İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı

advertisement
Prof. Dr. Hamide Kart Köseoğlu
İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı
E-Mail Adresi
: [email protected]
Doğum Yeri & Tarihi
Çalışma Saatleri
: Konya/1965
: Hafta İçi 08:30-18:00
Hafta Sonu 08:30-13:00
EĞİTİM BİLGİLERİ VE KARİYERİ
1992
1993-1997
1998-2000
Haccetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Yan Dal uzmanlık Eğitimi
MESLEKİ DENEYİMİ
1997-1998
2000-2002
2002-2004
2004-2010
2010-2013
2013-2015
2015-
Başkent Ünv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İç Hast. Uzmanı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Romatoloji Uzmanı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Yrd. Doç
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Doçent
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Profesör
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Profesör
TOBB ETÜ Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Kliniği, İç Hastalıkları ve
Romatoloji Uzmanı
TIBBİ İLGİ ALANLARI
İç Hastalıkları
Romatolojik Hastalıklar
ÜYE OLDUĞU DERNEKLER VE KURULUŞLAR
Türkiye Romatoloji Derneği
ARAŞTIRMA VE YAYINLARI
Hekimimizin araştırma ve yayınları için linki tıklayınız.
İrtibat Telefonu: 0 312 292 99 00
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
Doktora Tezleri
 Tezin adı: Etyolojisi Bilinmeyen Romatoid Faktör Pozitifliğinin Hepatit C Virus,
Kriyoglobülin Diğer Sistemik Hastalıklar ve Romatolojik Bulgularla İlişkisi’.
Tezin türü:Klinik çalışma/İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi
Tezi yapan: Duygu Ersözlü-Bozkırlı (2005)

Tezin adı:Namazın Osteoartrit ve Osteoporoz Üzerine Etkisi
Tezin türü:Klinik çalışma/Romatoloji Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Tezi
Tezi Yapan:Sema Yılmaz (2006)

Tezin adı:Ankilozan Spondilitte Anti-BIP antikorları
Tezin türü:Klinik çalışma/Romatolojiş Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Tezi
Tezi Yapan:Orhan Eren (2007)

Tezin adı: Kronik Periton ve Hemodiyaliz Hastalarında Enflamasyon Belirteçlerinden
Eritrosit Sedimentasyon Hızı Ve C Reaktif Protein İle İlişkili Laboratuvar Ve Klinik
Parametreler.
Tezin türü:Klinik çalışma/Romatolojiş Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Tezi
Tezi yapan: Dr .Murat Gencer (2009)

Tezin adı: Fibromiyalji ve metabolik sendrom
Tez türü: Klinik çalışma/İç Hastalıkları uzmanlık tezi
Tezi yapan: Tahir Darçın/yazım aşamasında
İdari Görevler
1997-1998
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplam Kalite Merkezi Mezuniyet Sonrası
Eğitim Koordinatörlüğü
1997-1998
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı-Protokol
Hekimliği
1998-2010
Başkent Ünivesitesi Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Servis ve Poliklinik sorumlu
hekimi
2003-2010
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim
Komisyonu Üyesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İntörn
Doktor Eğitim Sorumlusu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatör Yardımcısı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatörü
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Birim Üyesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Birimi
Üyesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Akreditasyon Komisyonu
Üyesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi Üyesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta Hakları Komisyonu Başkanı
2003-2009
2004-2007
2007-2010
2005-2006
2005-2006
2008 -2010
2009-2010
2007-20102009-2010
2009-2010
2010-2013
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyonları Komisyonu üyesi
Fatih Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı
Ödüller
1. V.Ulusal Romatoloji Kongresinde sunulan ‘Osteoporozda Kemik mineral Yoğunluğu
İsteme ve Tedavi Tercihlerine İlişkin Çalışma’ başlıklı çalışma Romatoloji Derneği Sözlü
bildiri İkincilik Ödülü Antalya, (2004)
Download