650
May.12
1.700
Nis.12
1.750
Mar.13
1.800
Şub.13
$/ons
Geçtiğimiz hafta Salı günü hariç petrol fiyatları aşağı yönde
seyretti. Hafta başında Çin’de fabrika üretimlerindeki yavaşlamanın talebe ilişkin endişe yaratmasının ve Euro Alanı’na ilişkin belirsizliklerin etkisiyle petrol fiyatları geriledi. Salı günü
petrol fiyatları %1,2 oranında artış kaydetti. Hisse senedi piyasalarında rekor seviyelere ulaşılmasının yanı sıra Kuzey Denizi’ndeki arz kesintisi ve Çin’deki %7,5 olarak açıklanan ekonomik büyüme hedefi bu yükselişte etkili oldu. Hafta ortasından
itibaren ise, ABD’deki petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde açıklanması ve Dolar’ın değer kazanmasına bağlı olarak
fiyatlar yeniden düşüşe geçti. Brent türü petrolün spot fiyatı
haftayı %0,32 oranındaki düşüşle $/varil 109,9 seviyesinden
tamamladı.
Bu Haftanın Gündemi
12 Mart
 TCMB Ocak Ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri (Piyasa Beklentisi: -$5,4 milyar cari açık)
 455 Gün Vadeli 11 Haziran 2014 İtfa Tarihli, Kuponsuz Devlet Tahvilinin İhracı
 Almanya Şubat Ayı Tüketici Fiyat Enflasyonu (Piyasa Beklentisi: yıllık %1,5)
13 Mart
 Hazine İç Borç Ödemesi (TL580 milyon)
 ABD Şubat Ayı Perakende Satışlar Verisi (Piyasa Beklentisi: aylık %0,5)
 Euro Alanı Ocak ayı Sanayi Üretimi Verisi
14 Mart
 ABD Şubat Ayı Üretici Fiyat Enflasyonu (Piyasa Beklentisi: aylık %0,6)
 Japonya Ocak Ayı Sanayi Üretimi Verisi
15 Mart







TÜİK Aralık Ayı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri
TCMB Mart Ayı Beklenti Anketi
ABD Şubat Ayı Tüketici Fiyat Enflasyonu (Piyasa Beklentisi: aylık %0,5)
ABD Şubat Ayı Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı Verileri
ABD Mart ayı Empire State İmalat Endeksi (Piyasa Beklentisi: 10,0)
ABD Mart ayı Reuters/Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi (Piyasa Beklentisi: 77,5)
Euro Alanı Şubat Ayı Tüketici Fiyat Enflasyonu (Piyasa Beklentisi: yıllık %1,8)
5
11 Mart 2013
Uyarı Notu:
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda
tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir
amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.
6
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards